Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur vi lagrar, använder, behandlar och hanterar dina personuppgifter i samband med din tillgång till och användning av Mercells hemsida och portal.

1. Vad händer när jag beställer en kostnadsfri testperiod, köper en produkt eller kontaktar Mercell via hemsidan?
Personuppgifterna som du uppger kommer bara att användas för det syfte som står på formuläret som du har fyllt i. Om du beställer en kostnadsfri testperiod eller köper vår produkt direkt via hemsidan får du användartillgång till Mercells portal. Vänligen se nedan hur dina personuppgifter kommer att hanteras i dessa fall.

2. Hur hanteras mina personuppgifter när jag anmäler mig till en utbildning, kurs eller webbinarium?
Personuppgifterna som du uppger kommer bara att användas för det syfte som anges där du anmäler dig till eventet. För vissa kurser får du automatiskt tillgång till Mercells portal. När så är fallet kommer du att få ett separat e-postmeddelande med information om detta efter anmälan. Vänligen se nedan hur dina personuppgifter kommer att hanteras i detta fall. Vi ger inte ut personuppgifter till tredje part om det inte anges något annat i anmälningsformuläret. Det kan komma ifråga när vi anlitar presentatörer utanför Mercell som ska förbereda innehåll baserat på deltagarna. I dessa fall kommer endast personuppgifter som är relevanta för det att ges ut. Om du har frågor om detta, vänligen se kontaktinformation längst ner på den här sidan.

3. Vad händer när jag loggar in på Mercells portal?
När du loggar in på Mercells portal innebär det att du godkänner våra riktlinjer för hantering av dina personuppgifter.

4. Vilka personuppgifter registreras när man skapar en användarprofil för tillgång till Mercells portal?
Det är bara obligatoriskt att registrera “generell personlig information” när du skapar en användarprofil. Detta är:

  • Personens namn
  • E-post (När ditt företag redan har ett officiellt domännamn är det inte tillåtet att använda personliga e-postadresser, som exempelvis gmail- eller hotmail-adresser. På grund av säkerhetsskäl måste e-postnamnet innehålla den officiella företagsdomänen.

Det är heller inte tillåtet för individuella användare att använda delade företagsadresser för e-post. På grund av säkerhetsskäl måste e-postadressen vara individuellt knutet till respektive person som representerar företaget.)

  • Personliga användarnamn för inloggning (Liksom vid e-post ska användarnamnet identifiera respektive användare. Därför vill vi att e-postadressen också används för inloggning på vår portal).

Registrering av övrig information är frivillig, som exempelvis telefonnummer, mobilnummer och prenumeration på nyheter från Mercell.

Information som krävs för att Mercell ska kunna leverera den köpta tjänsten (som exempelvis CPV-koder) kan också registreras.

5. Vad gör Mercell med personuppgifter?
Personuppgifter som vi registrerar kommer främst att användas för att slutföra köpet och leverera tjänsten i det sammanhang där information registrerats eller samlats. Personuppgifter används också som dokumentation av användningen av Mercells portal där samtliga aktiviteter loggas av IT-säkerhetsskäl. 

När användaren loggar in på portalen skapas en unik identifikationsnyckel. Detta säkerställer att användaren inte behöver upprepa sitt användarnamn och lösenord inom en specifik tidsintervall. Identifikationsnyckeln säkerställer också att avslutade aktiviteter loggas.

Information som genereras som ett resultat av användningen av portalen, även IP-adressen, lagras på Mercells centrala server. Denna information används enbart i anslutning till support och ges inte ut till tredje part.

När offerter och kontrakt undertecknas digitalt i Mercells portal överförs en SDO (Signed Data Object). SDO:n är inte läsbar men den är kodad så att innehållet inte kan ändras utan att bryta namnteckningen, vilket gör den ogiltig. SDO:n används bara om det i fall av tvivel krävs validering av certifikatet. 

För Mercells anställda gäller sekretess om användares personuppgifter och inga personuppgifter får säljas eller ges ut till tredje part. Personuppgifter får ges ut enbart i fall där användaren specifikt har gett sitt samtycke, eller om det finns ett lagstadgat undantag som tillåter utlämning av generell information om användare, företag eller organisationer.  Mercell reserverar sig för rätten att ge ut information om registrerade användare till myndigheter, som exempelvis polisen, om detta krävs.

Om användaren har gett sitt samtycke till direktmarknadsföring av nyheter och erbjudanden etc. kan Mercell också använda denna information för målinriktad marknadsföring via telefon, e-post eller övrig elektronisk/digital media.

6. Hur kan användare få tillgång till sina personuppgifter och hur kan rättelser göras i den informationen?
Samtliga användare ansvarar för att informationen som registreras på den egna användarprofilen är giltig och korrekt. Detta omfattar registrering av enbart relevant information för användning av portalen på uppdrag av företaget som användaren representerar. En användare som uppger inkorrekt information vid registrering, som ett falskt namn eller olämplig kontaktinformation, kommer att bli avstängd eller permanent utesluten från portalen.

Användare som är inloggade i Mercells portal kan kontrollera och uppdatera sin egen användarprofil. I samma del av portalen är det möjligt att lägga till eller radera information som inte är obligatorisk, exempelvis prenumeration eller uppsägning av nyheter från Mercell. Användarprofiler med falsk information kommer att stängas utan förvarning. Om användaren har glömt lösenordet för sin användarprofil kan en begäran på inloggningssidan göras om att en nytt temporärt lösenord ska skickas via e-post.

