Anbudsarkiv

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Overskrift Tilbudsfrist
FOR 007-2019 Valgmat til kommune- og fylkestingsvalg 2019, Bergen kommune (Reservert kontrakt) 24.04.2019 12.00
Forsvarlig ombruk 24.04.2019 12.00
Gjennomføring av Army Summit 2019 02.05.2019 12.00
18/23973 Drifts-og vedlikeholdsavtale for ladestasjoner 26.04.2019 12.00
Evaluering av kommunale integreringstiltak, med opsjoner om (i) pilotering, og (ii) videre systematisk utprøving
Høvåg Miljøstasjon 03.05.2019 10.00
Domkirken 2025 - murarbeider 27.02.2019 12.00
Rammeavtale kontorrekvisita
Ruten byrom, del 1 - Rådhusplassen 09.05.2019 12.00
Kristiansand lufthavn: Leie av areal for utøvelse av forretningsvirksomhet innenfor servering og kiosk 29.05.2019 12.00
Asfaltering Nordreisa kommune 2019 25.04.2019 12.00
Forprosjekt: Evaluering av skatteomleggingen 2013-2019 08.05.2019 15.00
Bredbånd Ibestad
KANSELLERT Rammeavtale formidling av stillingsannonser
Samlekontrakt mindre utbyggingstiltak - Hedmark Midt 2 22.05.2019 12.00
Rammeavtale arbeidstøy og verneutstyr 30.04.2019 12.00
Havnedatasystem 02.05.2019 23.59
Microtrenching og graving. Tredal. 02.05.2019 10.00
Utredning av dynamiske modeller for samarbeid om innovasjon i offentlig sektor 24.04.2019 12.00
Rammeavtale elektroarbeider 15.05.2019 12.00
Tak på Høyangerhallen 03.05.2019 12.30
VA Randembekken 29.04.2019 12.00
1704 E Ny utlysning konkurranse Nordlandsparken-Skoleplass-Talvikparken 24.04.2019 12.00
Byggevarer rammeavtale 2018/3172
Anskaffelse av brannbiler / fremskutte enheter
Tilleggsutstyr Sepura radioterminaler
Rammeavtale om bistand innen lederutvikling 30.04.2019 12.00
Bredbåndstjenester 29.04.2019 12.00
Parallelle rammeavtaler for Tjenesteleveranse av leiebil til UiO 02.05.2019 11.00
900705 Dramsvegen VVA-prosjekt byggetrinn 2 10.04.2019 23.59
Rammeavtale om konsulentbistand knyttet til forvaltningen av avtaler om kystruten Bergen-Kirkenes 29.04.2019 12.00
Rammeavtaler Brøyting i Ål kommune 2019 -2023 - Arkivsak nr. 19/00659 10.05.2019 14.00
ÅM-18-04 Prosjektering VA Storveien 08.05.2019 12.00
K0310 EFU-10169 Sentralbadet scenekunsthus, anskaffelse av byggeherreombud
Megler 29.04.2019 12.00
Intensjonskunngjøring om direkteanskaffelse av prosjekteringsverktøy for dører, lås og beslag
Rammeavtale om kjøp av Kredittkorttjenester for Statistisk Sentralbyrå 26.04.2019 12.00
Rammeavtale utredninger og analyser 03.05.2019 12.00
Anskaffelse av polikliniske spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for pasienter under 18 år i Oslo 29.04.2019 23.59
Kunstgress - Nesemyra kunstgressbane 23.04.2019 12.00
Mulighetsstudie - Mikrosatellitter, tekniske vurderinger av satkom/satnav 12.04.2019 12.00
Saks- og arkivsystem
Dynamisk innkjøpsordning - Uteroms installasjoner i Sarpsborg kommune 28.03.2023 00.00
Konsulentbistand ny utlåns- og distribusjonsløsning 24.04.2019 12.00
Papir-/plasthall Elektro 26.04.2019 12.00
Asfaltarbeider i Ringsaker kommune 2019 02.05.2019 12.00
BV 2019-06 Gategods (del 1) 02.04.2019 12.00
Grunnarbeider ved Uenesodden – Totalentreprise grunnarbeider med VA-anlegg 15.05.2019 12.00
Anskaffelse av eksternt sekretariat for sluttrapport om analyse av forvaltningspraksis 25.04.2019 12.00
Tilbudskonkurranse: Behandling av gulvarealer ved Helgeland Kraft Nett AS Mo I Rana 26.04.2019 12.00
Overvåkning og kartlegging av fremmede ferskvannsfisk ved bruk av miljø-DNA 2019 02.05.2019 12.00
Anskaffelse av delegeringsreglement 24.04.2019 12.00
Bredbånd i Øvre Målselv
1000605 Ås Brukerutstyr K901.08 C-bue
Papir-/plasthall byggfag 26.04.2019 12.00
Rammeavtale for anskaffelse av eiendomsmeglertjenester 01.03.2019 12.00
Rammeavtale for juridisk assistanse til NVEs internasjonale bistandsprogrammer 20.05.2019 12.00
Kjøp av Grovavfallskvern 15.05.2019 12.00
Rammeavtale for naturtypekartlegging og utarbeiding av skjøtselsplaner for trua natur 23.04.2019 23.59
KANSELLERT Totalentreprise Dalen barnehage i Fet kommune
Utvidelse Gausetangen barnehage 29.04.2019 12.00
Papir-/plasthall - VVS 26.04.2019 12.00
Kjøp av hydratkalk 07.05.2019 12.00
Anskaffelse av husholdningssystem for bibliotek til kommunene Fredrikstad, Hvaler, Moss og Rygge 08.05.2019 09.00
Vegoppmerking maling og sprayplast riksveg nord 2019 10.04.2019 09.00
Anskaffelse av grønt vedlikehold 07.05.2019 09.00
Kjemikalier til rentvannsproduksjon 06.05.2019 12.00
Entreprenørtjenester vei, vann- og avløp, rammeavtale 25.04.2019 12.00
Vegoppmerking maling og spray fylkesveg Nordland 2019 10.04.2019 09.00
Framework Agreement, Consultancy Services for the Administration of Contracts for the Coastal Route Bergen-Kirkenes 29.04.2019 12.00
19003 AFK Dental Equipment 23.04.2019 12.00
Additional Equipment, Sepura Radio Terminals
New Bicycle Lane and Footpath Gyldenpriskrysset — Carl Konows Gate 12.04.2019 12.00
Rammeavtale for leasing av biler 03.05.2019 12.00
Rørleggerarbeider utskifting av vannmålere 02.05.2019 12.00
Skalpelektroder til foretakene i Helse Sør-Øst
Anskaffelse - Kartlegging av ideell og kommersiell tjenesteproduksjon innenfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene
Anskaffelse - Kombibil til vann og avløp 03.05.2019 12.00
Entreprise gang- og sykkelveg samt bussoppstilling ved Tau skole 12.04.2019 12.00
BPA - tjenestekonsesjon
Utskifting til LED belysning for fem parkeringshus i Stavanger del II
Markedsdialog - Nytt kompetansesystem
Velfungerende verdikjeder for produksjon av biogass 24.04.2019 12.00
Destinasjonsskilt SL95 30.04.2019 12.00
Bru nr. 12-1422 Strøno Overflatebehandling av kabler og hengestenger 03.05.2019 12.00

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00