Våra Samarbetspartner

MAQS

MAQS

MAQS är en av Sveriges större affärsjuridiska advokatbyråer, och har ca 80 jurister anställda i Göteborg och Stockholm. MAQS erbjuder rådgivning och biträde inom hela det affärsjuridiska området och avser frågor rörande offentlig upphandling.

Advokatbyrån företräds av advokaterna Kaisa Adlercreutz och Maria Lidbom. De biträder både upphandlande enheter och anbudsgivare i alla typer av frågor som rör offentlig upphandling; såsom upprättande, granskning och bearbetning av förfrågningsunderlag och anbud, utvärdering av anbud, analyser och rådgivning av om offentlig upphandling genomförts på ett korrekt sätt. samt vid överprövnings- och skadeståndstvister.

Advokat Kaisa Adlercreutz har arbetat som jurist i 23 år och har 13 års erfarenhet inom rättsområdet offentlig upphandling. Kaisa Adlercreutz arbetar företrädesvis med frågor rörande offentlig upphandling.

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Kontaktformulär

031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige