Anbudsarkiv

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Overskrift Tilbudsfrist
Rehabilitering Valnesfjord barnehage 09.12.2019 12.00
Anskaffelse - Avfallssekker, ÅRIM, 2019
Analysetjenester drikkevann 02.12.2019 12.00
Verdsetting av kongeørn og havørn for norsk reiseliv,- konsekvenser for uttak av ørn 20.11.2019 12.00
2018.019.003 - DIO Systemansvarlig Vix Thales SIS
2018.019.004 - DIO DBA-utvikler SAPI
2017.00135.013 DIO - Seniorrådgiver samskapning
Kontormøbler m.m til Alta omsorgssenter
Bredbåndsnett Steinfjord og Straumsbotn Berg Kommune
Kartlegging: Hvilke utfordringer møter personer med ulike funksjonsnedsettelser ved bruk av ikt-løsninger? 18.11.2019 12.00
19/01115 Spireskap 11.11.2019 12.00
Booking- og utleiesystem 29.11.2019 12.00
Utredning av hvordan FNs bærekraftmål ivaretas i planleggingen i norske kommuner og fylkeskommuner 25.11.2019 14.00
Rammeavtale busstransport til Kvammabadet KF 28.11.2019 12.00
Rammeavtale for kjøp av "Digitalt personlig brukerutstyr"
Rana kommune - Innkjøp av elektrisk kraft for levering i 2020 og 2021. Opsjon for levering i 2022 og 2023.
Bredbåndsnett Steinfjord og Straumsbotn Berg Kommune 14.10.2019 13.00
Rammeavtale Graveentreprenør - Prøveprosjekt arkeologi 05.12.2019 12.00
Skytilkopling
2 stk renovasjonskjøretøy 4x4 med sidelaster
Byggetilsyn ved bygging av ny elektrisk ferje på Randsfjorden og rammeavtale Marin teknisk rådgivning 02.12.2019 12.00
Rammeavtale tekniske konsulenttjenester til Volda
VVA- og VVS forbruksmateriell 04.12.2019 12.00
Telefonitjenester - Abonnement- og tellerskritt/data for fast og mobiltelefoner 02.12.2019 09.00
Driftsassistanse vann/avløp 04.12.2019 12.00
Kjøp av nytt system for registrering til NVDB som en tjeneste
Rammeavtale for FOU til Bylogistikkprogrammet
Vintervedlikehold Storfjord Kommune 2019-2023
Veiledende kunngjøring og markedsundersøkelse - R00738 og R00861 - Rammeavtaler byggentreprenørtjenester Forsvarsbygg Harstad, Evenes, Tjeldsund, Skånland og Narvik (Bjerkvik).
Signal/ tele, drift- og vedlikeholdstjenester
NBIM - Anskaffelse av nettverk- og sikkerhetsprogramvare og maskinvare og relaterte tjenester
FOR 048-2019 Konsulenttjenester - beplantningsplan Bergenhus bydel 11.11.2019 12.00
Mudring, deponering og tildekking, Horten Ren Indre Havn
VA- og VVS-materiell 09.12.2019 12.00
Tekniske rådgivningstjenester Dynamisk innkjøpsordning løpende opptak 04.11.2025 12.00
Vedlikeholdsavtale Oraclelisenser
Kommunikasjons og interiørkonsept
Sluktømming 2019 - 2025 Narvik kommune
Rammeavtale om levering av kolonialvarer til storhusholdning
Varmeanlegg - Kråkerøy kirke 14.11.2019 12.00
Rammeavtale for riving og oppsetting av gjerder, bommer og porter 04.12.2019 12.00
Presterød skole - Tilbudsinnbydelse ARKITEKTTJENESTER, LARK OG REGULERING 06.01.2020 13.30
Rammeavtale for kjøp av arbeidsvarslingstjenester 02.12.2019 12.00
Rammeavtale på skilting og foliering
Kjøp av kjøreutstyr for MC
Kjøp av FS-tenester Drift og Vedlikehold Region Vest (1)
Anskaffelse av Enterprise License Agreement med Geodata AS
Anskaffelse av Kassasystem versjon 2 20.11.2019 12.00
Avansert juniordukke for bruk i medisinsk simulering, Helse Bergen HF 04.12.2019 12.00
Anskaffelse av parallelle rammeavtaler for kjøp av audiovisuelt utstyr (AV-utstyr) med tilhørende tjenester 02.12.2019 12.00
Konsulentbistand til Oracle eBusiness Suite og Basware Invoice for Oslo universitetssykehus HF
Føreropplæring for lokasjon Madla
Kjøp av miljøhus 04.12.2019 12.00
Aktiviteter for mottakere av sosialstønad NAV Ullensaker kommune
Fellesstatlig HR-løsning og fellesstatlig løsning for lokale lønnsforhandlinger 01.12.2019 23.59
