Privatumo politika

 

Šioje Privatumo politikoje paaiškinta, kaip renkame, naudojame, tvarkome ir atskleidžiame Jūsų informaciją, kai jungiatės prie „Mercell“ tinklalapio bei „Mercell” portalo ir jais naudojatės.

 

1.       Kas vyksta, kai užsiregistruoju gauti nemokamą bandomąją versiją, įsigyju paslaugą ar susisiekiu su „Mercell“ per tinklalapį?

Jūsų pateikta informacija bus naudojama tik Jūsų užpildytoje formoje nurodytais tikslais. Jei užsiregistruojate gauti nemokamą bandomąją versiją ar įsigyjate paslaugą tiesiogiai tinklalapyje, Jums bus suteikta naudotojo prieiga prie „Mercell“ portalo. Informacija apie tai, kaip tokiais atvejais bus tvarkomi Jūsų duomenys, pateikta žemiau.

 

2.       Kaip tvarkoma mano informacija, man užsiregistravus dalyvauti kursuose?

Užsiregistravus dalyvauti tam tikruose kursuose, Jums bus automatiškai suteikta prieiga prie „Mercell“ portalo. Šiuo atveju užsiregistravę gausite atskirą elektroninį laišką su šia informacija. Informacija apie tai, kaip tokiu atveju bus tvarkomi Jūsų duomenys, pateikta žemiau. Jei turite klausimų šia tema, prašome kreiptis šio puslapio apačioje nurodytais adresais.

 

3.       Kas vyksta, kai prisijungiu prie „Mercell“ portalo?

Prisijungimas prie „Mercell“ portalo reiškia, kad sutinkate su mūsų gairėmis dėl Jūsų asmeninės informacijos tvarkymo.

 

4.       Kokia asmeninė naudotojo informacija registruojama, sukuriant naudotojo profilį prisijungti prie „Mercell“ portalo?

Kuriant naudotojo profilį, privaloma užregistruoti tik „bendro pobūdžio asmeninę informaciją“, įskaitant:

·         Asmens vardą

·         Elektroninio pašto adresą (Jei jūsų įmonė jau turi oficialų srities vardą, draudžiama naudoti asmeninio elektroninio pašto adresą, pavyzdžiui kazkas@gmail.com ar kazkas@hotmail.com. Saugumo sumetimais, elektroninio pašto pavadinimas turi atspindėti naudojamą oficialiąją sritį. Be to, pavieniams naudotojams draudžiama naudoti įmonių bendrus elektroninio pašto adresus. Saugumo sumetimais, įmonei atstovaujančio asmens pašto vardas turi atspindėti to pavienio asmens vardą.)

·         Prisijungimui naudojamą asmeninį naudotojo vardą (kaip ir elektroninio pašto adresas, prisijungimo vardas turi būti faktinis naudotojo vardas, todėl reikalaujame, kad elektroninio pašto adresas taip pat būtų naudojamas prisijungti prie mūsų portalo.)

 

Registravimasis ir kitos informacijos pateikimas (įskaitant tokių duomenų, kaip telefono numeris, mobilaus telefono numeris ir „Mercell“ naujienų prenumerata) yra savanoriškas.

 

Taip pat gali būti registruojama profesinė informacija, kuri reikalinga tam, kad „Mercell“ galėtų individualizuoti įsigyjamas paslaugas (pvz., parenkant aktualią informaciją pagal BVPŽ kodus).

 

5.       Kokiais tikslais „Mercell“ naudoja asmeninę informaciją?

Užregistruotą asmeninę informaciją pirmiausia naudojame tam, kad įvykdytume pirkimo užsakymą ar suteiktume paslaugą, kurią užsakant ta informacija buvo užregistruota ar pateikta. Be to, asmeninė informacija naudojama „Mercell“ portalo naudojimui dokumentuoti, nes IT saugumo sumetimais visi veiksmai yra registruojami.

 

Naudotojui prisijungus prie portalo, sukuriamas unikalus identifikatorius. Taip užtikrinama, kad nustatytą laiko tarpą naudotojui nereikėtų pakartotinai įvesti naudotojo vardo ir slaptažodžio. Identifikatorius taip pat užtikrina pirmiau paminėtų užbaigtų veiksmų registravimą.

