Anbudsarkiv

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Overskrift Tilbudsfrist
Rammeavtale rør og rørdeler VA 18.11.2019 12.00
Tengesdal bru - Rehabilitering 08.11.2019 12.00
Hovedbankavtale til Målselv kommune 08.11.2019 12.00
Hovedbankavtale til Sørreisa kommune 08.11.2019 12.00
Miljøoppfølgingssystem (MOS) 30.10.2019 09.00
Vegoppmerking tverrgående fylkesveg Troms og Finnmark 2019-2021
Konsulentbistand til scenarioanalyse av behov for infrastruktur for alternative drivstoff til fartøy
Vegoppmerking tverrgående riksveg region nord 2019-2020
Skogrydding, hogst og ettervekst på Nordlandsbanen og Ofotbanen
K0330 EFU-10232 Bergen offentlige bibliotek, prosjekteringsgruppe
Ny verkstedhall og oppgradering ved Ole Vig vgs. avd. Sutterøy 04.10.2019 12.00
E6 - Kolomoen - Moelv - lokale støytiltak - P2b 2 07.10.2019 12.00
Pelleviken Nord - adkomst 30.10.2019 12.00
Regulering Holmen industriområde Nord 17.10.2019 12.00
Kvalifikasjongrunnlag Begrenset tilbudskonkurranse Tofte Brannstasjon 25.10.2019 12.00
Totalentreprise Aspeveien 1 Halden kommune
KANSELLERT: Fv. 44 gang- og sykkelveg Varden-Bogdalsveien, Ogna
Anskaffelse 20190024 Posttjenester
Frame Agreement for Purchase of Racks 28.10.2019 15.00
Rammeavtale for containerleie 29.10.2019 12.00
Vikna kommune - Rørvik aktivitetssenter - totalentreprise utomhusarbeider 30.08.2019 12.00
Apotekarvare/medikament inkl. multidose 05.11.2019 12.00
Ny skilting av bygg - VTFK
Rammeavtale om kunnskaps- og forskningsbasert rådgivning og beredskap 04.11.2019 12.00
HIFU-utstyr
Fv. 313 Klokkerjordet - Sande kommune 07.11.2019 12.00
R00814 - Rammeavtale for vintervedlikehold Høybuktmoen leir 08.10.2019 12.00
19/8639 - Veileder for barnevernstjenesten - Intensjonskunngjøring
Rammeavtale installasjonsarbeid elektro
Kjøp av to nye bunkerskraner med serviceavtale til forbrenningsanlegg
Rammeavtale på kjøp av software og abonnementstjenester
Laser pulverseng fusjon-maskin/ Laser Powder Bed Fusion (LPBF) Machine
Rammeavtale reklamebyråtjenester
Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester - Kroppskanner
Anskaffelse av to renovasjonsbiler med kompresjonsaggregat
Vadsø flerbrukshus, Kino - Kinostoler og amfi
Spyttprøvetakingssett til avdeling for rettsmedisinsk ved OUS HF 07.11.2019 12.00
HPGe detektor 16.10.2019 12.00
Supply Services of Personnel, Top Management and Other Senior Managers
Framework Agreement for the Purchase of Racks 28.10.2019 15.00
Framework Agreement for Electrical Installations Work
Framework Agreement, Advertising Services
Framework Agreement for the Procurement of Software and Subscription Services
New Learning Platform for the Primary and Lower Secondary Schools in Sarpsborg Municipality
Open Tender Contest - Framework Agreement - Carpentry and Joinery Works
Framework Agreement — Control of Wage and Work Conditions
Framework Agreement, the Hire of Containers 29.10.2019 12.00
Framework Agreement for Knowledge and Research Based Consultancy Services and Emergency Preparedness 04.11.2019 12.00
Framework Agreement Legal Services 28.10.2019 12.00
General Insurance for 8 Collaborating Municipalities 12.11.2019 12.00
New Signage for Buildings — VTFK
HIFU Equipment
Extension of Framework Agreement 15/00151 for End Point Equipment for Norsk Helsenett's National Video Service for the Health and Care Sector
Contract for a Standalone Archive Core with Associated Services
Laser Powder Bed Fusion (LPBF) Machine
Framework Agreement for the Procurement of Goods and Services — Body Scanner
Procurement of 2 New Bunker Cranes with a Service Contract thereof for an Incineration Plant
Procurement of 2 Refuse Collection Vehicles with Compactor Generators
Floor Mats — Procurement
Photographic Products/Photographic and Studio Equipment
Procurement - Fruits and vegetables, 2019
Pharmaceutical Products/Medicines, Including Multi Dose 05.11.2019 12.00
Groceries Ordered on the Internet and Delivered at the Door 01.11.2019 12.00
A Framework Agreement for the Procurement of ICT Equipment 28.10.2019 10.00
Framework Agreement for the Procurement of Water and Sewage Material 28.10.2019 12.00
County Road 313 Klokkerjordet — Sande Municipality. 07.11.2019 12.00
Norskopplæring på høyt nivå og jobbsøking med praksis for høyt utdannede (AMO) - Oslo 30.10.2019 12.00
R00691 - Leie av kaffemaskiner og vannautomater - trinn 2
1000605 Campus Ås Brukerutstyr - K960.05 Hjullaster og tilleggsutstyr 01.11.2019 12.00
Nationaltheatret - Partner Digital Plattform

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00