Anbudsarkiv

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Overskrift Tilbudsfrist
Respiratorer til Intensiv ved Helse Stavanger HF 16.03.2020 13.00
Asfaltarbeider 2-06-2020-05 Viken Vest, Øvre Buskerud
Vernebygg Tungtvannskjelleren - ER 01 (Rør) 16.03.2020 12.00
Grønnlia - etablering av lokalt avløp og nytt toalettbygg 19.03.2020 15.30
Markedsundersøkelse - Bymodell - Dokumenter på høring
Rådgivergruppe med arkitekt - forprosjekt ny Ramberg skole 09.03.2020 12.00
Driftskontrakt veg 5007 Stjørdal 2020-2025 02.03.2020 12.00
Renholdstjenester for Orklandbadet KF 10.03.2020 12.00
KANSELLERT: Brannbiler
RFI - Dokumentskannere
Plan- og designkonkurranse: Lærdal kulturhus, opplevelsessenter for villaks, kunst og kultur 02.03.2020 12.00
Brann- og servicearbeid Akershus universitetssykehus HF 21.02.2020 12.00
Rammeavtale renholdsartikler for Bardu kommune 12.03.2020 12.00
Rammeavtale for feltrasjoner 20.03.2020 12.00
Rammeavtale om rådgivende ingeniørtjenester, prosjekteringsgruppeledelse og tilgrensende oppgaver 18.03.2020 12.00
Service for medisinteknisk utstyr 13.03.2020 12.00
Rammeavtale på kontorrekvisita for NORCE - konkurransegrunnlag på høring
Avinor AS - K-188816 - Rammeavtale - Prosessforbedring
Inkassotjenester- rammeavtale for nye Vestfold og Telemark fylkeskommune
En stor el-varebil (10-14m3 varerom), med opsjon på en
Rammeavtale for kjøp/leige av Multifunksjons skrivarar (MFP) 20.03.2020 12.00
9203 Driftskontrakt Sørlandske 2020-2023 23.03.2020 12.00
Konsulenttjenester i forbindelse med utarbeidelse av ny kontraktstrategi for drift av veger 16.03.2020 15.00
Rammeavtale for kjøp av blomster til Regjeringens representasjonsanlegg, Akershus Slott mfl. 16.03.2020 12.00
Kunngjøring av totalentreprise på vegne av Midtre Gauldal Næringsselskap KF - Næringsareal 24.01.2020 12.00
LMS
Avinor AS - K-188716 - Atomic Clocks - Purchase and Maintenance Agreements
R00737 - Rammeavtale maskin/anleggsentreprenørtjenester for Forsvarsbygg Region Hålogaland skyte- og øvingsfelt (SØF) 18.02.2020 14.00
62061 Forsterket forsyning av brannvann til Høgahaug (Nappatjørn) 10.03.2020 12.00
Konsulenttjenester på virksomhetsoppfølging, kvalitetssikring, kursing, analyse og medisinsk kodeopplæring til Helse Førde HF 09.03.2020 13.00
Intensjonskunngjøring - Ruteoptimering av arbeidslister for hjemmebaserte tjenester
Mammografiapparat til bildediagnostisk avdeling ved Akershus universitetssykehus HF 21.02.2020 12.00
Stupetårn Strømvik - Prekvalifisering 19.02.2020 12.00
Scintillasjonsteller 27.02.2020 12.00
119163 Tolketjenester kommunene i Gjøvikregionen 21.02.2020 12.00
Vårvedlikehold 13.03.2020 12.00
Forberedende arbeider jernbaneteknikk 06.03.2020 12.00
Innleie RAMS og vedlikeholdsstyring
Kjøp av Basistjenester for Ensjøtunet Omsorg + 17.03.2020 12.00
ANSK-0268-19 Vingen mulighetsstudie
Parallelle rammeavtaler for ingeniør- og rådgivningstjenester til energiforsyning.
