Anbudsarkiv

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Overskrift Tilbudsfrist
Brannsikring av 5 eiendommer Vålerenga 29.08.2019 12.00
Utbedring av Torsmoveien 15.08.2019 23.59
P22 Rehabilitering VVA - Lilleåsen 08.08.2019 14.00
Vintervedlikehald Åseral 14.08.2019 12.00
Transport av glass- og metallemballasje fra Vestfold til Fredrikstad 12.08.2019 12.00
Kartlegging av familiens utfordringer og opplevelse av egen hverdag, og utvikling over tid 23.08.2019 12.00
Rammeavtale for konsulent- og rådgivningstjenester 30.08.2019 12.00
Asfaltering Klæbu kommune Rønningsvegen 09.08.2019 12.00
Fv. 108 Revholmen G/S-bru i Hvaler kommune 25.07.2019 12.00
Molo Skaland 12.08.2019 12.00
Tankbil for Fosen Brann og Redningstjeneste IKS 29.07.2019 12.00
Kunnskapsstatus om familiens betydning 23.08.2019 12.00
Buholen boliger 16.09.2019 14.00
Snøbrøyting/strøing kommunale eiendommer 2019-2024 23.08.2019 10.00
Rammeavtale for inneklima og energitekniske anlegg (ventilasjon)
Pasientreiser drosje/turvogn: Innspill til kravspesifikasjon
Prosjektdirektør til prosjekt ny vannforsyning i Oslo (NVO)
Overvåkning og kartlegging av fremmede ferskvannsfisk ved bruk av miljø-DNA 2019
KANSELLERT: Rammeavtale Kontroll og vedlikehold av brannvarslingsanlegg Bardu kommune
Medieovervåkning
Drifts- og vedlikeholdstjenester innen vann og avløp, Sel kommune
Anskaffelse av vask og leie av tekstiler
Komprimatorbiler til Renovasjonsetaten
Bredbåndstjenester
WAN-/bredbåndstjenester – videreføring av avtale ved sammenslåing av fylkeskommuner
Biodiesel og diesel til anleggsmaskiner i Renovasjonsetaten
Rammeavtale for kjøp av driftstjenester
Asfalt og oljegrus
SNOMED CT-konsulenter
Vintervedlikehold langs bybanelinjen
Service- og vedlikehold av ventilasjons- og komfortkjølingsanlegg
Kommunikasjonstjenester - Realfagrekruttering
Tiltak for bedring av renseeffekten i sigevannsanlegget på Grønmo
NY BUTIKKDATALØSNING
Anskaffelse av avlastningstjenester utenfor hjemmet til barn og voksne med utviklingshemming
Renholdstjenester Neskollen skole, SFO, idrettshall og svømmehall i Nes kommune
KANSELLERT: Nye Vinne og Ness skole i Verdal kommune
Konsulenttjenester i forbindelse med trening, kurs, øvelser og aksjoner innen akutt forurensning.
KANSELLERT: Tiltak for bedring av renseeffekten i Sigevannsanlegget på Grønmo
Oppstallingsutstyr AKM/MH2
Avtale om IT forsknings-, analyse- og rådgivningstjenester
KANSELLERT: Behandling av hageavfall og røtter
Anskaffelse - Learning Management System, 2019
Fylkeshuset, ombygging / tilbygg Firdasalen
Vannledning Eggevollen Kleivdammen 23.08.2019 12.00
Utskifting av kunstgress på Grevlingen kunstgressbane i Son 06.08.2019 12.00
15/2138 - Vinterdrift kommunale veger 2015-2019 Rode 1,2 og 3 - Rammeavtale
Prosjekt 1172401 Havbruksstasjon i Tromsø Hall for forskning og utvikling Totalentreprise K201 14.08.2019 13.00
Anskaffelse - internkontrollverktøy 12.08.2019 12.00
Mobilitet blant eldre på boligmarkedet – holdninger, drivere og barrierer 29.08.2019 12.00
Vann og avløpsledninger Etappe 2 Gardvik-Austvatn 08.07.2019 12.00
Tynjadalen og Fosseteigen kraftverk 13.09.2019 13.00
Risikoverktøy for barneverninstitusjoner
API-infrastruktur 13.08.2019 12.00
Rammeavtale for abonnementshåndtering og kjøp av internasjonale tidsskrifter 27.08.2019 15.00
Ehandelssystem integrert mot Agresso 06.08.2019 12.00
Veiledende kunngjøring for Hakadal samferdsel
ADED infrastruktur for Utgravningsdokumentasjon 15.08.2019 13.00
