Anbudsarkiv

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Overskrift Tilbudsfrist
Helsetjenester - gastroskopi og koloskopi til Sykehuset Østfold HF
Senkning avlesingssystem til Sykehuset Østfold HF
Anskaffelse av automatisk og manuell testbenk for kalibrering av momentnøkler/ momentverktøy 2019041919 20.11.2019 12.00
Kjøp av vaskemaskin til Voss Sjukehus HF 02.12.2019 12.00
Kunnskapsgrunnlag til nasjonal strategi for sirkulær økonomi 29.11.2019 12.00
Retningslinjer og veiledning om klimahensyn i planlegging 13.11.2019 12.00
Rørleggertjenester, rammeavtale (2019-102)
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17.11.2023 23.55
Markedsundersøkelse - bygging av PU boliger i Olsokveien
Service Management system
Rammeavtale for kjøp av madrasser til Kriminalomsorgen 09.12.2019 12.00
Cateringtjenester til Bikuben Kurs og Konferansesenter 03.12.2019 12.00
2019/8481 - Anskaffelse av feiemaskin til Sentrum videregående skole 19.11.2019 12.00
Rammeavtale for kjøp av bedriftshelsetjenester 29.11.2019 12.00
Nevrokirurgiske pattie (nevrovatt) til Oslo universitetssykehus HF 02.12.2019 12.00
Rammeavtale - Pukk og grus 09.12.2019 12.00
Mobilitetspakke
119161 Rammeavtale Brune- og hvitevarer, småelektronikk 18.11.2019 12.00
C01550 Evenes, MPA Byggentreprise 01.10.2020 12.00
Vinterdrift av rode 7 Hovudvegane i Hareid kommune 21.11.2019 12.00
System for økonomisk oppfølging i prosjekter (prosjektstyringssystem) 16.12.2019 12.00
Anskaffelse - Samspillsentreprise Emblem skole, ÅKE, 2019
Dyrkningsmedier til medisinsk mikrobiologi - markedsundersøkelse 22.11.2019 12.00
Sporingsutstyr 12.12.2019 10.00
Tømrertjenester 05.12.2019 12.00
19/8389 – Anskaffelse av hente- og bringetjeneste, frankering og forsendelse av post og pakker 29.11.2019 12.00
Kjøp av minibuss - institusjonsbil 29.11.2019 12.00
Mediebyråtjenester
Anskaffelse av ferskvarer og drikker mm. til kantiner og forpleining i egenregi
Svakstrøm - drift og vedlikehold, og mindre installasjoner- rammeavtale 09.12.2019 12.00
Rammeavtale mikromobilitet 05.12.2019 12.00
Anskaffelse av generalentreprise for utomhusarbeider på Løkentunet 13.12.2019 10.00
E134 Gvammen Århus - Utsiktspunkt Nutheim 07.01.2020 12.00
Konsulenttjenester Plan og Eiendom - Rammeavtale FOA del III 29.11.2019 12.00
Framework Agreement Concerning Micro Mobility 05.12.2019 12.00
Media Agency Services
System for Financial Follow-Up in Projects (Project Management System) 16.12.2019 12.00
Carpentry Services 05.12.2019 12.00
Low Voltage Systems — Operation and Maintenance of Smaller Installations — Framework Agreement 09.12.2019 12.00
Procurement of Fresh Food and Beverages, etc. for Canteens and Board by the Contracting Authority Itself
Tracking Equipment 12.12.2019 10.00
Procurement — Partnering Contract Emblem School, ÅKE, 2019
Utbygging av bredbånd i Saltdal kommune 2020
Avtale på postdistribusjon for Høgskolen i Innlandet
Containertransport Agder
Produksjon og distribusjon av direktesendte lyd- og bildeoverføringer - kontraktstildeling
19/02675 Automatisert væskehåndteringssystem med metodetilpasset DNA-ekstraksjon
Rammeavtale på leiebiltjeneste
Journalsystem for fastlegekontor og legevakt - trinn 2
Rammeavtale om reservedeler til PE-150
Forberedende Voksenopplæring (FVO) - Oslo
Arbeidsrettet rehabilitering - Oslo
19/17379 Markedsundersøkelse - Anskaffelse av digitale løsninger for fjerntolking
Kontraktstildeling - SUS2023 - K3301 Brannslukkeranlegg
Rammeavtale for elektrotjenester og installasjonsarbeider innen sterkstrøm og svakstrøm - Helse Bergen
Streamingtjenester av fylkesting og fylkesutvalget Trøndelag Fylkeskommune 2020 06.12.2019 12.00
19/26387 Rammeavtale - malervarer - kunngjøring av kansellering
Leasing av 10 minibusser for plass til 16 passasjerer 09.12.2019 12.00
Tilbudsfase- Vevelstad- Kongslia 10.02.2020 12.00
Prekvalifisering -Vevelstad -Kongslia 12.12.2019 12.00
62134 VA anlegg Grinde - Fuglavatnet, 2. gang utlysing 29.11.2019 12.00

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00