Offentlig upphandling

Offentlig upphandling omsätter över 800 miljarder årligen. Det är över 18 000 potentiella projekt med ofta långa avtalstider och stabila kunder. Hitta upphandlingar nedan och testa vårt system kostnadsfritt i 7 dagar!

Period

Sökord

Introduktion i offentlig upphandling

Introduktion i offentlig upphandling ger dig en introduktion i hur upphandlingsmarknaden i Sverige fungerar så att det blir enklare för dig att hitta vilka upphandlingar som passar ditt företag.


Vi ger en kort introduktion i:

 •  TED
 •  tröskelvärden NUTS- och CPV-koder
 •  samarbete med offentliga sektorn
 •  budgetar
 •  investeringsplaner 
 •  utgående ramavtal

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling är enkelt uttryckt ett sätt att göra inköp på av den offentliga sektorn (t.ex. statlig myndighet, kommun, landsting) för att öka konkurrensen och få ner priset samt ge alla leverantörer samma chans att komma med anbud (offert).

Alla inköp behöver inte upphandlas utan det är affärer som är av större värde och kan variera beroende på vem som upphandlar och vilken typ av vara/tjänst det gäller. Läs mer om tröskelvärden som gäller from 1 januari 2022 på Upphandlingsmyndigheten.

Upphandlingsmyndigheten har till uppgift att stötta och ta fram verktyg för att underlätta vid offentlig upphandling och deras hemsida innehåller mycket matnyttigt som kan vara till användning inför anbudsskapande.

Offentlig upphandling

De 5 grundläggande principerna

De 5 grundläggande principerna
 

5 grundläggande principer måste följas vid all offentlig upphandling.

 • Icke-diskriminering (alla företag oavsett t.ex. ursprungsland ska få vara med och lämna anbud)
 • Likabehandling (alla företag ska få samma förutsättningar)
 • Proportionalitet (kraven ska vara i proportion till vad som upphandlas)
 • Öppenhet (anbudsmaterial ska finnas allmänt tillgänligt och processer ska vara transparenta)
 • Ömsesidigt erkännande (Intyg och certifikat utfärdade av EU-medlemsstat ska godtas i andra EU-länder)'

Läs mer om de grundläggande principerna.

Anbudsprocessen i korthet

Steg 1 - Hitta affärer

Vilka offentliga upphandlingar finns det som passar just din verksamhet och finns det en förtjänst att göra? Via t.ex. Mercell upphandlingsbevakning får du relevanta upphandlingar skickade till dig.

Steg 2 - Uppfyll krav

Vilka krav ställs på dig som leverantör? Titta igenom underlagen och se om du själv eller med hjälp av underleverantörer uppfyller kraven. Ställ frågor till upphandlande myndighet.

Steg 3 - Lämna anbud

Nu är det dags att ta fram allt underlag som krävs och skicka in. Var noga med att anbudet är komplett och att inget saknas. Dubbelchecka och trippelchecka.

Steg 4 - Tilldelning

När alla anbud behandlats och utvärderats är det dags för tilldelning. Om du valts som leverantör, grattis! Om inte, kontakta upphandlaren och undersök varför.

Intresserad av att göra fler och bättre offentliga affärer? Ta en titt på våra tjänster!

Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten tar fram verktyg och fakta så att du som leverantör kan få en bättre förståelse för hur den offentliga marknaden fungerar.

Konkurrensverket är de som håller koll på att lagstiftningen kring offentlig upphandling följs. De har en hel del information som kan vara till nytta för dig som leverantör.

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige