Anbudsarkiv

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Overskrift Tilbudsfrist
Lyngmyrveien 49, Tvedestrand
1000605 Campus Ås Brukerutstyr K930.02 Stoler 08.07.2019 12.00
Konsulenttjenester IKT - Nasjonal anskaffelse 27.11.2019 12.00
Vurdering av tilgang til åpne data 18.11.2019 12.00
NOR 048-2019 Energi, miljø og inneklima
2019/8334 - Anskaffelse av vernetøy og verneutstyr 20.11.2019 12.00
VA - Prosjektledelse - avløprenseanlegg med tilhørende infrastruktur 21.11.2019 12.00
Salg av avfallsfraksjon EE-avfall
Bistand - Lønnssystem
Anskaffelse av badebinge til Breivoll
Rammeavtale for kontorrekvisita, kaffeprodukter mm 06.12.2019 12.00
Biler - Dynamisk innkjøpsordning (DPS) 30.12.2022 12.00
Utredningsoppdrag om store offentlige anskaffelser 02.12.2019 12.00
Sykkelsti fra Syningen til Nesbyen sentrum 03.12.2019 12.00
Frittstående kretskortplotter 19.11.2019 12.00
Pumpestasjoner Lunderdalen og Rømskog 03.12.2019 12.00
Responssentertjenester 26.11.2019 12.00
Anskaffelse idrettsanlegg Hvitstein - åpen tilbudskonkurranse FOA del II 14.10.2019 12.00
Sporingssystem for sekker og råvarer til gjødselproduksjon 27.11.2019 12.00
Antikvariske maler- og beleggarbeider ved De statlige kongelige eiendommer 09.12.2019 12.00
Kjøp av desinfeksjonsroboter 08.11.2019 12.00
Uavhengig kontroll Ny barne-og ungdomsskole, Bardu kommune 13.01.2020 23.59
Anatomidatabase
Avinor AS - K-188094 - Framework Agreement - Airport Ground Lighting Equipment
D36 Rulletrapper
NOR 048-2019 Energi, miljø og inneklima 27.09.2019 12.00
Anskaffelse av elektronisk personalhåndbok, lederhåndbok og HMS håndbok 22.11.2019 12.00
Markedsundersøkelse knyttet til anskaffelse og drift av en skybasert kontaktsenterløsning/tjeneste
Anskaffelse av system for rekrutteringsverktøy 09.12.2019 12.00
Prosjektleder - Utvidelse Gardermoen renseanlegg 13.12.2019 12.00
Møte- og avhørsromutstyr
Rammeavtale for produksjon og distribusjon av kjennermerker til kjøretøy
Kjøp av abonnementshåndtering av norske og internasjonale tidsskrifter
Anskaffelse av leveringspliktige posttjenester - levering av aviser i abonnement
Nød- og ledesystem ved Akershus universitetssykehus HF, Kongsvinger 20.11.2019 12.00
ST 180034 Rammeavtale på håndverkertjenester for Sykehuset Telemark 16.08.2019 12.00
Rammeavtale værstasjoner
Byggevarer - rammeavtale 09.12.2019 12.00
Vintervedlikehald - Askvoll kommune 2020-2022 10.12.2019 12.00
Fv. 500 Folgefonntunnelen – Årsnes, tunnel og vegutbedring 04.12.2019 12.00
EØS 002-2019 Drift og vedlikehold av veilys 14.11.2019 12.00
Anskaffelse av rammeavtaler på IT-konsulenter 09.12.2019 12.00
Hjulgraver/sorteringsmaskin 16-18 tonn 06.12.2019 12.00
Grong Næringspark - Etablering av infrastruktur 10.10.2019 12.00
KANSELLERT: ANSK-0175-19 Rammeavtale fyringsolje UiB
Kjøp av hogst rv. 41 Strandråk - Nes
E39 Sykkelstamvegen. E12 Sykkeltunnel 04.02.2020 12.00
Drift av Post i Butikk og Posten Pakkeutlevering - 2020 21.11.2019 12.00
Dialogkonferanse: Samfunnsansvar i Oslo kommune sine samkjøpsavtaler
Transport og behandling av avfall fra Follestad og Yggeset gjenvinningsstasjoner
2019-1554 Utvidelse av eksisterende system Qiagen Qiastat Analytical Module
Project Manager — Expansion of Gardermoen Treatment Facility. 13.12.2019 12.00
Operation of In-Store Post Offices and the Norwegian Post's Parcels delivery — 2020 21.11.2019 12.00
Dynamic Purchasing System — Technical Engineering Services 04.11.2025 12.00
Avinor AS — K-188094 — Framework Agreement — Airport Ground Lighting Equipment
D36 Escalators
Anatomy Database
Procurement of Subscription Management Services for Norwegian and International Periodicals
A Contract for Logging, National Road 41 Strandråk — Nes
Procurement of System for Recruitment Tools 09.12.2019 12.00
Procurement of Framework Agreements for IT Consultants 09.12.2019 12.00
Winter Maintenance — Askvoll Municipality 2020-2022 10.12.2019 12.00
Analyses and Statistics of Lime Samples from Watercourse Liming 02.12.2019 12.00
Stand-by and Framework Agreement for Waste Management Services 05.12.2019 12.00
Market Survey Releated to Procurement of a Cloud-Based Contact Center Solution for a Call Center
Dialogue Conference: Social Responsibility in Oslo Municipality's Joint Contracts
Office Furniture, etc. for Alta Welfare Centre 03.12.2019 23.59
Framework Agreement — Weather Stations
ANSK-0175-19 Framework Agreement Heating Oil, the University of Bergen
Framework Agreement for the Production and Distribution of Number Plates for Vehicles
Framework Agreement for the Procurement of 'Digital Personal User Equipment’
Procurement — Waste Sacks, ÅRIM, 2019
Construction Materials — Framework Agreement 09.12.2019 12.00
Excavator/Sorting Machine 16-18 Tonnes 06.12.2019 12.00
Newer Used Demo Crew Vehicle (Fire Engine) 06.12.2019 12.00
Meeting and Interrogation Rooms Equipment
County Road 500 Folgefonn Tunnel – Årsnes, tunnel and road improvement 04.12.2019 12.00
E39 Cyclists Trunk Road E12 Cycle Tunnel 04.02.2020 12.00
Forespørsel på leveranse av kjøkken til nybygg(leiligheter) for Olav Thon Gruppen 22.11.2019 12.00
KANSELLERT: Nasjonal turistveg- NT Stoppunkt Espenes
Nyere brukt demo mannskapsbil (brannbil) 06.12.2019 12.00
Rammeavtale containere Fosen
2019/3869 Rammeavtale for rydding av tomter i Oslo og omegn 09.12.2019 12.00
Rapporter - «Sameksistens i havet og bærekraftig blå utvikling» - Trinn 2
219678 Utvidelse og ombygging av Raufosshallen - forutgående kunngjøring/prekvalifisering 06.12.2019 12.00
EØS 036-2019 Ferskt kjøtt og kjøttprodukter til produksjonskjøkken
Hogsnes sykehjem, byggeledelse 18.12.2019 12.00
Bøker til Folkebiblioteket og skolebibliotekene
Kontraktstildeling - Farget Diesel
Føreropplæring
MS/MS instrument for rusmiddelanalyser til Helse Stavanger HF 05.12.2019 12.00
Anskaffelse av budsjett og rapporteringssystem til Tromsø kommune 09.12.2019 12.00
Analyser og statistikk på kalkprøver fra vassdragskalking 02.12.2019 12.00
Oppgradering Kollemo skole 18.12.2019 14.00
Avinor AS - K-189069 - Anskaffelse RA - Grafiske tjenester 02.12.2019 12.00
2018.020.008 - Testleder Prisendring 2020
Rammeavtale storhusholdning 06.12.2019 12.00

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00