Upphandlingsverktyg för offentlig sektor

Mercells upphandlingsverktyg hjälper dig som upphandlare i offentlig sektor att göra upphandlingar snabbt, effektivt, elektroniskt och i enlighet med lagar och regler

Effektivare inköp för upphandlare

Reducerar resursåtgången och minskar transaktionskostnader

Enklare processer för leverantörer

Systemet underlättar inlämning av anbud och sparar både tid och resurser för leverantören

Bättre upphandling

Effektiv konkurrensutsättning säkerställer varor och tjänster till rätt kvalitet och pris.

Korrekta upphandlingar

Systemet underlättar genomförandet av upphandlingar i enlighet med rådande regelverk.

Mercells upphandlingsverktyg

Fullständig dokumentation av hela anbudsprocessen enligt dokumentationsplikt

Fri personlig support för upphandlare och leverantörer

Integration med TED

ESPD-integrerad

Hantera kompletteringar/förtydliganden och frågor och svar

Skapa öppningsprotokoll och tilldelningsbeslut

Bygga upp förfrågningsunderlag och strukturerade dokument

Hantera och utvärdera anbud

Tillgång till upphandlingsbibliotek

Avtalsdatabas (för hantering av befintliga och kommande avtal)

Möjlighet att göra avrop från befintliga avtal samt förnyad konkurrensutsättning

Möjlighet att göra avtalsuppföljning

Möjlighet att ta ut rapporter och statistik m.m

Möjlighet att genomföra direktupphandlingar

Möjlighet att spegla annons på egen och extern hemsida

Kompatibelt med ekonomisystem, e-beställningssystem, arkiv – och dokumenthanteringssystem

Så fungerar Mercells upphandlingsverktyg

Mercells upphandlingsverktyg är ett webbaserat upphandlingsverktyg med enkelt och intuitivt användargränssnitt.

Med Mercells upphandlingsverktyg säkras likabehandling av leverantörer. Alla får samma information samtidigt, och all korrespondens loggas och är spårbar. Protokoll genereras automatiskt.

Vår lösning är utvecklad i samarbete med offentliga upphandlare och privata inköpare i hela Norden. Genom att använda vårt upphandlingsverktyg garanterar du stor spridning av upphandlingsannonsen och bättre förutsättningar för konkurrensutsättningen. 14 000 leverantörer inom alla branscher över hela Europa övervakar dagligen upphandlingsmarknaden genom Mercell.

Har du frågor så är du välkommen att kontakta oss här

Så fungerar Mercells upphandlingsverktyg

Så kan Mercells upphandlingsverktyg leda till bättre inköp

Så kan Mercells upphandlingsverktyg leda till bättre inköp
 
  • Verktyget säkerställer att gällande avtal och kontrakt används. Mercells verktyg borgar för återanvändning av tidigare upphandlingsdokument.
  • Ger dig full kontroll över dina avtal (Avtalsdatabasen)

Tänk på leverantörerna!

När du införskaffar ett upphandlingsverktyg är det viktigt att tänka på hur leverantörerna upplever att arbeta i systemet? Dåliga lösningar för inlämning av anbud kostar leverantörerna mycket tid och skapar frustration vilket kan leda till att du får färre anbud.

Vi har lyssnat på leverantörerna och skapat en lösning som gör det enkelt för dem att lämna anbud. Mercells upphandlingsverktyg sparar därför tid för både upphandlare och leverantörer.

Mercells upphandlingsverktyg är fullt integrerad mot vår avtalsdatabas. Det ger din verksamhet översikt över alla signerade avtal, leverantörsinformation och möjlighet till dokumenterad kommunikation. Avtalen är alltid tillgängliga för användarna på ett säkert och effektivt sätt.

Jag vill ha mer information om Mercells upphandlingsverktyg

Mercells Upphandlingsverktyg följer alla tillämpbara EU-direktiv

Mercells Upphandlingsverktyg följer alla tillämpbara EU-direktiv
 

Mercell Upphandlingsverktyg används av tusentals nordiska inköparen inom offentlig sektor. Systemet är helt webbaserat och ger myndigheter möjligheten att administrera hela processen i överensstämmande med EU-direktiv och nationella lagar och regler. Upphandlingsverktyget följer alla EU-krav gällande elektronisk upphandling i offentlig sektor och utvecklas kontinuerligt för att möta upp aktuella regler och bestämmelser.

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige