Anbudsarkiv

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Overskrift Tilbudsfrist
Kontrolltjenester Region Trøndelag
Revemyrveien Totalentreprise - Vei, Vann og Avløp (VVA) med tilhørende arbeid
Revemyrveien Totalentreprise - Vei, Vann og Avløp (VVA) med tilhørende arbeid
Innseiling Bodø del II - utslippsledning
Anskaffelse av digital resepsjon 18.03.2019 12.00
Bygging av Bolig til boligsosialt formål
Transport av mat mellom kjøkken og institusjoner i Karmøy kommune 25.03.2019 12.00
Innkjøp av fremskutt enhet - mannskapsbil til kommunalt brannvesen 18.03.2019 12.00
Totalentreprise - ny brannstasjon Herøy kommune, Nordland 01.04.2019 12.00
Olav Duun VGS, midlertidige tiltak (renovering) i verkstedhall H 18.03.2019 12.00
Utredning om organisering av kulturhusfunksjoner og kulturproduksjoner 27.03.2019 12.00
Boring av brønn ved Hellebroi Vassverk 15.03.2019 12.00
19/1112 Anskaffelse av rammeavtale på bakevarer 05.04.2019 12.00
KANSELLERT: 18/3 Design, etablering og drift av plattform for NDLA
RFI Regionalnetts målere og innsamlingssytem
Nytt Munchmuseum - anskaffelse - M038 - AV-utstyr 02.04.2019 12.00
D51 Spor 01.04.2019 10.00
Hovedrenjgøing og byggrengjøring 11.04.2019 10.00
Miljøovervåkning av indre Oslofjord
188089 - Avinor Flysikring AS - MRTC Elektroarbeider 26.03.2019 12.00
Prosjektleder BRIS for Landbruksdirektoratet 2019
Evaluering av veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere 26.03.2019 12.00
Plankonsulenttjenester stort datasenter Gylderåsen 11.03.2019 12.00
19-00085 Containerhold, transport og mottak/behandling av impregnert trevirke 29.03.2019 12.00
Fv. 32 Gimlevegen - Augestadvegen, parsell: Lokale støyskjermingstiltak på hele strekningen 29.03.2019 12.00
Sortland kommune -Prosjektering, bygging, eie og drift av høyhastighet bred- båndsnett, samt leveranse av bredbåndstjenester. 18.03.2019 12.00
Forsknings- og rådgivningstjenester
Rammeavtale kjøp og bytte av dekk
Konsulenttenester ved ombygging av Vikenes RA 29.03.2019 16.00
Heis 8, 9 og 10 Aker sykehus 04.01.2019 12.00
Vedlikehold av fyrtårn på Skrova og Tranøy 02.04.2019 12.00
Mølladammen skole – Vannbåren varme og overvannshåndtering 01.04.2019 12.00
Bygging av Bolig til boligsosialt formål 07.03.2019 12.00
Vassleidning Sandnes - Koparnes 29.03.2019 12.00
Anskaffelse av møbler til Norsk helsearkiv
Tilbudsforespørsel skymigrering 31.03.2019 12.00
Skråstagsbro - Egersund sentrum 29.03.2019 12.00
2018 Matvarer Ytre - helgeland 12.03.2019 12.00
2018 matvarer Vesterålen 12.03.2019 12.00
2018 Matvarer Vefsn 12.03.2019 12.00
Anskaffelse - Stjørdal-Levanger-Verdal-Frosta 2019 - LACHTL95 08.03.2019 12.00
Tribuner Nye Nidarøhallen
2018 Matvarer Rana 12.03.2019 12.00
Rehabilitering Storekalsøy kyrkje 01.04.2019 12.00
2019-01 - Kundeservice og faktureringsoppgaver Intensjonskunngjøring
Riving Sandstrand skole 12.04.2019 12.00
Saksbehandlingssystem for tilskuddsforvaltning 29.03.2019 12.00
2018 Matvarer Ofoten 12.03.2019 12.00
2018 Matvarer Lofoten 12.03.2019 12.00
2018/4732 - Rekrutteringsbistand prosjektledere Forsvarsbygg prosjekt og avhending
Medieovervåkningstjenester 01.04.2019 12.00
Rv. 5 Kjøsnesfjorden 05.04.2019 12.00
Rammeavtale konsulenttenester til offentlege innkjøp til Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommuner
2018 Matvarer Salten 12.03.2019 12.00
Mikrotiterplateleser for analyse av biokjemiske og cellebiologiske assays 18.03.2019 12.00
Renovering Bjugn rådhus – prekvalifisering 15.03.2019 12.00
Kundeveiledere/Informanter 01.04.2019 12.00
Reservevannforsyning Konnerud, Sjøledning 29.03.2019 12.00
Opprydding av glasopor langs Ottavassdraget i Skjåk, Lom og Vågå kommuner våren 2019 14.03.2019 12.00
Genteknologibaserte tester for ekstraksjon, påvisning og kvantifisering av hepatitt B- og hepatitt C-virus 03.04.2019 12.00
Fv.691 Skredsikringstiltak Åstranda
Sengetekstiler, håndklær, kluter osv. til kommunene på Øvre Romerike
Prismodell på høring tilgangsstyringssystem 11.03.2019 12.00
Ambulansestasjon 29.03.2019 11.00
Fv.723 / fv.6318 og utbedringstiltak 08.04.2019 12.00
Mølladammen skole – Bygningsmessige arbeider i forbindelse med universell utforming 01.04.2019 12.00
Videreutdanning i karriereveiledning - 30 studiepoeng 05.04.2019 12.00
Variable skilt E6 Patterød i Østfold 14.04.2019 12.00
Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale ladestasjoner for elektriskekjøretøy med betalingsløsning 01.04.2019 12.00
Skredsikring fv. 354 Svartakslavannet 29.03.2019 12.00
D70-07 Concrete Elements 22.03.2019 14.00
Procurement of Services for Planning and Implementation of Events 11.03.2019 12.00
Research and Consultancy Services
Welfare Technology System
Spring Cleaning and Building Cleaning Services 11.04.2019 10.00
Case Processing System for Grants Administration 29.03.2019 12.00
Tests Based on Gene Technology for the Extraction, Detection and Quantification of the Hepatitis B and Hepatitis C Viruses 03.04.2019 12.00
Bedding, Towels, Cloths, etc. for the municipalities in Øvre Romerike
National Road 5 Kjøsnesfjorden [Kjøsnes Fjord] 05.04.2019 12.00
Rana ungdomsskole avdeling Moheia inventar anbud 12.04.2019 12.00
Renhold og kantinedrift 20.03.2019 12.00
Invitasjon til markedsdialog om barnets beste vurderinger
Utstyr for formulering av tørre fôr- og næringsmiddelprodukter basert på ekstruderingsteknologi _ Tilbudsfase
Flowcytometri utstyr til Akershus universitetssykehus HF 26.03.2019 12.00
2018-EØS-Transport dagsenter - Tilbudsdel
Plasthaller til Grønmo og Haraldrud gjenbruksstasjon 14.03.2019 12.00
One-way corridors 05.04.2019 12.00
Velferdsteknologisystem
Engangs larynxmasker, rammeavtale for foretakene i Helse Vest

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00