Mercells etiska och moraliska värderingar

Mercells är norra Europas ledande leverantör av elektroniska upphandlingsverktyg. Vi är sedan vi startade vår verksamhet kända inte bara för de produkter och tjänster vi tillhandahåller utan även våra etiska riktlinjer.

Vi skall vara ett företag där de anställda är stolta över att vara anställd och där vi får förtroende genom att behandla vår omgiving med integritet, respekt och rättvisa.

Våra normer för affärsetik

Bygga förtroende

Vi uppnår förtroende genom att behandla andra med integritet, respekt och rättvisa.

Respekt

Vi behandlar människor inom och utanför företaget med respekt, rättvisa och värdighet.

Ansvarsfullt medborgarskap

Vi är en ekonomisk, intellektuell och social tillgång i alla länder och samhällen där vi är verksamma.

Företaget skall kännetecknas av förtroende och trovärdighet, både internt och externt. En hög affärsetik ska genomsyra allt vårt arbete.
För att nå våra mål skall vi ledas av våra kärnvärden:

Våra kärnvärden

M - Motivated

E - Enthusiastic

R - Reliable

C - Competent

E - Efficient

L - Learning

L - Loyal

Samhälle

Vår verksamhet tjänar samhällets intressen genom att vi bidrar till att minska kostnaderna för offentlig upphandling. Vi skall anpassa vårt beteende och våra produkter och tjänster till samhället i linje med den allmänna trenden inom våra verksamhetsområden.

Verksamheten

Genom att generera en känsla av tillhörighet skapar vi ett företag som vi kan vara stolta över och som de vi gör affärer med respekterar. Mercells verksamhet omfattar ett internationellt utbud av upphandlingar och anbud jämte kompletterande tjänster för köpare och leverantörer. Mercell Svenska AB säkerställer att offentliga myndigheter, upphandlare, inköpare och leverantörer genom bästa möjliga tjänsteleverans möts i kvalificerade affärsmöjligheter.
Mercell Svenska AB skall vara det självklara valet av informationsförmedlare mellan köpare och säljare på den professionella europeiska marknaden. Alla anställda skall bidra till att verksamheten drivs så att vi uppfattas som trovärdiga och tillförlitliga. Vi håller vårt ord, följer våra avtal och möter våra deadlines.

Ägare

Det bästa sättet vi kan säkerställa tillgång på eget kapital är att vara en attraktiv långsiktig investering för våra aktieägare. Detta är en viktig förutsättning för att ge gruppen tillräckligt utrymme för att manövrera på marknaden.

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige