Leverantör

Ta din andel av marknaden, vi ger dig som leverantör information du behöver för att ta hitta och tillvara nya affärsmöjligheter.

Nedan kan du få en snabb överblick över ett axplock av våra tjänster vi erbjuder leverantörer inom offentlig sektor.

Upphandlings- bevakning

Har du koll på affärsmöjligheter i din bransch?

Få koll på samtliga upphandlingar inom din bransch med Mercells upphandlingsbevakning.

Utlöpande ramavtal

Känner du till upphandlingen innan det annonseras?

Få en överblick över utlöpande ramavtal inom din bransch.

Affärskalender

Ser du risken att du missar tidsangivelser i aktuella upphandlingar?

Vår affärskalender ger dig en komplett översikt av kommunikation, påminnelser och tidsfrister i upphandlingar.

Utbildningar

Ser du ett behov av kompetensuteveckling?

Bli bättre på att läsa upphandlingsdokument, tolka upphandlingsinformation och lämna anbud.

Få mer information om våra tjänster

Namn 
Företagsnamn 
Org nr
Telefon 
E-mail 
Information om: 
Upphandlingsbevakning
Utlöpande ramavtal
Affärskalender
Utbildningar
Meddelande

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den proffessionella marknaden

Kontakta oss

Kontaktformulär

031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kungsgatan 34, 41119 Göteborg, Sverige