Om oss

Mercell är en av Europas ledande leverantörer inom elektronisk upphandling, anbudsläggande och upphandlingsbevakning. Läs mer om oss här.

Branschoberoende och kundanpassad

Branschoberoende och kundanpassad

Mercell erbjuder branschoberoende och kundanpassad övervakning av aktuella privata och offentliga upphandlingar som annonseras i Sverige och på den internationella marknaden. Totalt är Mercell idag 275 anställda med dotterbolag i 9 länder.

Upphandlingsbevakning

Mercell tillhandahåller upphandlingar från den offentliga sektorn i hela Europa. Dessutom förmedlar Mercell exklusiva upphandlingar från privata verksamheter inom olika branscher. Dagligen annonserar Mercell cirka 2500 upphandlingar och vi på Mercell skräddarsyr bevakningslösningar för ditt företag och de områden du är verksam inom. Mercell tillhandahåller även tilldelningsbeslut och uppgifter om utgående ramavtal.

Du kan läsa mer om Mercells marknadsövervakning här.

Inköps- och upphandlingsverktyg för offentlig- och privat sektor

Mercell levererar elektroniska inköpslösningar inklusive upphandlingsverktyg och avtalsdatabas för offentliga myndigheter och privata bolag. Mercell erbjuder även utbildning och konsulttjänster för att hjälpa dig som upphandlare eller inköpare med olika delar av inköpsprocessen. Vi på Mercell hjälper dig att säkerställa att dina upphandlingar uppfyller gällande regler. 

Du kan läsa mer om våra inköpslösningar här.

Mercell e-Tendering system MSS is fully compliant with EU Directives

Mercell e-Tendering system MSS is fully compliant with EU Directives
 
Mercell’s MSS e-Tendering system is used by thousands of public buyers in the Nordic countries. The system is a web-based SaaS allowing authorities to manage the whole tender process in full compliance with EU Directives and national legislation. The e-Tendering system meets all EU requirements for conducting an electronic tender process within public sector, and is continuously developed in accordance with the current regulations and national and European best practices in the field.

ISO 27001-certifiering

Mercells tjänster är certifierade enligt ISO 27001. Det gäller alla våra produkter och är till fördel för alla våra kunder. Certifieringen visar våra förpliktelser kring datasäkerhet gentemot våra kunder, följer internationella säkerhetsstandarder och tar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda känslig information från obehörig åtkomst och hantering.

ISO 27001-certifiering

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige