Anbudsarkiv

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Overskrift Tilbudsfrist
Rammeavtale. Logistikkhåndtering av og informasjon om bøker som inngår i Norsk kulturråds innkjøpsordninger for litteratur 18.11.2019 12.00
Simulatorer for trening på ulike prosedyrer på forløsning av barn til Helse Stavanger 22.11.2019 13.00
2019-103 Traktorklipper for bratte skråninger til Borgund vgs 21.11.2019 12.00
19/8475 - Sveisesimulator til Sentrum videregående skole i Kongsvinger 15.11.2019 12.00
Rammeavtale skilt og monteringsutstyr 13.11.2019 12.00
Kontroll av gravearbeid i Bodø kommune
Oppgradering forbrenningssystem
D70-09 Prosjekteringsleder spor
Sykehussenger og nattbord 09.12.2019 09.00
Rammeavtale multifunksjonsmaskiner
Ny samlingsutstilling på Maihaugen 28.11.2019 23.59
Prosjekteringsgruppe for Frogner barnehage 09.12.2019 11.00
Kristiansand lufthavn - Nytt tak over bagasjeanlegget 13.11.2019 10.00
19/8476 - Anskaffelse av firehjuls kontroll/måleapparat til Sentrum videregående skole i Kongsvinger 15.11.2019 12.00
Ny 2019/461 Spritprodukter til Laboratoriene i Helse Midt - Norge
1827-3 Tilbygg Løkta Oppvekstsenter 11.12.2019 12.00
Middagslevering til sykehjem 14.11.2019 12.00
Anskaffelse av samarbeidspartner til boligutvikling og prosjektledelse
Invitasjon til dialogmøte om renovasjon for Universitetet i Oslo
Sjøledning Søvika 10.12.2019 12.00
E134 Mørkelikrysset 06.12.2019 12.00
Driftsavtale gatelys / nyanlegg 09.12.2019 12.00
Henting, transport og sluttbehandling av impregnert trevirke 09.12.2019 12.00
Busstjenester i Halden og Indre Østfold - HØRING
Bistand til utvikling av kompetansetiltak for byggherrepersonell på driftskontrakter
Rammeavtale om bedriftshelsetjenester 05.12.2019 12.00
innkjøp av rammeavtale for skadeforsikring for kunder i Söderberg & Partners avd. offentlig 03.12.2019 12.00
626 Ny driftstasjon 02.12.2019 12.00
P/T-188529 - Rammeavtale - Mediebyråtjenester
NRK MA3235/19E Rammeavtale busstransport 15.11.2019 12.00
1000605 Campus Ås brukerutstyr K929.02 Bur Familiedyr 14.11.2019 00.00
Tjenesteavtale på sambandslinjer
Vektertjenester 02.12.2019 12.00
E6 Storhove - Øyer 06.12.2019 12.00
Rammeavtale Åndedrettsvern
Rammeavtale for konsulenttjenester - utvikling og vedlikehold knyttet til Altinn-tjenester
Språktjenester 05.12.2019 12.00
20190040 Oppgradering/utskifting av BMS/SD og EOS anlegg 05.12.2019 12.00
KANSELLERT: Anskaffelse av rammeavtale for IT-konsulenter
Grunnundersøkelser Herdal - Røyskår
Innlandet Fylkeskommune - Anbud personalforsikringer 06.12.2019 12.00
Kjøp av transportjenester
Odda Kommune, Oppføring av Eide sykehjem
Rammeavtale prosjektledelse 10.12.2019 09.00
Transport av personell med fartøy - Fonnes-Sløvåg 04.12.2019 12.00
Kjøp av løsning for medarbeiderundersøkelse med rådgiving 09.12.2019 12.00
Elektronisk oppslagsverk for lønn og regnskap til Vestfold og telemark Fylkeskommune
"Distriktskommune 3.0: Bedre samfunnsutvikling gjennom forenkling av kommuneplanleggingen i de minste kommunene". 02.12.2019 12.00
EL-19-18 Lydanlegg Elverum kulturhus
Ferjeanbud Foldapakken 2021 18.11.2019 10.00