 

Portalo naudojimo metu sugeneruota informacija, įskaitant IP adresą, saugoma „Mercell“ centriniame serveryje. Ši informacija naudojama išimtinai tik palaikymo tikslais ir neperduodama trečioms šalims.

 

„Mercell“ portale skaitmeniniu būdu pasirašant kainos pasiūlymus ar sutartis, persiunčiamas PDO (Pasirašytasis duomenų objektas (angl. SDO (Signed Data object)). PDO yra neperskaitomas, bet užkoduotas, kad nebūtų galimybės pakeisti turinio, nepažeidžiant parašo, kurį pažeidus PDO tampa negaliojančiu. PDO naudojamas tik prireikus patvirtinti sertifikatą, jei iškyla abejonių.

 

„Mercell“ darbuotojams taikomas naudotojo informacijos konfidencialumo užtikrinimo įsipareigojimas, todėl jokie asmens duomenys nebus parduoti ar atskleisti trečiai šaliai, nebent jei naudotojas yra aiškiai suteikęs atitinkamą leidimą, arba jei yra teisinių išlygų, leidžiančių atskleisti naudotojo, įmonės ar organizacijos bendrąją informaciją. „Mercell“ pasilieka teisę privalomais atvejais informaciją apie registruotus naudotojus pateikti valdžios institucijoms, pavyzdžiui, policijai, t.t.

 

Jei naudotojas yra davęs sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros informaciją apie naujienas ir pasiūlymus, t.t., „Mercell“ šią informaciją taip pat gali naudoti, vykdydama tikslinę rinkodarą telefonu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninėmis (skaitmeninėmis) priemonėmis. Jei sutikimas ir buvo duotas, jį bet kada lengvai galima atšaukti. Gavę atšaukimą, asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu bus nutrauktas.

 

Mūsų surinktus duomenis apie Jus galime atskleisti trečiosioms šalims tik šiuo atveju - paslaugų vykdymas dėl naujienlaiškių siuntimo ar kitų rinkodaros veiksmų atlikimo.

 

6.       Kaip naudotojas gali susipažinti su savo asmenine informacija ir kokia yra informacijos taisymo tvarka?

Kiekvieno naudotojo pareiga yra užtikrinti, kad jo naudotojo profilyje užregistruota informacija būtų galiojanti ir teisinga, įskaitant pareigą užtikrinti, kad įmonės, su kuria naudotojas yra susijęs, vardu būtų užregistruota tik ta informacija, kuri yra susijusi su portalo naudojimu. Registracijos metu pateikus netikslią informaciją, pavyzdžiui, netikrą vardą ar netinkamus kontaktinius duomenis, naudotojo teisė naudotis portalu gali būti laikinai sustabdyta ar panaikinta.

 

Prie „Mercell“ portalo prisijungę naudotojai gali peržiūrėti ir atnaujinti savo naudotojų profilius. Toje pačioje portalo dalyje galima įdėti neprivalomos informacijos, arba ją pašalinti, įskaitant „Mercell“ naujienų prenumeratą ar jos atsisakymą. Tie naudotojų profiliai, kuriuose yra klaidingos informacijos, bus uždaromi be atskiro pranešimo. Pamiršęs profilio slaptažodį, naudotojas gali prisijungimo metu pateikti prašymą suteikti naują slaptažodį, kuris atsiunčiamas elektroniniu paštu.

 

Jei naudotojas pageidauja susipažinti su registracijomis, kurios yra susietos su jo paties asmens duomenų informacija, jos yra registruojamos „Mercell“ portale. Naudotojas gali bet kada kreiptis į „Mercell“ dėl užregistruotų registracijų, susietų su jo paties asmenine informacija, ar kitais su jo paties asmenine informacija susijusiais klausimais. Kontaktinė informacija pateikta šių sąlygų pabaigoje; taip pat galima naudoti čia pateiktą „Mercell“ kontaktinę informaciją: https://www.mercell.com/lt-lt/512/mercell-lithuania-uab.aspx 

 

7.       Kiek laiko saugoma asmeninė informacija ir kaip naudotojas gali pasiekti, kad jo arba jos asmeninė informacija būtų pašalinta?

 

Informacija saugoma teisės aktuose nustatytą laikotarpį, o informacijai tapus nereikalinga, „Mercell“ ją pašalina. Šio laikotarpio trukmė priklauso nuo informacijos pobūdžio ir jos saugojimo pagrindų.

