Udbudsportal

Dit digitale værktøj til gennemførelse af udbud baseret på en effektiv og kvalitetssikret proces.

Portalen er i praksis bindeleddet mellem indkøber og leverandører. Du udbyder en opgave og leverandørerne besvarer din opgave i samme portal. Begge parter får hermed de bedste muligheder for en fuld digital og sammenhængende udbud-/tilbudsproces.

Mercell Udbudsportal

Vores Udbudsportal understøtter forskellige behov. Start med at digitalisere dine udbud, både over og under EU tærskelværdierne. Alle faser i en udbudsproces kan håndteres og naturligvis også alle udbudsprocedurer. Du får blandt andet:

 • Markedsdialog / hørring / teknisk afklaring
 • Digital udbuds-/tilbudsproces samt tildeling
 • Kvalificeret afvikling af alle former for udbudsprocedure både over og under EU tærskelværdierne
 • Portal med integration til TED og Udbud.dk (Mercell er eSender godkendt)
 • ESPDet en del af portalen
 • Elektronisk evaluering, standardskabeloner og dynamiske dokumenter som kan genanvendes
 • Komplet dokumentation og historik
 • Opdateret Udbudsportal i henhold til gældende direktiver og lovgivning
 • Organisering og involvering af brugere med forskellige rettigheder
 • Strukturering af udbudsopgaver og styring med milepæle og kalenderintegration
 • Dansk udvikling, uddannelse og support
 • Support til både indkøbere og leverandører
Mercell Udbudsportal

Dine fordele

Udbudsportalen er webbaseret, og der skal ikke installeres software

Understøtter både planlægning og gennemførsel af udbudsprocesser

Enkel styring og organisering af udbud og indkommende tilbud

Ressourcebesparende og kvalitetssikret proces

Hurtigere og nemmere udfyldelse af ESPDet

Nem og dokumenteret kommunikation samt historik – internt og eksternt

Styring af brugerrettigheder

Fleksibel opsætning og anvendelse af funktionalitet

Krav fra 1. juli 2018: Kun elektroniske udbud

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skriver: ”Alle ordregivende myndigheder skal fra den 1. juli 2018 gennemføre udbud elektronisk. I praksis betyder det, at al kommunikation under en udbudsprocedure skal ske elektronisk, fx gennem et udbudssystem.

Kravet om at gennemføre elektroniske udbud gælder for udbud offentliggjort ved udbudsbekendtgørelser fra den 1. juli 2018, og omfatter kontrakter, der indgås efter udbudslovens afsnit II (EU-udbud) og III (Light-regimet) og forsyningsvirksomhedsdirektivet.”

Læs hele artiklen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen her

Hvis du ikke allerede har licens til en udbudsplatform, så har vi en nem løsning. Køb 1 EU udbud og lad os håndtere det systemmæssige. Ingen opsætning og ingen krav om kendskab til vores Udbudsportal. Vi hjælper dig hele vejen igennem alle faser af udbuds-/tilbudsprocessen.

Alternativ kan du selvføelig også købe en årslicens til f.eks. 20 brugere og med ubegrænsede antal udbud. Der er mange muligheder, for fleksibel anvendelse af vores licenser.

1 udbud

5.200

Inkl. 1 EU udbud (tidsubegrænset)
Inkl. systemsupport til både indkøber og leverandør

Ubegrænset udbud og 20 Brugerlicenser

25.000

Pris fra 25.000 kr. per år

Inkl. ubegrænset antal udbud over og under EU tærskelværdierne
Inkl. systemsupport til både indkøber og leverandør
Inkl. fleksibel anvendelse af licensen

Hør mere om portalen

Mercell Danmark A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører indenfor formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked.

Kontakt

Kontakt os

63 13 37 00
Mercell Danmark A/S | Østre Stationsvej 33, Vestfløjen, 5000 Odense C, Danmark