Personvernerklæring

 

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn, bruker, behandler og avslører informasjon om deg når du bruker Mercells nettsted og portal.

 

1. Hva skjer når jeg registrerer meg for en test, kjøper et produkt eller kontakter Mercell via nettstedet?
Informasjonen du registrerer brukes kun for det formålet som beskrives i skjemaet du fyller ut. Hvis du registrerer deg for en test eller kjøper et av produktene våre direkte via nettstedet, får du tilgang til Mercell-portalen. Se nedenfor om hvordan informasjonen håndteres i disse tilfellene.

 

2. Hvordan håndteres informasjonen om meg når jeg melder meg på et kurs, webinar eller seminar?
Informasjonen du registrerer brukes kun til det formålet som det informeres om når du registrerer deg. For noen av kursene får du automatisk tilgang til Mercell-portalen. I slike tilfeller mottar du en separat e-postmelding med informasjon om dette. Se nedenfor om hvordan informasjonen håndteres i dette tilfellet. Vi deler ikke informasjon med tredjepart så lenge det ikke opplyses om dette på skjemaet du fyller ut. Dette kan forekomme når vi bruker eksterne kursholdere slik at de skal kunne forberede kursinnholdet basert på deltakerne. I slike tilfeller er det kun relevant informasjon som deles. Hvis du har spørsmål om dette, vennligst bruk kontaktinformasjonen nederst på denne siden.

 

3. Hva skjer når jeg logger med på Mercell-portalen?
Når du logger inn på Mercell-portalen, godkjenner du våre retningslinjer for behandling av personopplysninger.

 

4. Hvilken type personopplysninger registreres når jeg skaper en brukerprofil for tilgang til Mercell-portalen?
Det er kun obligatorisk å registrere «generelle personopplysninger» når du skaper en brukerprofil, f.eks.:

  • Navn på personen
  • E-postadresse (Hvis bedriften allerede har et offisielt domenenavn, er det ikke tillatt å bruke personlige e-postadresser som navn@gmail.com eller navn@hotmail.com. E-postadressen må inneholde bedriftens offisielle domene av sikkerhetsmessige årsaker.
    Videre er det ikke tillatt å registrere en gruppeadresse som individuell bruker.
    Av sikkerhetsmessige årsaker må e-postnavnet vise den individuelle personens navn som agerer på vegne av bedriften han/hun representerer.
  • Personlige innloggingsnavn (På lik linje med e-postadressen, skal et innloggingsnavn identifisere den faktiske brukeren. Derfor krever vi at e-postadressen også brukes som brukernavn på portalen.)

Registrering av annen informasjon er frivillig, inkludert detaljer som telefonnummer, mobilnummer og registrering for nyhetsbrev fra Mercell.

Annen informasjon som kreves for at Mercell skal kunne levere en kjøpt tjeneste (f.eks. CPV-kode) kan også registreres.

 

5. Hva bruker Mercell personopplysningene til?
Personopplysninger som registreres vil i hovedsak brukes til å fullføre kjøpet eller levere en tjeneste basert på det som ble registrert eller innsamlet. I tillegg kan personopplysninger brukes til å dokumentere bruken av Mercell-portalen, siden alle aktiviteter loggføres av IT-sikkerhetsmessige årsaker. 

Når en bruker logger inn på portalen, skapes en unik ID. Dette sikrer at brukeren slipper å måtte oppgi brukernavn og passord flere ganger i løpet av et gitt tidsrom. ID-en sikrer også den nevnte loggføringen av aktiviteter.

Informasjon som skapes som et resultat av bruken av portalen, inkludert IP-adresser, lagres på en sentral server som tilhører Mercell. Denne informasjonen brukes kun i forbindelse med brukerstøtte, og leveres aldri ut til tredjepart.

Når tilbud og kontrakter signeres digitalt på Mercell-portalen, overføres en SDO (Signed Data Object). Denne kan ikke leses, men er kodet slik at innholdet ikke kan endres uten å bryte signaturen, som i sin tur gjør den ugyldig. SDO brukes kun for å validere sertifikatet i tvilstilfeller.

Mercells medarbeidere er underlagt taushetsplikt om personopplysninger, og ingen personopplysninger vil bli solgt eller avslørt for en tredjepart så lenge brukeren ikke eksplisitt har godkjent dette eller hvis det finnes et juridisk unntak som gjør dette mulig. Mercell forbeholder seg retten til å gi ut informasjon om registrerte brukere til offentlige myndigheter, som politi osv, når dette kreves.

