Techninių specifikacijų projektai

Galimybė reikšti pastabas dar iki pirkimo konkurso skelbimo

Techninė specifikacija - kas tai?

Techninių specifikacijų projektai privalo paskelbti prieš įsigyjant prekes ar paslaugas. Perkančioji organizacija tai turi padaryti ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų iki pirkimo pradžios.

Po paskelbimo tiekėjai turi teisę reikšti savo pastabas ir pasiūlymus dėl ketinamo paskelbti viešojo pirkimo. Techninės specifikacijų tikslas yra užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų.

 

Šiuo metu techninių specifikacijų projektai turi būti skelbiami visiems, išskyrūs mažos vertės pirkimams. Visgi priėmus naująją viešųjų pirkimų direktyvą -  pirkimo techninės specifikacija bus neprivalomos ir skelbiama pasirinktinai.

Apie naująjį viešųjų pirkimų įstatymą galite skaityti plačiau čia.

Techninė specifikacija - kas tai?

KOKIA NAUDA?

Sužinosite apie būsimus CVP IS pirkimus anksčiau

Turėsite galimybę reikšti pastabas ir pasiūlymus

Turėsite daugiau laiko pasiruošti pirkimui ir rasti partnerių

Mercell specifikacijas atrinks tik pagal Jūsų įmonės sritį

Išbandykite Mercell ir 7 dienas stebėkite viešųjų pirkimų technines specifikacijas nemokamai

Techninių specifikacijų projektų korekcijų tvarka

Perkančioji organizacija dėl paskelbto techninių specifikacijų projekto, gautas pastabas, pasiūlymus ar korekcijas privalo išnagrinėti bei įvertinti jų reikšmę. Įvertinę pastabas, pasiūlymus ar siūlomus pakeitimus, privalo kuo skubiau informuoti dėl to suinteresuotus asmenis tokiomis pat priemonėmis kaip ir techinės specifikacijos projektą, kuris buvo nagrinėjamas.

Tam, kad pastabos dėl techninių specifikacijų projekto būtų išnagrinėtos, gali būti sudaroma komisija, kurią sudaro perkančiosios organizacijos vadovas. Kitu atveju nagrinėjimas pavedamas viešojo pirkimo komisijai, kuri yra sudaryta būtent tam pirkimui atlikti.

Jei perkančioji organizacija savo iniciatyva nusprendžia patikslinti techninės specifikacijos projektą, ji privalo jį paskelbti ten pat kur jį skelbė ir pirmąjį kartą, išskyrus atvejus kai iki numatomo pirkimo lieka mažiau kaip 10 kalendorinių dienų.

Rekomendacijos

Vykdant mažos vertės pirkimus tam, kad būtų gaunama maksimali nauda ir įsigyjamos kokybiškos prekės, paslaugos ir darbai, yra rekomenduotina nustatyti bent minimalias technines charakteristikas.

Tam, kad perkančioji organizacija turėtų galimybę įsitikinti, kad tiekėjas siūlydamas prekes, paslaugas ar darbus įvykdo techninės specifikacijos reikalavimus, yra rekomenduotina numatyti pirkimo sąlygose kad tiekėjai:

  • Su pasiūlymu taip pat pateiktų prekės aprašymą arba dokumentus, kurie įrodo, kad tikėjų siūlomos prekės atitinka visus techninės specifikacijos reikalavimus;
  • Pateiktų prekės aprašymą arba lygiaverčius dokumentus kartu su pristatoma preke.

Taip pat yra rekomenduotina skelbti pakeistą techninės specifikacijos projektą, tuomet kai jis keičiasi iš esmės ar pakeitimai gali turėti įtakos tiekėjų suinteresuotumui.

Svarbu!

Vykdant pirkimą yra draudžiama nurodyti konkretaus prekės ženklo, šaltinio, patento, tipo, proceso modelio, konkrečios kilmės ar gamybos produktą.

Mercell Lithuania UAB

Mercell yra vienas iš Europoje pirmaujančių e-pirkimų sprendimų, kuris suveda pirkėjus ir tiekėjus į vieną erdvę. Čia skelbiami privatūs ir viešieji pirkimai.

521 2 69 22
Mercell Lithuania UAB | Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, Lietuva