 

Bet kuri naudotojo informacija, sudaranti dalį viešai skelbiamos informacijos, negali būti pašalinta, nebent jei „Mercell“ gauna už atitinkamus duomenis atsakingo operatoriaus (organizacijos) prašymą, ir jei ištrynimas neprieštarauja taikomiems teisės aktams.

·            Naudotojų profiliai, užregistruoti įsigyjant „Mercell“ licencijų, pašalinami praėjus dvylikos mėnesių nenaudojimo laikotarpiui nuo licencijos galiojimo pabaigos.

·            Naudotojų profiliai, užregistruoti siekiant naudotis „Mercell“ portalu, tačiau neįsigyjant licencijų, pašalinami po dvylikos nenaudojimo mėnesių.

 

Naudotojai, abejojantys dėl to, kurią informaciją galima pašalinti, įskaitant dėl to, kada ir kaip ją galima pašalinti, turėtų kreiptis į „Mercell“.

 

Kontaktinė informacija pateikta šių sąlygų pabaigoje; taip pat galima naudoti čia pateiktą „Mercell“ kontaktinę informaciją: https://www.mercell.com/lt-lt/512/mercell-lithuania-uab.aspx

Jei norite pateikti skundą dėl Mercell atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, nors, visų pirma, stengsimės išspręsti visus ginčus kartu su Jumis.

 

8.       Kaip naudotojas gali sužinoti, kokia asmeninė informacija yra tvarkoma (pareiga suteikti naudotojui informacijos)?

Prieš naudodamiesi „Mercell“ portalu, visi naudotojai privalo perskaityti, patvirtinti ir priimti šią privatumo politiką. Registruojamos informacijos aprašymas pateiktas skyriuje „Kokia asmeninė informacija yra registruojama?“ Informacijos apie jos naudojimo būdus santrauka pateikta skyriuje „Kokiais tikslais „Mercell“ naudoja asmeninę informaciją?“

 

9.       Kaip naudotojas gali pareikšti prieštaravimą dėl jos asmeninės informacijos naudojimo rinkodaros tikslais?

Naudotojai, nepageidaujantys gauti rinkodaros medžiagos, gali atsisakyti „Mercell“ naujienlaiškių ir kitos informacijos prenumeratos, padarydami atitinkamus savo naudotojų profilių pakeitimus. Taip pat žr. skyrių „Kaip naudotojas gali susipažinti su savo asmenine informacija ir kokia yra informacijos taisymo tvarka?“  

Jūs galite lengvai valdyti savo sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros. Mes norėtume jus informuoti apie Mercell paslaugas, potencialius pirkimus ir viešųjų pirkimų aktualijas. Jeigu sutinkate, pasiūlymus teiksime bei nuomonės teirausimės susisiekę telefonu (skambučiu) ir/arba el. paštu. Šiuo tikslu tvarkome tik būtinus jūsų asmens duomenis, įskaitant vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą (tik tokius duomenis, kuriuos turime). Sutikimą galėsite bet kada atšaukti savo Mercell profilyje arba telefonu.

 

10.    Kaip naudotojas gali pareikšti prieštaravimą dėl automatinių individualių sprendimų, įskaitant naudotojo profilio sukūrimą?

Mercell ir jos klientams tai neaktualu, nes Mercell niekada nenaudoja automatinių individualių sprendimų.

 

11.    Klientų aptarnavimas ir „Mercell“ kontaktiniai duomenys

 

Visada džiaugiamės galėdami jums padėti. Mūsų biuro darbo laikas: 08:00 – 17:00 nuo pirmadienio iki penktadienio. Valstybinių švenčių dienomis darbo laikas skiriasi nuo įprasto.

 

Pagalba ir bendro pobūdžio klausimai: + 370 5 212 69 22 arba lietuva@mercell.com

Mercell Lithuania UAB

Mercell yra vienas iš Europoje pirmaujančių e-pirkimų sprendimų, kuris suveda pirkėjus ir tiekėjus į vieną erdvę. Čia skelbiami viešieji pirkimai, planuojami viešieji pirkimai, privačių įmonių konkursai ir kita informacija.

Kontaktai

Mercell klientų aptarnavimas

+370 655 3 14 21
Mercell Lithuania UAB | Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, Lietuva