Om oss

Mercell är en av Europas ledande leverantörer inom elektronisk upphandling, anbudsläggande och upphandlingsbevakning. Läs mer om oss här.

Branschoberoende och kundanpassad

Branschoberoende och kundanpassad

Mercell erbjuder branschoberoende och kundanpassad övervakning av aktuella privata och offentliga upphandlingar som annonseras i Sverige och på den internationella marknaden. Totalt är Mercell idag 150 anställda med dotterbolag i 7 länder.

Upphandlingsbevakning

Mercell tillhandahåller alla upphandlingar från den offentliga sektorn från alla branscher i hela Europa. Dessutom förmedlar Mercell exklusiva upphandlingar från privata verksamheter inom olika branscher. Dagligen annonserar Mercell cirka 2500 upphandlingar och vi på Mercell skräddarsyr bevakningslösningar för ditt företag och de områden du är verksam inom. Mercell tillhandahåller även tilldelningsbeslut och uppgifter om utgående ramavtal.

Du kan läsa mer om Mercells marknadsövervakning här.

Inköps- och upphandlingsverktyg för offentlig- och privat sektor

Mercell levererar elektroniska inköpslösningar inklusive upphandlingsverktyg och avtalsdatabas för offentliga myndigheter och privata bolag. Mercell erbjuder även utbildning och konsulttjänster för att hjälpa dig som upphandlare eller inköpare med olika delar av inköpsprocessen. Vi på Mercell hjälper dig att säkerställa att dina upphandlingar uppfyller gällande regler. 

Du kan läsa mer om våra inköpslösningar här.

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den proffessionella marknaden

Kontakta oss

Kontaktformulär

031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kungsgatan 34, 41119 Göteborg, Sverige