Anbudsarkiv

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Overskrift Tilbudsfrist
Makedonia – detaljerte høydedata ved hjelp av LiDAR
Breibandsnett i Seljadalen, Ovrisdalen og Bødalen
Nytt ventilkammer K295 - M1 - Maskinentreprise
Rammeavtale for leveranse av servise, kjøkkenutstyr og småelektrisk 08.02.2019 12.00
Forespørsel på linjeskoging 26.02.2019 12.00
KANSELLERT: Anskaffelse - Asfaltcontainer, 2018
Geovekstanskaffelse Tinn 2019 - LACHTE91 26.02.2019 12.00
Anskaffelse av midlertidige moduler til skole - Båtsfjord kommune 01.03.2019 12.00
Konkurransegjennomføring av entreprisen "Tysnes skule mellomtrinn" 04.03.2019 00.00
Rammeavtale - Juridisk bistand 22.02.2019 14.00
23-UDE-2018 - Kartlegging i matematikk
Gautefall VA - del 2 07.03.2019 13.00
Vikariat for veterinær med praksis for produksjonsdyr i landbruket i Kvinesdal kommune med deltakelse i veterinærvakt i Flekkefjord vaktdistrikt, og en ekstra veterinær til deltakelse i vakt 01.03.2019 13.00
Oppgradering av utearealer 22.02.2019 12.00
Rammeavtale for kjøp av lyskilder 12.03.2019 12.00
Dyreburstrø, rammeavtale 05.03.2019 12.00
Ny overbygning E6 nordgående 20.03.2019 12.00
Revisortjenester knyttet til faglig rådgivning på revisjons- og revisjonsfaglige spørsmål i Norad 21.02.2019 12.00
Lommedalen - Kunstgressbane I - Grunnarbeider 01.03.2019 10.00
Saksbehandlingssystem med arkiv 28.02.2019 12.00
ANSK-0002-19 Rammeavtale Luftbehandling 11.03.2019 12.00
18-34215 Dialogkonferanse - Bybad Sandefjord - Sjøbad i havneområdet
nye Lindesnes - Eiendomstaksering 04.03.2019 12.00
Bedriftshelsetjeneste for Haugaland Brann og Redning IKS 01.03.2019 12.00
Markedsundersøkelse (RFI) - P4038 Delprosjekt 1 Kampvest
Etablering av adkomst til nytt industriområde i Varangerbotn 28.02.2019 11.00
Rådgivnings- og planleggingstjenester samt prosjektledelse for utbygging i Senjahopen havn 04.03.2019 23.59
Anskaffelse - Learning Management System Nye Ålesund, 2019
Internrevisjon 04.03.2019 15.00
Rammeavtale for transporttjenester ved Justervesenet, Distriktskontor Nord 18.03.2019 15.00
Temporære rengjøringsoppgaver 08.03.2019 10.00
Ombygging av naturfagsbygget 08.03.2019 12.00
Hovedbankavtale Viken 15.02.2019 12.00
2-kammer komprimator kjøretøy 06.03.2019 12.00
Intensjonskunngjøring skleroseringsnåler, nasjonal avtale
Rammeavtale om opplæring og kursing av lærere på iPad i Enebakk kommune 15.02.2019 12.00
Anskaffelse - Parkgata, VA, fjernvarme og kabler, 2019 04.03.2019 12.00
Rød maling av sykkelfelt på Nord-Jæren 07.03.2019 12.00
KANSELLERT: Konsesjonsavtale for levering av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Anskaffelse - Elbiler 2018 04.03.2019 13.00
Tastaveden skole - rehabilitering 31.01.2019 12.00
Intensjonskunngjering Flytemolo med kjellar
1152301 Mosjøen Fengsel, aktivitetsbygg Totalentreprise K 201
Rammeavtale for kjøp av brukerlisenser for musikkomposisjoner, samt egenkomponering 14.02.2019 12.00
Jåtten skolegård del 1a 22.02.2019 12.00
T03 Trolley Power Supply
Dialogkonferanse - infrastruktur for digitale læringsmidler
KANSELLERT: Måling av luftkvalitet i Flåm
Kjøp av utstyr til BUA - Forenklet forespørsel
1152301 Mosjøen Fengsel, aktivitetsbygg Totalentreprise K 201 15.06.2018 14.00
Varangerbotn industriområde - etablering industritomt 01.10.2018 11.00
Forespørsel kategori E uavhengig kontroll brann - Olavsgården mestringssenter 15.02.2019 12.00
Biologisk mangfoldundersøkelse i Gråelvasystemet 01.03.2019 12.00
Anskaffelse av vannprøveanalyser for legionella
LIS 1901 - Tilleggsavtale Ampicillin 2g
2019/567 Bistand til utvikling av overordnet kontraktstrategi Statsbygg 04.03.2019 12.00
Anskaffelse av Avklaring NAV Øst-Viken - Kontraktstildeling
Manuell billedbehandling 04.03.2019 12.00
Innhenting, taksering og salg av biler på auksjon for region Sør-Vest. 11.03.2019 13.00
2019-10 Webutviklertjeneste for Møre og Romsdal fylkeskommune 14.03.2019 13.00
Utleieboliger med tilvisningsavtale 28.02.2019 14.00
Service, drift og vedlikehold av Omnivex
T-187552 - Drift, vedlikehold og utvikling av ITV og SMX-system
Service, Operation and Maintenance of Omnivex
T-187552 — Operation, Maintenance and Development of an ITV and SMX System
T03 Trolley Power Supply
Temporary Cleaning Assignments 08.03.2019 10.00
Framework Agreement for Transport Services at Justervesenet (Norwegian Metrology Service), Distriktskontor Nord 18.03.2019 15.00
Procedural System with Archives 28.02.2019 12.00
Advisory and Planning Services, and Project Management for Development of Senjahopen Harbour 04.03.2019 23.59
ANSK-0002-19 Framework Agreement Air Treatment 11.03.2019 12.00
Nye Lindesnes [New Lindesnes] — Property Valuation Services 04.03.2019 12.00
Reconstruction Works for the Natural Science Building 08.03.2019 12.00
Framework Agreement Regarding the Procurement of Light Sources 12.03.2019 12.00
2 chamber Compactor Vehicle 06.03.2019 12.00
Animal Cage Bedding, Framework Agreement 05.03.2019 12.00
Procurement of Electric Vehicles, 2018 04.03.2019 13.00
New Superstructure, E6 Northbound 20.03.2019 12.00
Rammeavtale byggevarer FFI avd. Kjeller 18.03.2019 12.00
Bredbånd Inderøy kommune, etappe 4, 2019 14.02.2019 14.00
Vann- og avløpsmateriell til kommunene Gjesdal og Klepp 01.03.2019 12.00

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00