Bistand til rekruttering av toppledere 25.11.2019 09.00
NOR 072-2019 Lien 64 – Bygge ny Tjenestebase 04.12.2019 12.00
Procurement of Obligatory Postal Services — Delivery of Subscription Newspapers 14.11.2019 09.00
D70-09 Engineering Design Manager, Track
P/T-188529 - Framework Agreement - Media Agency Services
Upgrading an Incineration System
Transport and Treatment of Waste from Follestad and Yggeset Recycling Stations
Framework Agreement Multi-Function Machines
Framework Agreement for Consultancy Services — Development and Maintenance related to Altinn Services
Procurement of Framework Agreement for IT Consultants
Ground Surveys Herdal — Røyskår
A Contract for Transport Services
Consultancy for Development of Competence Measures for Builders' Personnel Involved in Operational Contracts
Innlandet County — Call for Tenders; Personal Insurance Services 06.12.2019 12.00
Security Guard Services 02.12.2019 12.00
Collection, Transport and Final Treatment of Impregnated Wood 09.12.2019 12.00
Framework Agreement for General Insurance Services for Customers in Söderberg and Partners' Public Sector Department 03.12.2019 12.00
Framework Agreement, Project Management 10.12.2019 09.00
Personnel Transport Services by Vessels — Fonnes-Sløvåg 04.12.2019 12.00
Language Services 05.12.2019 12.00
Operational Contract; Street Lights/New Street Lights Systems 09.12.2019 12.00
20190040 Upgrade/Replacement of BMS/SD and EOS Systems 05.12.2019 12.00
Invitation to Participate in a Dialogue Meeting Regarding Renovation of Universitetet i Oslo [the University of Oslo]
Bus Services in Halden and Indre Østfold — Hearing
Framework Agreement for Respiratory Protective Devices
Hospital Beds and Bedside Tables 09.12.2019 09.00
Odda Kommune [Odda Municipality], Erection of Eide sykehjem [Eide Nursing Home]
E6 Storhove — Øyer 06.12.2019 12.00
Etablering av mobil flerfunksjonell målestasjon på Dunderlandsbanen
Innkjøp av bioposer for Avfall Sør AS 29.11.2019 12.00
FDVU
Holt HDO - Demensboliger Kongsvinger
Rammeavtale på kjøp av rørleggertjenester 12.12.2019 12.00
Rammeavtale for kjøp av rekrutteringstjenester
Busstransport turne
Telefonitjenester - veiledende kunngjøring
P 05-19 Oppdrag: - Digitale behandlingsplaner - Helsedirektoratet - StimuLab 13.01.2020 12.00
P 05-19 Prekvalifisering: - Digitale behandlingsplaner - Helsedirektoratet - StimuLab 09.12.2019 09.00
100211 - C.01338 - Energisentral - Kjøp av energi - Haakonsvern - kvalifisering 06.12.2019 12.00
Blodkultursystem - Bakteriologisk overvåking av trombocyttkonsentrater til Helse Stavanger HF
EØS 022-2019 Rammeavtale røykdykkerutstyr - Konkurranse
2019 Rammeavtale om reklametjenester 09.12.2019 12.00
Gastrostomiport og tilbehør til foretakene i Helse Midt-Norge
Miljøtiltak på Lura kunstgressbane 19.11.2019 12.00
EL-19-18 Lydanlegg Elverum kulturhus 02.12.2019 12.00
2018.026.007 - DIO konsulent datavarehus rapportering
Oscilloskop til Undervisningslab V329
Rammeavtale for kjøp av hovedbanktjenester
Tilbudskonkurranse Rehabilitering kai Grytåga 15.11.2019 12.00

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00