Innkjøpskurs for elektroniske anskaffelser

Våre innkjøpskurs gir en grundig gjennomgang av hvordan du utfører dine anbudskonkurranser elektronisk.

Nyhet! Webinar on-demand: Grunnkurs Mercell KGV.

Delta når det passer deg - du gjennomfører opplæringen når og hvor som helst.

Meld deg på kurs, og få mer ut av innkjøpsverktøyet!

Standard Grunnkurs
Gir deg en innføring i grunnleggende funksjonalitet i programvaren.

Standard videregående kurs
Vi gir deg en utdypende kunnskap i spesifikk funksjonalitet i programvaren.

Superbrukerkurs
Gir superbrukere god kjennskap til de ulike mulighetene som er i programvaren, samt funksjonelle oppgaver og rutiner overfor alle roller.

Temakurs (Web/Lync)
Temakursene våre er korte innkjøpskurs som går på ett enkelt tema. Kursene varer i 30-45 minutter. Etter endt kurs vil du få tilsendt dokumentasjon på det du har gjennomgått på kurset.

Meld deg på kurs, og få mer ut av innkjøpsverktøyet!

-

-
 

Bedriftsinterne kurs
Bedriftsinterne kurs tar utgangspunkt i standardkursene. Dette kan være lønnsomt om man ønsker at flere personer fra bedriften skal delta på samme kurs. Disse innkjøpskursene kan tilpasses bedriftens behov og rutiner.

Én til én-opplæring
Vi møter i kundens lokaler og gjennomfører opplæring av én person på medarbeiders egen arbeidsplass. Opplæringen kan ta utgangspunkt i standardkursene med tilpasning til egne rutiner og behov.

Dokumentasjon og rutinebeskrivelser
Vi bistår med å lage dokumentasjon og rutinebeskrivelser som er skreddersydd til bedriftens rutiner.

Jeg ønsker mer informasjon om kurs for innkjøpere

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00