Driftskontrakt veg 0922 Agder fylkeskommune driftskontrakt Tovdal-Mykland 2020-2024 17.03.2020 12.00
Driftskontrakt veg 0921 Agder fylkeskommune, driftskontrakt Åmli 2020-24 17.03.2020 12.00
2019/4480 - Skifte av kompressorer og automatikk i sjøvannsbasert varmepumpeanlegg 03.03.2020 14.00
Avinor AS - K-188816 — Framework Agreement — Process Improvements
RAMS and Maintenance Consulting Services
Avinor AS — K-188716 — Atomic Clocks — Purchase and Maintenance Agreements
Parallel Framework Agreements for Engineer and Consultancy Services for Energy Supply
Procurement of Basic Services for Ensjøtunet Omsorg + 17.03.2020 12.00
Debt Collection Services — a Framework Agreement for the New Vestfold and Telemark County
LMS
Operational Contract 9400 Sunnmøre 2020-2023 30.03.2020 15.00
Service for Technical Medical Equipment 13.03.2020 12.00
Framework Agreement on Consulting Engineering Services, Engineering Design and Adjoining Tasks 18.03.2020 12.00
Consultancy Services Related to the Preparation of a New Contract Strategy for the Operation of Roads 16.03.2020 15.00
9203 Operatioanl Contract Sørlandske 2020-2023 23.03.2020 12.00
Operational Contract for Road 0922 Agder fylkeskommune [Agder County] Operational Contract Tovdal-Mykland 2020-2024 17.03.2020 12.00
Operational Contract for Road 0921 Agder fylkeskommune [Agder County], Operational Contract for Åmli 2020-24 17.03.2020 12.00
Annual Inspection of Fire Alarm Systems and Emergency Lighting 09.03.2020 12.00
One Large Electric Goods Van (10-14 m
Fire Engines
Framework Agreement for Field Rations 20.03.2020 12.00
Framework Agreement for Cleaning Items for Bardu kommune [Bardu Municipality] 12.03.2020 12.00
Framework Agreement for Procurement/Hire of Multifunction Printers (MFP) 20.03.2020 12.00
Framework Agreement for Purchase of Flowers to the Government Representation Facility, Akershus Castle, etc. 16.03.2020 12.00
RFI — Document Scanners
Distriktsmedisinsk Senter Sør-Helgeland [Sør-Helgeland District Medical Centre] — K 201 Construction Engineering Works 05.03.2020 12.00
The Establishment of a Fishing Fleet Harbour — Turnkey Contract 02.03.2020 12.00
Parallelle rammeavtaler på leie av flotell/skip 13.01.2020 12.00
Leasing biler OLA LYR 06.03.2020 12.00
Kjøp av tippbil til Kongsberg kommune 03.03.2020 12.00
Vernebygg Tungtvannskjelleren - EE 01 (Elektro) 16.03.2020 12.00
2019/2457 Vinterdrift - brøyting, strøing, m.m. - Alver kommune
Kommunegården Sandvika - Totalentreprise med samspill 12.03.2020 12.00
Konkurranse Trinn 2 23.04.2020 12.00
Kombibåt - Finnmark 16.03.2020 12.00
ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE - VISUELL DESIGN 16.03.2020 12.00
Leasing tjenestebiler Nordland 2020
Årskontroll av brannvarslingsanlegg- og nødlys 09.03.2020 12.00
EØS064-2019 Løvstakkveien 27-29 Rehab leiligheter
Matvarer til storhusholdning Verdal og Levanger kommune 16.03.2020 12.00
Asfaltarbeider 1-01-2020-05 Fylkesvei Viken Sør, Follo og Østfold 23.03.2020 12.00
Asfaltarbeider 1-02-2020-02 Fylkesvei Viken Nord, Romerike og Lunner 30.03.2020 12.00
Asfaltarbeider 2-06-2020-03 Fylkesvei Viken Vest, Asker,Bærum og Buskerud 23.03.2020 12.00
Intensjonskunngjøring - Elektrisk søppelbil 2020
Rammeavtale for infrastruktur leveranser
75713_2163_RH_AKU_KIT Intervensjonssenteret Ultralydapparat
Distriktsmedisinsk Senter Sør-Helgeland - K 201 Byggtekniske arbeider

MERCELL NORGE AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00