UAS-Systems (Unmanned Air System) National Framework Agreement 12.08.2019 23.59
Kjøp av tannteknikk 16.09.2019 12.00
Drift, vedlikehold og videreutvikling av Bane NOR sine nettsider basert på publiseringsløsningen CMS-Episerver. 14.08.2019 12.00
Anskaffelse av kaffe- og vannautomater til Helfo 09.08.2019 12.00
Utvidelse av setekapasitet Asker kulturhus 26.08.2019 10.00
Vannglass-/natriumsilikat-avtale 14.08.2019 12.00
Leie av torsketråler for overvåkning av fiskefelt 23.08.2019 12.00
Næringsavfall 09.08.2019 12.00
Rammeavtale for Multifunksjonsskrivere og Sikker print løsning 15.07.2019 12.00
Brøyting/ vintervedlikehold Nordsia, Sørfold Kommune 09.08.2019 12.00
Kartlegging av omfang og særtrekk ved organiseringer i franchise og konsern 27.08.2019 12.00
Anskaffelse av system for SMS-varsling 28.08.2019 10.00
Brannstasjon, totalentreprise NS 8407, Orkdal kommune 23.09.2019 12.00
Konsulentbistand Senior Utvikler team Billett 07.08.2019 12.00
Ryfoss bustadfelt VVA-utviding 26.08.2019 12.00
Kontorinnredning og andre møbler 23.08.2019 12.00
Invitasjon til leverandørkonferanse - Mulighet for hydrogen på rv. 80 Bodø – Røst Værøy – Moskenes
Sorteringsmaskin 2019 27.08.2019 12.00
Drift av kantine på Sandsli 06.08.2019 09.00
Anskaffelse av heldøgnstjenester til personer over 18 år med multifunksjonshemming 02.09.2019 12.00
Anskaffelse av helsetjenester i hjemmet – Hjemmesykepleie og personlig assistanse i form av praktisk bistand – daglige gjøremål 16.09.2019 12.00
Brøyting/ vintervedlikehold, Røsvik, Sørfold Kommune 09.08.2019 12.00
Kartlegging av kommersielt tilgjengelige vekst- og dyrkingsmedier, med tilstrekkelig kvalitet og mindre klima- og miljøbelastning enn torv 19.08.2019 12.00
samkjøpsavtale for catering 22.08.2019 12.00
Ekstern vurdering av status og modenhet på IKT-området i Finanstilsynet 12.08.2019 15.00
Veiledende kunngjøring for innleie av maskiner og entreprenørtjenester
Åpen anbudskonkurranse del III Rammeavtale prosjekteringstjenester sak: 19/1088 26.08.2019 12.00
Kjøp av utarbeidelse og gjennomføring av undervisningsopplegg knyttet til trafikksikkerhetstiltaket «Sett grenser - si ifra» for Statens vegvesen Region øst 16.08.2019 12.00
Kontor-/skole-/datarekvisita 06.08.2019 10.00
Voldsløkka skole - Nybygg og totalrehabilitering av Heidenreich-bygget
BYGGING AV FORTAU/BELYSNING LANGS INDUSTRIVEIEN 15.08.2019 12.00
Mindrevegarbeid Hardanger og omegn 2019 15.08.2019 12.00
19035 Kvadraturen skolesenter klimaprosjekt - SD-anlegg 23.08.2019 12.00
Anskaffelse av lager og distribusjon
Entreprise E01 - Grunn, bygg og Maskin 12.07.2019 16.00
Markedsundersøkelse for kjøp av malertjenester i Myntgata 2
Utvidele av Skibotn kirkegåd - ny driftsbygning 19.08.2019 12.00
Vertikaldelt tomannsbolig, Trekanten 2 23.08.2019 12.05
Opprusting kommunale veger Leka 16.08.2019 12.00
Kartlegging av tekstil-avfall 12.08.2019 23.59
Dialogkonferanse - sirkulær anskaffing av møblar
Konkurranse med forhandling med prekvalifisering for kjøp av installering - prosjektering - programmering av automatikk og feltkomponenter - vedlikehold og service
VA-anlegg og vegbygging Ressan 26.08.2019 12.00
Utenomhusanlegg Tangsprellen barnehage
Bedriftshelseteneste Sognekommunane
Kjøp av Sekretariatsfunksjon for Kontrollutvalget 06.09.2019 10.00
Røyrleggar
Kjøp av 2 el-biler, en personbil og en varebil 19.08.2019 12.00
Kopieringstjenester og andre tilstøtende produketer/løsninger 28.08.2019 12.00
