Privatlivspolitik

Denne Privatlivspolitik beskriver, hvordan vi indsamler, bruger, behandler og videregiver dine oplysninger i forbindelse med din adgang til og brug af Mercells hjemmeside og Mercells Portal.

1. Hvilke personlige brugeroplysninger registreres, når jeg opretter en brugerprofil for at få adgang til Mercells Portal?
Det er kun obligatorisk at registrere ”almindelige personoplysninger” i fm. oprettelsen af en brugerprofil, herunder

 • Personnavn
 • E-mail
  o Hvis din virksomhed har et officielt domænenavn, er det ikke tilladt at bruge personlige mailadresser svarende til something@gmail.com eller something@hotmail.com. E-mailnavnet skal afspejle det officielle virksomhedsdomæne, der bruges af sikkerhedsmæssige årsager.
  o Desuden er det ikke tilladt at dele mailadresser med andre (fællespostkasser o.l.). Af sikkerhedsmæssige årsager skal mailadressen kunne identificere den enkelte brugers navn, som handler på vegne af den virksomhed/organisation man repræsenterer.
 • Personligt brugernavn til login.
  o Ligesom e-mail, skal et brugernavn kunne identificere den enkelte brugers navn.

Øvrige registreringer er frivillige, herunder blandt andet telefonnummer, mobilnummer og tilmelding til nyheder fra Mercell.

Desuden kan registreres faglige oplysninger, som er nødvendige for, at Mercell kan levere den service som er købt, eksempelvis CPV koder.

2. Hvad bruger Mercell personoplysninger til?
De personoplysninger der registreres, bruges først og fremmest til at gennemføre det køb eller levere den service, som oplysningerne er registreret eller indsamlet i forbindelse med. Desuden anvendes personoplysninger som dokumentation for anvendelse af Mercells portal, hvor alle aktiviteter logges af IT sikkerhedsmæssige årsager.

I forbindelse med brugerens login på portalen genereres en unik identifikation. Den sikrer at brugeren undgår at skulle indtaste brugernavn og adgangskode gentagende gange indenfor et fastsat tidsinterval. Identifikationen sikrer også den nævnte log over udførte aktiviteter.

Information der genereres som følge af brug af portalen, inklusiv IP-adresse, gemmes på central server hos Mercell. Denne information benyttes udelukkende i forbindelse med support, og videregives ikke til tredjeparter.

Ved digital underskrivelse af tilbud eller kontrakter i Mercells portal overføres et SDO (Signed Data Objekt). SDO er ikke læselig men er kodet, så indholdet ikke kan ændres, uden at signaturen bliver brudt og fremstår invalid. SDO bliver kun benyttet til eventuel validering af certifikat i tvivlstilfælde.

Mercells ansatte har tavshedspligt omkring brugeroplysninger, og ingen personoplysninger bliver solgt eller videregivet til tredjepart, medmindre brugeren giver særskilt accept hertil, eller loven undtagelsesvis tillader videregivelse af generelle bruger-, virksomheds- eller organisationsoplysninger. Mercell forbeholder sig dog retten til at udlevere information om registrerede brugere til offentlige myndigheder som f.eks. politiet eller lignende når det er påkrævet.

Har brugeren givet samtykke til at modtage direkte markedsføring med nyheder og tilbud m.v., kan Mercell også bruge de oplysningerne til at målrette den markedsføring der modtages via telefon, e-mail eller andre elektroniske/digitale medier.

3. Hvad sker der, når jeg logger ind på Mercells Portal?
Ved login på Mercells portal accepterer du retningslinjerne for vores håndtering af dine personoplysninger.

4. Hvad sker der, når jeg tilmelder mig et arrangement/kursus, køber et produkt eller kontakter Mercell via hjemmesiden?
De oplysninger, du angiver, vil kun blive brugt til det formål, der angives i den formular du udfylder. Hvis du køber vores produkt direkte på hjemmesiden, får du brugeradgang til Mercell Portal. Se venligst nedenfor for, hvordan dine oplysninger vil blive håndteret i disse tilfælde.

5. Hvordan håndteres mine oplysninger, når jeg deltager på et arrangement, kursus eller webinar?
De oplysninger, du angiver, vil kun blive brugt til det formål, der angives, hvor du tilmelder dig arrangementet. For nogle af kurserne får du automatisk adgang til Mercell Portal. Når dette er tilfældet, vil du modtage en separat e-mail, der informerer om dette efter tilmelding. Se venligst nedenfor for, hvordan dine oplysninger bliver håndteret i dette tilfælde. Vi deler ikke oplysninger med tredjepart, medmindre andet er angivet i tilmeldingsformularen. Dette kan være tilfældet, når vi bruger indlægsholdere udenfor Mercell, for at de kan forberede indholdet ud fra deltagerne. I dette tilfælde vil kun information, der er relevant for at opnå dette, blive delt. Hvis du har spørgsmål i forbindelse med dette, bedes du se kontaktoplysningerne nederst på denne side.

