Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas

EBVPD – tai savideklaracija, tiekėjų teikiama pirkimuose kaip preliminarus įrodymas, jog jie atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus

EBVPD formos naujas adresas

Nuo 2019 m. balandžio 18 d. Europos Komisija nutraukia Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento paslaugos teikimą, tačiau ji išlieka privaloma ir Lietuvoje prieinama nauju adresu: 

http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/

 

EBVPD pildymas

Dokumento pildymas ir forma iš esmės nesikeičia - patikslintos kai kurios formuluotės ir aiškesni laukeliai pildymui.

Trumpai apie tai, kokia ekonominės veiklos vykdytojo (tiekėjo) informacija turi būti pateikiama šiame dokumente:

  • reikia pateikti informaciją apie pirkimo procedūrą
  • turi būti pateikiama išsami informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją, jei yra, apie jo teisinius atstovus, rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais, subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia
  • turi būti nurodyti pašalinimo pagrindai (susiję su baudžiamaisiais nuosprendžiais, su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu, su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais)
  • turi būti nurodyti atrankos kriterijai (jei perkančioji organizacija aktualiame pirkime to reikalauja)
EBVPD formos naujas adresas

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra EBVPD - Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas?

Tai yra bendrovės tinkamumo, finansinio statuso ir pajėgumo savideklaracija, naudojama kaip pirminiai įrodymai visuose viešuosiuose pirkimuose, kurių vertė didesnė už nustatytą ES ribą.

2. Ar bendrovei reikia pateikti EBVPD?

Šį dokumentą privalo teikti pirkimo procedūros laimėtojas. Tačiau perkančioji organizacija turi teisę bet kuriuo procedūros metu paprašyti ir kitų dalyvaujančių bendrovių pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą.

3. Ar EBVPD naudojamas ir viešiesiems pirkimams, kurių vertė mažesnė už nustatytą ribą?

Kai tai leidžiama nacionalinės teisės aktais ir kai norima supaprastinti procesą, Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas taip pat gali būti naudojamas viešiesiems pirkimams, kurių vertė mažesnė už nustatytą ribą, ir koncesijoms (tiek toms, kurių vertė didesnė už nustatytą ribą, tiek toms, kurių vertė mažesnė).

Atsisiųsti Europos Komisijos parengtą DUK

VPT informacija apie EBVPD

Dažniausiai užduodami klausimai

Registruokitės ir kas rytą gaukite informaciją apie naujus Jūsų prekių ar paslaugų užsakovus.

Mercell Lithuania UAB

Mercell yra vienas iš Europoje pirmaujančių e-pirkimų sprendimų, kuris suveda pirkėjus ir tiekėjus į vieną erdvę. Čia skelbiami viešieji pirkimai, planuojami viešieji pirkimai, privačių įmonių konkursai ir kita informacija.

521 2 69 22
Mercell Lithuania UAB | Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, Lietuva