Mercell Udbudsportal

Dit digitale værktøj til gennemførelse af udbud baseret på en effektiv og kvalitetssikret proces.

Mercell Udbudsportal er bindeleddet mellem indkøbere og leverandører. Platformen gør det muligt at planlægge, gennemføre og styre indkøbets proces i alle faser. Både ordregiver og tilbudsgiver får hermed de bedste muligheder for en fuld digital og sammenhængende proces, hvilket bidrager til øget tillid, ligebehandling og transparens.

Et effektivt værktøj til offentlige indkøb

Reducerer ressourceforbrug og transaktionsomkostninger

Effektive processer for tilbudsgivere

Forenkler tilbudsafgivning og reducerer tids- og ressourceforbruget

Lovgivningsmæssig overensstemmelse

Mercell Udbudsportal opdateres løbende i henhold til gældende direktiver og national lovgivning.

Komplet digital proces i alle faser

Alle faser i en udbudsproces kan håndteres - fra udbudsplan over afviklingen af udbuddet til den endelige kontraktunderskrift.

Hør mere om Mercell Udbudsportal

Mercell Udbudsportal

Vores Udbudsportal understøtter forskellige behov. Start med at digitalisere dine udbud, både over og under EU tærskelværdierne. Alle faser i en udbudsproces kan håndteres og naturligvis også alle udbudsprocedurer. Du får blandt andet:

 • Markedsdialog / hørring / teknisk afklaring
 • Digital udbuds-/tilbudsproces samt tildeling
 • Kvalificeret afvikling af alle former for udbudsprocedure både over og under EU tærskelværdierne
 • Portal med integration til TED og Udbud.dk (Mercell er eSender godkendt)
 • ESPDet en del af portalen
 • Elektronisk evaluering, standardskabeloner og dynamiske dokumenter som kan genanvendes
 • Komplet dokumentation og historik
 • Opdateret Udbudsportal i henhold til gældende direktiver og lovgivning
 • Organisering og involvering af brugere med forskellige rettigheder
 • Strukturering af udbudsopgaver og styring med milepæle og kalenderintegration
 • Dansk udvikling, uddannelse og support
 • Support til både indkøbere og leverandører
Mercell Udbudsportal

Dine fordele

Udbudsportalen er webbaseret, og der skal ikke installeres software

Understøtter både planlægning og gennemførsel af udbudsprocesser

Enkel styring og organisering af udbud og indkommende tilbud

Ressourcebesparende og kvalitetssikret proces

Hurtigere og nemmere udfyldelse af ESPDet

Nem og dokumenteret kommunikation samt historik – internt og eksternt

Styring af brugerrettigheder

Fleksibel opsætning og anvendelse af funktionalitet

Udbud skal fremover gennemføres elektronisk

Dansk Erhverv skriver: ”Fra den 1. juli 2018 skal alle ordregivende myndigheder gennemføre udbud elektronisk. Det betyder i praksis, at al kommunikation mellem private virksomheder og ordregiveren under en udbudsprocedure skal ske elektronisk."

Kravet om at gennemføre udbud elektronisk gælder for udbud, der er offentliggjort ved udbudsbekendtgørelser fra den 1. juli 2018, og omfatter kontrakter, der udbydes efter reglerne i udbudslovens afsnit II (EU-udbud) og III (Light-regimet) samt forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Kravet indebærer, at ethvert led i udbudsproceduren skal gennemføres elektronisk. Det betyder, at al kommunikation med forbindelse til udbuddet, som f.eks. modtagelse af ansøgninger og tilbud, spørgsmål og svar, ESPD’er mv., skal foregå elektronisk.

Læs hele artiklen fra Dansk Erhverv her

Hvis du ikke allerede har licens til en udbudsplatform, så har vi en nem løsning. Køb 1 EU udbud og lad os håndtere det systemmæssige. Ingen opsætning og ingen krav om kendskab til vores Udbudsportal. Vi hjælper dig hele vejen igennem alle faser af udbuds-/tilbudsprocessen.

Alternativ kan du selvfølgelig også købe en årslicens til f.eks. 10 brugere og med ubegrænsede antal udbud. Der er mange muligheder, for fleksibel anvendelse af vores licenser.

Mercell A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Mercell A/S | B!NGS
Vesterbrogade 149
, 1620 København V, Danmark