Anbudsarkiv

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Overskrift Tilbudsfrist
Leie av modulbygg
DPS arkitekt og arealplanlegging 26.04.2023 10.00
Nye omsorgsboliger 23.04.2020 12.00
Rammeavtale Maske og vindbrille 20.02.2020 12.00
Etablering av fiskerihavn - totalentreprise
Vitrektomimaskin med laserenhet til Helse Stavanger 13.03.2020 12.00
Voksenopplæring for Gjerdrum kommune 18.03.2020 12.00
Asfaltarbeider 2-06-2020-04 Fylkesvei Viken Vest, Midtre Buskerud 23.03.2020 12.00
Rammeavtale rekrutteringstenester 19.02.2020 12.00
Rådgivning, forskning og analysetjenester
Anskaffelse av feltuniform og membranuniform 10.06.2020 12.00
RoBUTCHER Robot 26.02.2020 12.00
Botngård ungdomsskole - Løst inventar 14.02.2020 12.00
FOR 027-2019 Sykkelparkeringsbokser 02.03.2020 12.00
Forberedelse til ballastrenseverk på Dovrebanen
Tønsberg Kommune - Nytt boligbygg 31.03.2020 13.30
20/00137 Næringssalt analysator 27.02.2020 12.00
Avtale om feiing av deler av kommunens veier, sykkelstier og fortau - 2020 06.03.2020 12.00
75602 US BAR Barneavd for nevrofag Kolposkop
Entreprise 260711 Snarvegpakke 5 del 2 06.03.2020 12.00
Detaljprosjektering Vrengen - Bjorbekk kirke - Arendal kommune 03.03.2020 12.00
Anskaffelse av billettbestillingsløsning 02.03.2020 10.00
Stor rotorklipper 02.03.2020 12.00
Middels stor rotorklipper 02.03.2020 12.00
74698 US KLM Avd for mikrobiologi Vanndampsterilisator 16.03.2020 12.00
20/00381 Rammeavtale for analyse av 3-MCPD og glysidylestere i marine oljer 25.02.2020 12.00
Sanering overvannsledning Opstad (synkehull) 28.02.2020 12.00
Stabburveien - Høiendal VA rehabilitering 16.03.2020 16.00
Entreprise K30 – Rørleggerarbeider 24.02.2020 12.00
Driftskontrakt 9400 Sunnmøre 2020 - 2023 30.03.2020 15.00
Rammeavtale heisvedlikehold (1)
MR 1,5,Tesla 13.03.2020 12.00
Renovasjonstjenester for Universitetet i Oslo 17.03.2020 18.00
Byggevarer - rammeavtale
Rammeavtale IKT-infrastruktur 13.03.2020 12.00
SUS2023 - K2705 Fast inventar auditorium 21.02.2020 12.00
Digital samhandlings- og ressursstyringssystem 13.03.2020 12.00
2020-17 KON Friksjonsmåler 26.02.2020 12.00
Tankbil til Brann- og Redningstjenesten i Rana 16.03.2020 12.00
KANSELLERT: Utstillingsdesign - Planlegging av nytt Vikingtidsmuseum
Mannskapsbil Øvre Romerike brann og Redning IKS 18.03.2020 12.00
Sporingsutstyr
Entreprise K36 - Luftbehandlingsanlegg 24.02.2020 12.00
Entreprise K40 - Elektroarbeider 24.02.2020 12.00
188468 Rammeavtale Datanett
Evaluering av forvaltningsordning for nasjonalparker og andre store verneområder 11.03.2020 12.00
Prøvetaking av avløpsvann og beregning av massebalanse 2020 03.03.2020 12.00
20190072 Rammeavtale Technology Business Management 17.03.2020 12.00
KANSELLERT: FSDT (fly simulator)
Sekvenseringstjenester Hunt One Health 11.03.2020 12.00
Tilpasning og ajourhold av kartdata
Produksjon av Regjeringsdokumenter 13.03.2020 15.00
Arealrepresentativ naturovervåking (ANO) 2020-2024 06.03.2020 12.00
Veiledende kunngjøring - Verktøy for kontroll av utbetalinger fra Bergen kommune
Markedsundersøkelse tolketjenester
Bunntømte avfallscontainere
Rammeavtale for kjøp og/eller leie av vann og kaffimaskiner 13.03.2020 12.00
97-BYM-2019 Rehabilitering av Gressholmen Friluftssenter 23.03.2020 12.00
188468 Framework Agreement, Computer Network
Adaptation and Updating of Map Data
Framework Agreement for Lift Maintenance (1)
Exhibition Design — Planning the New Viking Age Museum
Sanitation Services for Universitetet i Oslo [Oslo University] 17.03.2020 18.00
Sequencing Services for Hunt One Health 11.03.2020 12.00
20190072 Framework Agreement for Technology Business Management 17.03.2020 12.00
Production of Government Documents 13.03.2020 15.00
Area Representative Nature Monitoring 2020-2024 06.03.2020 12.00
Evaluation of the Management Scheme for National Parks and Other Large Protected Areas 11.03.2020 12.00
Bottom-emptying Waste Containers 09.03.2020 12.00
FSDT (Flight Simulator)
Construction Materials — Framework Agreement
MR 1.5 Tesla [Tesla 1.5 Magnetic Resonance Imaging Scanner] 13.03.2020 12.00
Framework Agreement ICT Infrastructure 13.03.2020 12.00
Tank Lorry for the Fire and Rescue Service in Rana 16.03.2020 12.00
Digital Interaction and Resource Management System 13.03.2020 12.00
Framework Agreement — Profiling Materials and Gifts 24.03.2020 12.00
Crew Vehicle, Øvre Romerike Brann og Redning IKS 18.03.2020 12.00
75195 operasjonsmikroskop 08.11.2019 12.00
Containertransport Simas
Rammeavtaler tømrer-og snekkertjenester
Senior SAP Basis systemspesialist til CIKT LAA 16.03.2020 12.00
Rammeavtale for ventilasjonsarbeider i Molde
Intensjonskunngjøring: Forhandler for support og vedlikeholdsavtale for BIG-IP 4000/2 stk HA Cluster
Vintervedlikehold - Nord universitet, Bodø
Rammeavtale på leasing av digitale læringsmidler og opplæring
2019010901 Arbeidsklær, verneutstyr og tilhørende produkter og tjenester 16.03.2020 12.00
Veiledende kunngjøring for elektronisk dørlås
Anbudskonkurranse kopper og småkjøkkenutstyr 10.03.2020 12.00
Rammeavtale renholdstjenester 2020 - 2024 17.03.2020 12.00
Rammeavtale på arbeidstøy til Vefsn Kommune
20190068 Videoproduksjon personlig sikkerhet 24.02.2020 12.00
VVA anlegg Sponavikdalen 30.03.2020 12.00
Kontroll iht alkohollov og tobakkskadelov 04.03.2020 09.00
Fv. 45 Kryss Sinnes samt GS-veg mot Tjørhomfjellet 09.03.2020 12.00
Anskaffelse av tidsregistreringssystem 16.03.2020 12.00

MERCELL NORGE AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00