Anbudsarkiv

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Overskrift Tilbudsfrist
2017.956.012 - DIO Vikar for vår driftsingeniør AWS
Konsulentoppdrag - Knutepunktutvikling 27.11.2019 12.00
Gatelys - drift og vedlikehold 02.12.2019 12.00
889062 Kvalitetsmålingsutstyr i omformerstasjoner 05.12.2019 09.00
Bjørnegård Skole - Tilpasning til 5 parallell skole 17.12.2019 12.00
IMOP renholdsmaskiner
Båtrute og brøyting 2020-22 Svartskardet Lødingen 06.12.2019 12.00
Hamar domkirke - Nytt gulv 12.12.2019 12.30
Steinkjer sentrum 09.12.2019 09.00
SUS2023 - K2601 Taktekking 31.10.2019 12.00
SUS2023 - K2601 Taktekking 02.10.2019 12.00
Sprinklingstjenester Hardanger og Voss museum 28.11.2019 12.00
Bedriftshelsetjeneste 12.12.2019 23.59
19-00326 styrt boring sigevann Bøler avfallsdeponi
Kjøp av bedriftshelsetenester for Gloppen kommune 10.12.2019 12.00
Konkurranse psykisk helse "Inn på tunet" 02.12.2019 12.00
Konsulentbistand - Systemutvikler Java 25.11.2019 12.00
Tjenestedesign nordisk bestillerdialog grønne løsninger 18.11.2019 12.00
Markedsdialog - instrumenter for immunkjemiske analyser til Sykehuset Østfold HF
Rammeavtale bedriftshelsetenester i Voss herad 26.11.2019 10.00
Psykolog til bedriftshelsetjenesten, Helse Stavanger HF 21.11.2019 13.00
Fv. 714 Dolmøy Næringsareal
Applikasjonsutvikler i utviklingsteam stoppestedsforvaltning
E39 Eiganesttunnelen - E23 Kunstgressbane Kiellandsmyra 17.12.2019 12.00
Nasjonalt museum for kvener og norskfinner - K801 Utstillingsentreprise 02.12.2019 12.00
Holt vgs., utbedring av fasader 05.12.2019 12.00
Klimavenlege omsorgsbustader - nov 2019 16.12.2019 12.00
Rehabilitering av sømjehall og garderober ved Selje skule 16.12.2019 12.00
Veirekkverk for Modum kommune 05.12.2019 12.00
Utviklingsprosjekt for etablering av bustadar i tidlegare sjukeheimsbygg 05.12.2019 15.00
Anskaffelse av værballonger
NOR006-2019 Os Rådhus 2019-2020
Beredskaps- og rammeavtale for avfallshåndtering 05.12.2019 12.00
Signal/Tele, Operational and Maintenance Services
Framework Agreement for Disassembling and Reassembling Fences, gates and Barriers 04.12.2019 12.00
Framework Agreement for Work Notification Services 02.12.2019 12.00
Cloud Access
Framework Agreement for R&D for the Town Logistics Programme
Contract for a New System for Registering to the Norwegian Public Roads Database as a Service
Maintenance Agreement Oracle Licences
Framework Agreement, Technical Consultancy Services for Volda
NBIM Procurement of Network and Security Hardware and Software and Related Services
Winter Maintenance Service Storfjord Municipality 2019-2023
Emptying Drains 2019-2025 Narvik Municipality
Procurement of Facility Services Operations and Maintenance, Western Region (1)
Operational Assistance Water/Sewage 04.12.2019 12.00
Construction Supervision for the Construction of a New Electric Ferry at Randsfjorden, and a Framework Agreement for Technical Marine Consultancy Services 02.12.2019 12.00
Telephony Services — Subscription and Automatic Message Counting/Data for Land Line Telephones and Mobile Telephones 02.12.2019 09.00
Framework Agreement for Graphic Design 29.11.2019 10.00
2 Refuse Collection Vehicles, 4x4 with a Side Loader
Rana Municipality — Purchase of Electric Power for Delivery in 2020 and 2021. Option for Delivery in 2022 and 2023
Framework Agreement for the Delivery of Groceries for institutional Households
Communication and Interior Concept
Vedlikehold og service på ventilasjonsanleggene ved Nordland fylkeskommune 12.11.2019 13.00
Procurement of Motorcyclist Equipment
Framework Agreement Signing and Foliation
Road, Water and Sewage and HVAC and Sanitation Consumables 04.12.2019 12.00
Framework Agreement: Excavating Contractors — Test Project Archaeology 05.12.2019 12.00
Omlegging Jordmorbekken 26.11.2019 12.00
Avfallshåndtering, Vestre Viken HF 19.12.2019 10.00
Rammeavtale for kjøp av rådgivende ingeniørtjenester: Uavhengig kontroll 09.12.2019 08.00
Anskaffelse av sertifiseringstjenester 26.11.2019 10.00

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00