Direktupphandlingar

Hitta direktupphandlingar och få information om tröskelvärden

Vad är en direktupphandling

Med direktupphandling avses en upphandling utan krav på anbud i viss form. I praktiken är en direktupphandling kortfattat beskrivet ett inköp av en offentlig instans såsom stat, kommun, landsting och inte överstiger direktupphandlingsgränsen. Du hittar värdet som anges i någon av lagarna som styr offentlig upphandling (LOU, LUF, LUFS eller LUK). Det allra flesta upphandlingar styrs dock av LOU - Lagen om offentlig upphandling och då är en direktupphandling inköp som INTE överstiger 615 312 kr (gäller from 1 januari 2020).

Är du en myndighet och behöver reda ut huruvida din kommande upphandling understiger tröskelvärden, besök Upphandlingsmyndighetens verktyg.

Vad är en direktupphandling

Hitta direktupphandlingar

Hitta direktupphandlingar
 

När en myndighet ska genomföra en direktupphandling så behöver de inte annonsera upphandlingen publikt utan oftast läggs de bara ut den på deras hemsida. Detta gör att det inte finns någon gemensamt ställe att se alla direktupphandlingar på.

Mercell söker dock igenom ett stort antal hemsidor efter direktupphandlingar och samlar dessa i vårt system. Här kan du hitta direktupphandlingar, dock bara ett urval och de senaste månaderna. För att få tillgång till hela systemet behöver du skaffa upphandlingsbevakning hos oss.

Tröskelvärde direktupphandling

Du kan hitta alla tröskelvärden kring direktupphandling på vår nyhetssida.

Tröskelvärde direktupphandling

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige