Ta din del av markedet

Vi gir deg som leverandør informasjonen du trenger for å gripe nye forretningsmuligheter.

Anbudsvarsling

Oppnå full kontroll over alle anbud

Du mottar alle anbud og tildelinger som er publisert i Doffin. I tillegg får du en mengde offentlige anbud som ikke er publiseringspliktige i Doffin, samt et stadig økende antall unike anbud fra private virksomheter.

Markedsanalyse

Slik når du dine salgsbudsjetter

Markedsanalysen gir din virksomhet unik og skreddersydd markedsinformasjon. Du får innsikt i konkurrenters offentlige kunder med omsetningsnivåer og prisbilde, samt detaljert informasjon om fremtidige salgsmuligheter.

Offentlige salgsleads

Vær «til stede» når innkjøpsbeslutninger tas i stat og kommune

Mercell overvåker et utall kilder innenfor det offentlige Norge, samt gjennomgår referater fra kommune-, fylkes- og byrådsmøter i hele Norge. Dette sikrer at din virksomhet får unike salgsleads, før dine konkurrenter.

Fremtidige anbud

En gullgruve for fremtidige salgsmuligheter

Få informasjon om hva det offentlige skal kjøpe inn fremover – før det kommer på anbud. Mercell innhenter budsjetter og investeringsplaner fra det offentlige, og gir deg dermed en unik mulighet til å være i forkant.

Utløpende rammeavtaler

Planlegg fremtidig salgsinnsats

Skaff deg oversikt over relevante rammeavtaler, hvem som har disse i dag og når kontrakten skal ut på ny konkurranse. Dette gir din virksomhet mulighet til tidlig posisjonering og god planlegging av salgsinnsatsen.

Noen av våre kunder

Tieto Norway AS
Telenor Norge AS (hovedenhet)
Norconsult AS (Hovedenhet)
DNB Asset Management AS

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00