Mercell MSS - KGV for offentlige virksomheter

Mercell sitt KGV-verktøy lar innkjøpere i offentlig sektor gjøre innkjøp raskt, effektivt, elektronisk og i henhold til regelverket.

Ønsker du å snakke med en av våre rådgivere om vår KGV-løsning?

Mer effektive kjøp for oppdragsgivere

Reduserer ressursbruk og transaksjonskostnader

Effektive prosesser for leverandører

Forenkler innlevering av tilbud og besparelse av tid og ressursbruk

Bedre innkjøp

Konkurranseutsetting bidrar til bedre varer og tjenester til riktig kvalitet og pris.

Mer lovmessige kjøp

Anskaffelser gjennomføres enklere i tråd med regelverk. Dette bidrar til økt tillit, likebehandling og mindre konflikter

Jeg ønsker mer informasjon om Mercell KGV

Ved å sende inn dette skjemaet godtar jeg at Mercell lagrer min informasjon, og kan benytte informasjonen jeg har oppgitt for kommunikasjon og oppfølging av min henvendelse. Mercell oppbevarer min informasjon trygt og deler den ikke med andre.

Mercell KGV:

Effektiviserer anskaffelsesprosessen

Tilfredsstiller til enhver tid krav i anskaffelsesregelverket i Norge og EU

Full dokumentasjon av hele anbudsprosessen, som sikrer etterprøvbarhet

Integrert mot Doffin/TED

Integrert med ESPD - skjema

Integrert mot kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV)

Integrert mot sakarkivløsninger

Fri support for oppdragsgivere og leverandører

Slik fungerer Mercell KGV

Mercell KGV skybasert innkjøpsverktøy med enkelt og intuitivt brukergrensesnitt.

Verktøyet sikrer man likebehandling av leverandørene. Alle får samme informasjon til samme tid, og all korrespondanse loggføres og er sporbar. Protokoll genereres automatisk.

Vår løsning er utviklet i samarbeid med offentlige og private innkjøpere i hele Norden. Ved bruk av vårt KGV sikrer du bred konkurranse og bedre betingelser. 13.000 leverandører innen alle bransjer i hele Europa overvåker daglig anbudsmarkedet gjennom Mercell.

Ønsker du mer informasjon om våre innkjøpstjenester?

https://www.mercell.com/nb-no/70005863/innkjoepstjenester-og-produkter.aspx

Slik fungerer Mercell KGV

Konkurransegjennomføring fører til bedre kjøp

Konkurransegjennomføring fører til bedre kjøp
 
  • Sikrer at siste maler og kontrakter benyttes. Bidrar til bedre konkurransegrunnlag ved å gjøre det lettere å gjenbruke tidligere konkurransegrunnlag.
  • Du mottar flere tilbud fordi mange leverandører foretrekker elektronisk tilbudslevering, og fordi KGV bidrar til færre avvisninger. Dette skyldes at leverandører unngår kostnader og risikoer knyttet til papirbaserte tilbud.
  • Gir deg kontroll på alle avtaler (KAV).

Digital konkurransegjennomføring tilbyr også flere positive effekter for oppdragsgivere. >> Se fordelene her

Tenk på leverandørene!

Når du skal gå til innkjøp av en KGV-løsning, er det et viktig element du ikke må glemme: Hvordan er det for leverandørene å levere tilbud til deg i KGV-løsningen? Dårlige løsninger for levering av tilbud koster leverandørene mye tid og skaper mye frustrasjon, som kan føre til at du får færre tilbud.

Vi har tatt leverandørene på alvor, og laget en løsning som gjør det enkelt for dem å levere tilbudet sitt til deg. Mercell KGV sparer derfor både deg og leverandørene for tid og ressurser.

Oppnå full kontroll over selskapets avtaler

Mercell KGV er fullintegrert mot vårt kontraktstyringsverktøy. Dette gir din virksomhet oversikt over alle inngåtte avtaler, leverandørinformasjon og relevante tilbakemeldinger. Avtalene er tilgjengelig for brukeren til enhver tid på en sikker og effektiv måte.

KGV START

Blir KGV for omfattende for din virksomhet? Da kan KGV Start være løsningen.

Les mer her

KURS

Vi tilbyr flere typer innkjøpskurs, tilpasset din virksomhets behov.

Les mer her

Privat sektor

Vi tilbyr private virksomheter verktøy for å gjennomføre elektroniske anbudskonkurranser.

Les mer her

Mercell er ISO 27001-sertifisert

Mercells tjenester er ISO 27001-sertifisert, som gjelder alle våre produkter, til fordel for alle våre kunder. Sertifiseringen demonstrerer vår forpliktelse mot datasikkerhet for våre kunder, overholde internasjonale standarder for informasjonssikkerhet, og ta alle nødvendige forholdsregler for å beskytte sensitiv informasjon mot uautorisert tilgang og behandling. Les mer her

Mercell er ISO 27001-sertifisert

Mercell's public e tender system is compliant according to EU Directives

Mercell's public e tender system is compliant according to EU Directives
 

Mercell's e-tender system (MSS) is used by thousands of public buyers in Norway, Denmark and Sweden. The system is a SaaS allowing authorities to manage the whole tender process in full compliance with EU Directives and national legislation. The system meets all EU requirements for conducting  an electronic tender process within public sector, and is continuously developed in accordance with the current regulations in the area, as well as national and European best practices in the field.

 

OpenPEPPOL

Mercell is a proud and active member of OpenPEPPOL, an organization that influence and develop eProcurement standards in Europe.

OpenPEPPOL

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00