Innkjøpskurs

Våre innkjøpskurs er rettet mot innkjøpere i offentlig og privat sektor, og styrker din kompetanse i utføring av anbudskonkurranser.

Vi tilbyr flere ulike kurs og våre kurs kan skreddersys din bedrifts behov:

Jeg ønsker mer informasjon om kurs for innkjøpere

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Salg og generelle henvendelser

+47 21 01 88 00