Flyreiser
Kantinedrift ved Fagskolen Innlandet
Inventar - Studentkafé serveringsområde 19.08.2019 12.00
Leverandørkonferanse: Non-invasiv temperaturmåling for foretakene i Helse Vest 29.08.2019 12.00
Utenomhusanlegg Tangsprellen barnehage 07.06.2019 12.00
Flights
Avinor AS — K-188845 — Communication System for Telephony and Communication Services at Avinor's Operations Centres — ICCS 20.08.2019 10.00
A Contract for 24/7 Care Services for People Older than 18 years with Multiple Disabilities 02.09.2019 12.00
Procurement of Home-based Health Services — Home Nursing Care and Personal Assistance in the Form of Practical Assistance — Daily Tasks 16.09.2019 12.00
Contract for Research, Analysis and Consultancy Services within IT
20190021 Framework Agreement Physical Security, Guard Services and ID Cards Inspections 14.08.2019 12.00
New Digital Platform for Legemiddelverket [the Norwegian Medicines Agency] 19.08.2019 12.00
Framework Agreement for Printing Services
Communications Services — Science Recruitment
Cleaning Services for Neskollen School, before and after School Care Premises, Sports Centre and Swimming Pool in Nes Municipality
New Shop Computer Systems
Service and Maintenance Contract for a Ventilation and Comfort Cooling System
Treatment of Garden Waste and Roots
Canteen Operation Fagskolen Innlandet [Innlandet Vocational College]
Procurement of Geomatics Services
Framework Agreement, Multifunction Printers and a Secure Print System
Framework Agreement, Web Page Solutions
Framework Agreement for Transport Services
Cleaning Services for Ullensaker Cultural Centre and Inter-municipal Accident and Emergency Unit in Ullensaker Municipality
Printing of PhD and Master Thesis
Containers, etc. — the Hire and Emptying
The Hire of a Cod Trawler for Monitoring of Fishing Grounds 23.08.2019 12.00
Business Waste 09.08.2019 12.00
Framework Agreement, Multifunction Printers and a Secure Print System 15.07.2019 12.00
Snow Clearing/Winter Maintenance Nordsia, Sørfold Kommune [Sørfold Municipality] 09.08.2019 12.00
Snow Clearing/Winter Maintenance, Røsvik, Sørfold Kommune [Sørfold Municipality] 09.08.2019 12.00
Mapping of Scope and Characteristics for Franchised and Group Organisations 27.08.2019 12.00
Contract — Management, Operation, Maintenance and Development System, 2019 05.08.2019 12.00
Procurement of Canteen Services 10.09.2019 15.00
3D Hybrid Metal Printer
Housing Equipment AKM/MH2
Consultancy Services, Training, Courses and Activities Related to Acute Pollution Measures
Office Furnishings and Other Furniture 23.08.2019 12.00
Office/School/Computer Supplies 06.08.2019 10.00
Fixtures — Student Cafe, Serving Area 19.08.2019 12.00
Motion Capture System for Drone-Hall 30.08.2019 12.00
AV Equipment, Meeting Room Equipment and Associated Services 19.08.2019 12.00
Measures for Improving the Cleaning Effect at the Leachate Plant at Grønmo
New Vinne og Ness Skole [School] in Verdal Kommune [Verdal Municipality]
Measures for Improving the Cleaning Effect at the Soil Water Facility at Grønmo
Voldsløkka Skole [Voldsløkka School] — New Construction and Total Rehabilitation of the Heidenreich Building
Kvalitetsystem Nye Øygarden kommune 21.08.2019 12.00
Circuitos culturales en países de interés turístico-cultural para personal del ET y Cuerpos Comunes adscritos a su acción social, durante la temporada estival 2019

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00