Hvis brukeren har godkjent at han/hun vil motta direktemarkedsføring i form av nyheter eller tilbud, kan Mercell også bruke denne informasjonen til å målrette markedsføringen via telefon, e-post eller andre elektroniske/digitale medier.

 

6. Hvordan får en bruker tilgang til hans/hennes personopplysninger, og hvordan kan man korrigere denne informasjonen?
Hver bruker er ansvarlig for å sikre at informasjonen som registreres er gyldig og korrekt, inkludert at det kun er brukerinformasjonen som er relevant for bruken av portalen som registreres på vegne av bedriften som brukeren tilhører. Brukeren vil bli suspendert eller permanent blokkert fra portalen hvis falsk informasjon angis ved registrering, f.eks. falskt navn eller upassende kontaktopplysninger.

Brukere som er pålogget Mercell-portalen kan kontrollere og oppdatere sin egen brukerprofil. I den sammen delen av portalen er det mulig å legge til og slette informasjon som ikke er obligatorisk, inkludert påmelding/avmelding for nyhetsbrev fra Mercell. Alle brukerprofiler som inneholder ugyldig informasjon vil bli slettet uten forhåndsvarsel. Hvis en bruker har glemt passordet sitt, kan en forespørsel sendes for å opprette en ny kode, via e-post.

Hvis brukeren krever innsikt i registrerte opplysninger koblet til brukerens egne personopplysninger, blir dette loggført i Mercells portal. Brukeren kan kontakte Mercell når som helst for informasjon om loggført informasjon eller andre ting som relaterer til personopplysningene. Vennligst se kontaktinformasjonen i slutte av dette dokumentet, eller Mercells kontaktinformasjon som du finner her: https://www.mercell.com/nb-no/62492879/kontakt-oss.aspx

 

7. Hvor lenge blir personopplysninger lagret, og hvordan kan en bruker slette opplysningene sine?
Informasjonen lagres i den perioden som samsvarer med lovverket, og Mercell vil slette informasjonen når den ikke lenger er nødvendig. Denne perioden avhenger av typen informasjon og hvorfor den skal lagres.

Enhver brukerinformasjon som er inkludert som en del av publisert informasjon, kan ikke slettes hvis ikke Mercell mottar et krav om dette fra brukeren/organisasjonen som er ansvarlig for dataene og slettingen må gjøres i henhold til gjeldende lov.

  • Brukerprofiler som registreres i forbindelse med kjøp av Mercell-lisenser, slettes når de har vært inaktive i en periode på 12 måneder etter lisensens utløpsdato.
  • Brukerprofiler som registreres i forbindelse med bruk av Mercell-portalen uten kjøp av lisenser, slettes når de har vært inaktive i 12 måneder.

Brukere som er i tvil om hvilken informasjon som kan slettes, inkludert informasjon om når og hvor, kan kontakte Mercell.

Vennligst se kontaktinformasjonen i slutte av dette dokumentet, eller Mercells kontaktinformasjon som du finner her.    

 

8. Hvordan kan en bruker få vite hvilke personopplysninger som håndteres (krav på informasjon om brukeropplysninger)?
Før man bruker Mercell-portalen, må alle brukere lese og godkjenne denne personvernerklæringen.

Avsnittet «Hvilken type personopplysninger registreres?» beskriver hvilken informasjon som registreres. En oppsummering om hva som brukes, finnes i avsnittet «Hva bruker Mercell personopplysningene til?».

 

9. Hvordan kan en bruker protestere på bruken av personopplysninger i direkte markedsføring?
Brukere som ikke ønsker å motta markedsføringsmateriell, kan avregistrere seg for nyhetsbrev og annen informasjon fra Mercell ved å oppdatere dette i brukerprofilen. Se også: «Hvordan får en bruker tilgang til hans/hennes personopplysninger, og hvordan kan man korrigere denne informasjonen?»

 

10. Hvordan kan en bruker protestere på automatiske, individuelle beslutninger, inkludert profilering?
Mercell behandler aldri personopplysninger automatisk for å evaluere, analysere eller forutse forhold som skal ligge til grunn for avgjørelser relatert til en person (profilering).

 

11. Kundeservice og kontakt med Mercell
Vi er alltid glade for å hjelpe deg. Vårt kontor er åpent 9–16 (CET), mandag til fredag. Kontortidene kan avvike på offentlige helligdager.

 

Salgs- og generelle spørsmål: + 47 21 01 88 00 / post@mercell.com
Support: + 47 21 01 88 60 / support@mercell.com
Fakturering: + 47 21 01 88 14 / betaling@mercell.com

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00