6. Hvordan kan jeg få indsigt i mine personoplysninger og hvordan kan oplysninger rettes?
Enhver bruger har ansvaret for, at registrerede oplysninger på egen brugerprofil er valide og korrekte. Herunder at der kun er registreret brugeroplysninger, som er relevante for at kunne anvende portalen, på vegne af den virksomhed, som brugeren er tilknyttet. Brugeren vil blive suspenderet eller permanent udelukket fra portalen, hvis der angives urigtige oplysninger under registrering, for eksempel et falsk navn eller uredelig kontaktinformation.

Egen brugerprofil kan tjekkes og ajourføres, når brugeren er logget på Mercells portal. Samme sted er det muligt at tilføje eller slette oplysninger, som ikke er obligatoriske, herunder til- eller afmelde nyheder fra Mercell. Brugerprofiler der indeholdende urigtige informationer vil blive lukket uden varsel. Har brugeren glemt adgangskode til brugerprofil, kan der i forbindelse med login anmodes om at få tilsendt en ny kode pr. e-mail.

Ønsker brugeren at få indsigt i registreringer der er knyttet til egne personoplysninger, vil de være logget i Mercells portal. Brugeren kan til hver en tid kontakte Mercell om loggede registreringer eller andet om egne personoplysninger. Se kontaktoplysninger sidst i disse betingelser eller se Mercells kontaktoplysninger her

7. Hvor længe opbevares personoplysninger og hvordan kan jeg få slettet mine personoplysninger?
Oplysninger opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen og Mercell sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysninger og baggrunden for opbevaringen.

Eventuel brugerinformation, der indgår som en del af offentligt publiceret information, kan dog ikke slettes med mindre den dataansvarlige virksomhed/organisation anmoder Mercell om sletning, og dette i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 • Brugerprofiler som er registreret i forbindelse med køb af Mercells licenser slettes, når de har været inaktive i 12 måneder, efter licensudløb
 • Brugerprofiler som er registret i forbindelse med anvendelse af Mercells portal uden køb af licenser slettes, når de har været inaktive i 12 måneder

Brugeren kan rette henvendelse til Mercell, hvis der er tvivl om hvilke informationer der kan slettes, herunder hvornår og hvordan.

Se kontaktoplysninger sidst i disse betingelser eller se Mercells kontaktoplysninger her

8. Hvordan kan jeg få oplysninger om, hvilke personoplysninger der behandles (oplysningspligt)?
Enhver bruger skal inden Mercells portal anvendes, gennemlæse samt godkende og acceptere denne privatlivspolitik.
Under afsnittet ”Hvilke personoplysninger registreres? ” er det oplyst hvilke oplysninger der registreres, og hvad de bruges til fremgår af afsnittet ”Hvad bruger Mercell personoplysninger til? ”

9. Hvordan kan jeg gøre indsigelser mod, at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring?
Brugere som ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale, kan via egen brugerprofil afmelde nyhedsbreve og anden information fra Mercell. Der henvises desuden til afsnittet ”Hvordan kan en bruger få indsigt i sine personoplysninger og hvordan kan oplysninger rettes? ”

10. Hvordan kan jeg gøre indsigelser mod automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering?
Mercell behandler ikke personoplysninger automatisk med henblik på at evaluere, analysere eller forudsige forhold og på det grundlag træffer afgørelser vedrørende fysiske personer (profilering)

11. Kundeservice og kontakt til Mercell
Alle brugere kan benytte Mercells kundeservice, der er åbent hverdage mandag til torsdag mellem 08:00 og 16:00 og fredag mellem 8:00 og 15:30.

Team Offentlig (Indkøbere)
Support - direkte telefon: +45 63 13 37 05
Support - via hovednummer: +45 63 13 37 00 (tast 2)
E-mail: offentlig@mercell.com

Team Erhverv (Leverandører)
Support - direkte telefon: +45 63 13 37 02
Support - via hovednummer: +45 63 13 37 00 (tast 1)
E-mail: erhverv@mercell.com

Mercell A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Mercell A/S | B!NGS
Vesterbrogade 149
, 1620 København V, Danmark