Innkjøpskurs for elektroniske anskaffelser

Våre innkjøpskurs gir en grundig gjennomgang av hvordan du utfører dine anbudskonkurranser elektronisk.

Grunnkurs i KGV

Oslo, 14.06.2017

Øk din kompetanse med vårt effektive og innholdsrike oppstartskurs

Grunnkurs i KGV

Oslo, 27.09.2017

Øk din kompetanse med vårt effektive og innholdsrike oppstartskurs

Meld deg på kurs, og få mer ut av innkjøpsverktøyet!

Vi har forskjellige typer innkjøpskurs. Dette omfatter alt fra åpne standardkurs til bedriftsinterne kurs, en-til-en-opplæring eller e-læringskurs. Vi ønsker å tilpasse våre innkjøpskurs etter dine behov og ditt kompetansenivå.

Standard Grunnkurs
Gir deg en innføring i grunnleggende funksjonalitet i programvaren.

Standard videregående kurs
Vi gir deg en utdypende kunnskap i spesifikk funksjonalitet i programvaren.

Superbrukerkurs
Gir superbrukere god kjennskap til de ulike mulighetene som er i programvaren, samt funksjonelle oppgaver og rutiner overfor alle roller.

Temakurs (Web/Lync)
Temakursene våre er korte innkjøpskurs som går på ett enkelt tema. Kursene varer i 30-45 minutter. Etter endt kurs vil du få tilsendt dokumentasjon på det du har gjennomgått på kurset.

Grunnkurs i LOA og FOA
Innkjøpskurset gir deg en innføring i Lov og forskrift for offentlig anskaffelser.

Bedriftsinterne kurs
Bedriftsinterne kurs tar utgangspunkt i standardkursene. Dette kan være lønnsomt om man ønsker at flere personer fra bedriften skal delta på samme kurs. Disse innkjøpskursene kan tilpasses bedriftens behov og rutiner.

E-læringskurs
Ut i fra kundens behov lager vi kundetilpasset e-læring. Les mer om våre E-læringskurs her

Én til én-opplæring
Vi møter i kundens lokaler og gjennomfører opplæring av én person på medarbeiders egen arbeidsplass. Opplæringen kan ta utgangspunkt i standardkursene med tilpasning til egne rutiner og behov.

Dokumentasjon og rutinebeskrivelser
Vi bistår med å lage dokumentasjon og rutinebeskrivelser som er skreddersydd til bedriftens rutiner.

Jeg ønsker mer informasjon om innkjøpskurs

Navn 
Firma 
E-post 
Telefon
Eventuelle kommentarer

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norge