Udbudsportal

Dit digitale værktøj til gennemførelse af udbud baseret på en effektiv og kvalitetssikret proces.

Portalen er i praksis bindeleddet mellem indkøber og leverandører. Du udbyder en opgave og leverandørerne besvarer din opgave i samme portal. Begge parter får hermed de bedste muligheder for en fuld digital og sammenhængende udbud-/tilbudsproces.

Udbud

Udbyd opgaven og gennemfør indkøbet

Med Udbudsmodulet kan du digitalisere udbudsprocessen og få understøttet en effektiv og kvalitetssikret proces fra A-Z.

Behov

Forbered udbuddet og involvér samarbejdspartnere

Med modulet Behovsadministration kan du, som en vigtig del af forarbejdet til udbudsprocessen, nemt indsamle behov og ønsker fra decentrale brugere, inden nye udbud skal planlægges og gennemføres.

Plan

Planlæg udbuddet og styr opgaverne i processen

Med modulet Plan- og Projektstyring kan du nemt tilrettelægge hele udbudsprocessen, og samtidig udnytte værdifulde erfaringer fra kontraktperioden samt tidligere afviklede udbud.

Kontrakt

Registrér og styr leverandørkontrakten

Med modulet Kontraktadministration får organisationen et samlet overblik over alle indgåede kontrakter, leverandøroplysninger, løbetider og kontraktudløb.

Vores Udbudsportal – håndtering af hele udbudsprocesser

Fuld digital udbuds-/tilbudsproces og dansk support til både indkøbere og leverandører

Kvalificeret afvikling af alle former for udbudsprocedure både over og under EU tærskelværdierne

Portal med integration til TED og Udbud.dk (Mercell er eSender godkendt)

ESPD en del af portalen

Elektronisk evaluering, standardskabeloner og dynamiske dokumenter som kan genanvendes

Komplet dokumentation og historik

Løbende udvikling og tilpasning af portal i henhold til gældende lovgivning

Organisering og involvering af brugere med forskellige rettigheder

Strukturering af udbudsopgaver og styring med milepæle og kalenderintegration

Hør mere om portalen

Mercell Danmark A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører indenfor formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked.

Kontakt

Kontakt os

63 13 37 00
Mercell Danmark A/S | Østre Stationsvej 33, Vestfløjen, 5000 Odense C, Danmark