Rammeavtale kjøp av vikartjenester 04.12.2019 12.00
Fv. 110 G/S-veg Begby-Borge
Samhandlingsplattform
KANSELLERT: Leie, drift og vedlikehold av døgnhvileplasser for tungtransport Rv 15 på strekket Stryn - Oppstryn
33903 Forprosjekt og byggherreombud (opsjon) ny brannstasjon på Sætran i Smøla Kommune 25.11.2019 12.00
Person og tingskadeforsikring
Tids- og timeregistrering
Anskaffelse av prosess-støtte for bestilling og fakturabehandling
Rv. 36 Bø - Seljord - Totalentreprise
Anskaffelse av entreprenør til rehabilitering av Toftes gate 69
Leveranse av elektrisk kraft til Bekkelaget renseanlegg 05.12.2019 12.00
Rostockgata sør for Sørengkaia - tekniske anlegg
WasteIQ med tilhørende støttesystemer
Rammeavtale oppsetting og reparasjon av gjerder 02.12.2019 12.00
Bedriftshelsetjeneste 02.12.2019 09.00
Drift, kvalitetssikring og administrasjon av refusjonsordning for spillolje
Undersøkelse i statlige virksomheter for å vurdere potensialet for flere lærlinger 25.11.2019 12.00
Dio - Teknisk testleder-tester- Ny Plattform
Rammeavtale for grafisk design 29.11.2019 10.00
Civil engineering consultancy services
Mechanical/workshop and Plumbing Services 03.12.2019 12.00
Delivery of Electric Power to Bekkelaget Bekkelaget Treatment Facility 05.12.2019 12.00
Procurement of an Enterprise License Agreement with Geodata AS
WasteIQ with Accompanying Support Systems
The Hire, Operation and Maintenance of Day and Night Resting Places for Heavy Transport for RV15 on the Stretch Stryn — Oppstryn
Insurance of Persons and Property Damage Insurance
Procurement of Process Support for Order and Invoice Management
Operation, Quality Assurance and Administration of a Reimbursement Scheme for Waste Oil
Procurement of a New Finance and procurement System
Framework Agreement for the Procurement of Temporary Staff Services 04.12.2019 12.00
A Communal State HR System and a Communal State System for Local Wage Negotiations 01.12.2019 23.59
Company Health Services 02.12.2019 09.00
Activities for Recipients of Social Benefits, NAV Ullensaker Municipality
Interaction Platform
A Contract for IoT (Internet of Things) Infrastructure, Including Maintenance and Related Services
Parallel Framework Agreements for the Procurement of AV Equipment and Associated Services 02.12.2019 12.00
Framework Agreement for Setting Up and Repairing Fences 02.12.2019 12.00
Time and Hour Registration
Voldsløkka School — Construction of a New Building and Total Renovation 12.12.2019 12.00
County Road 110 Foot/Cycle Path Begby-Borge
National Road National Road 36 Bø — Seljord — Turnkey Contract
Procurement of Contractor for Rehabilitation of Toftes Gate 69
Borhull inn i Svartavatnet 02.12.2019 12.00
Anskaffelse arrangørportal for Fredrikstad
Kjøp av program for bearbeiding, sammenstilling og presentasjon av MWD data for rv. 5 Kjøsnesfjorden 02.12.2019 12.00
2018.026.004 - DIO Datavarehusforvaltning
Ny tjenesteportal
FISH-utstyr til Patologi avdelingen ved Akershus universitetssykehus HF 18.11.2019 12.00
19/29850 Konkurransegrunnlag Andebu Herredshus ny heis 20.11.2019 12.00
Rehabilitering av tak Flå kirke 02.12.2019 12.00
Rehabilitering tak/maling Grønvold bolig 11.12.2019 10.00
Elektrikertjenester innen svakstrøm og lavspent 27.11.2019 09.00
Nytt kunstgress - Sørlandshallen 12.11.2019 14.00
2017.956.011- IT Driftskonsulent OOS
VVA Bakkevei - E2 22.11.2019 12.00
2019-96 Minigravemaskin til Romsdal vgs 04.11.2019 12.00
Kjøp av hotelltjenester i forbindelse med avholdelse av Kirkemøte 2022-2024 04.12.2019 12.00

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00