Om användaren vill ha insyn i registreringar som är kopplade till användarens egna personuppgifter kommer dessa att loggas i Mercells portal. Användare kan när som helst kontakta Mercell angående loggade registreringar eller andra frågor om sina egna personuppgifter. 

7. Hur länge lagras personuppgifter och hur kan användare få sina personuppgifter raderade?
Information lagras för den tidsperiod som är tillåten enligt lag och Mercell kommer att radera den när den inte längre behövs. Denna tidsperiod är beroende på typ av information och bakgrunden för lagring.

Användarinformation som inkluderas som en del av offentligt publicerad information får inte raderas om inte Mercell får en begäran om radering från operatören/organisationen som ansvarar för uppgifterna och denna radering sker enligt tillämplig lag.

  • Användarprofiler som registreras i anslutning till köp av Mercells licenser kommer att raderas när de varit inaktiva i tolv månader efter att licensen gått ut.
  • Användarprofiler som registreras i anslutning till användning av Mercells portal utan köp av licenser kommer att raderas när de har varit inaktiva i tolv månader

Användare som är osäkra på vilken information som kan raderas, samt detaljer om när och hur, bör kontakta Mercell.

 

8. Marknadsföring och profilering

Det berättigade intresset

När du interagerar med Mercell t.ex. genom att besöka Mercells webbsidor, ladda ner innehåll, delta på webinars och som en del i användningen av Mercells tjänster, kommer Mercell att behandla dina personuppgifter utifrån ett berättigat intresse. En av Mercells berättigade intresse är att behandla personuppgifter för direktmarknadsföring.

Mercell använder dina personuppgifter för att tillhandahålla relevant innehåll till dig genom direkt marknadsföring på sociala medieplattformar och e-post, webbsidor eller i en Mercell tjänst, baserat på dina preferenser. De personuppgifterna vi behandlar är aggregerade uppgifter om dig, såsom IP-address, intressen (var du har klickat etc.), användarnamn och enhet. Detta görs t.ex. genom cookies och kallas profilering. Mercell kommer också att ha möjlighet att kombinera denna information med information om den kundrelation vi kan ha med ditt bolag. 

Syftet med profileringen är att leverera anpassad marknadsföring till dig, förbättra din användarupplevelse av våra tjänster / webbsidor och tillhandahålla produkter som våra kunder är nöjda med. Mercells tjänster är generellt använda som verktyg för arbetsrelaterade syften, och ditt beteende i dessa verktyg säger lite om ditt privatliv. Inga känsliga uppgifter behandlas. Dina personuppgifter behandlas därmed ur ett affärsperspektiv på ett sätt som vi bedömer inte är i konflikt med dina fri- och rättigheter som individ. 

Mercell använder e-post som ett verktyg för att kommunicera marknadsföring, dock endast med ditt medgivande i enlighet med gällande marknadsföringslag (om sådant behövs). Om du har gett ditt medgivande kommer du alltid att ha möjligheten till opt-out som beskrivs nedan, eller när du får ett mejl innehållande marknadsmaterial.

Rätt till opt-out för marknadskommunikation

Du har rätt till opt-out att ta emot marknadsföringsmaterial från Mercell och vara föremål för profilering. Du kan göra detta på följande sätt:

  1. Genom att följa instruktioner för opt-out i marknadskommunikationen

  2. Kontakta oss via e-post på privacy@mercell.com

  3. Genom att använda tillämpligt verktyg för prenumerationen (subscription management tool)

Du kan också alltid opt-in/out cookies på en specifik Mercell webbsida genom vår cookie-banner.

Notera att även om du väljer opt-out för att ta emot marknadsföringsmaterial, kan du fortfarande få administrativ information från Mercell, såsom orderbekräftelser och notifieringar nödvändiga för att hantera ditt konto på den tjänst Mercell erbjuder våra kunder.

9. Hur kan användare få information om vilka personuppgifter som hanteras (plikt att ge ut användarinformation)?
Innan användning av Mercells portal måste samtliga användare läsa och godkänna denna integritetspolicy.

Stycket “Vilka personuppgifter registreras?” beskriver vilka uppgifter som registreras. En sammanfattning av vad informationen används till finns i stycket “Vad gör Mercell med personuppgifter?”

10. Hur kan användare ha invändningar mot användning av personuppgifter i direktmarknadsföring?
Användare som inte önskar få marknadsföringsmaterial kan avregistrera sig från nyhetsbrev eller annan information från Mercell genom att ändra sin användarprofil. Vi hänvisar också till stycket “Hur kan användare få tillgång till sina personuppgifter och hur kan rättelser göras i den informationen?”

11. Hur kan användare ha invändningar mot automatiska individuella beslut, även innefattat profilering?
Mercell hanterar inte personuppgifter automatiskt i syfte att utvärdera, analysera eller förutse villkor och fatta beslut relaterat till fysiska personer (profilering) på basis av sådan automatisk hantering.

12. Kontakt

Allmänna frågor: 0771-440200 / sverige@mercell.com
Privacy frågor:
privacy@mercell.com

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige