Anbudsarkiv

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Overskrift Tilbudsfrist
Veiledende kunngjøring "Samspillsentreprise - Eide skule, 2020"
Revehiet barnehage, nybygg 6 avdelinger 18.03.2020 12.00
Administrasjon og styring av midlertidig reservedelspool
Rammeavtale - Ladestasjoner 18.03.2020 12.00
STATNETT STAGE 2|NOTIFICATION OF QUALIFICATION SYSTEM KON-000762 SUPPLY OF 420kV XLPE UNDERGROUND CABLE SYSTEM
ST190012 Laser Co2 til Ørekirurgi 24.02.2020 12.00
Transport av personell med fartøy - Fonnes-Sløvåg
Anskaffelse vask av containere 09.03.2020 13.00
Ulstein brannstasjon 02.03.2020 12.00
Barn i enetiltak og rustiltak i barnevernet 24.03.2020 12.00
Totalentreprise - nye gatelys luftlinje Eideveien 06.03.2020 12.00
Infusjonsutstyr 10.03.2020 12.00
Skifte av glas og etterisolering av sørfasade - Kvam rådhus 24.02.2020 12.00
Drifts-, vedlikeholds- og ombyggingsavtale for veglys langs kommunal veg i Lillehammer kommune 30.08.2019 12.00
Rammeavtale om leasing av biler 05.03.2020 00.00
1SL Langsgående vegoppmerking med ekstrudert termoplast og spray. 04.03.2020 12.00
0920 Agder fylkeskommune, driftskontrakt Arendal 2020-2025 10.03.2020 12.00
Bedriftshelsetjenester for IVAR IKS og Forus Energigjenvinning
Kjøp av tung motorsykkel
Parallelle rammeavtaler laboratorierekvisita 06.03.2020 12.00
Heldøgnstjenester til tjenestemottaker
Kjøp av avfallsbeholdere - Rammetavtale - IRMAT AS
Screeningprogram 2020 01.04.2020 12.00
Driftskontrakt 9401 Trondheim 2020 - 2025 23.03.2020 15.00
19/11469 - Sandefjord RA - E1/Elektrotekniske anlegg 18.02.2020 12.00
Ressursstyringsverktøy til kundeservice 19.02.2020 12.00
DDV-102-LIDA-Økonomitjenester 28.02.2020 12.00
Samkjøpsavtale - Leie av kaffemaskiner og vannkjølere 09.03.2020 12.00
P/T-188702 - Adgangskontroll- og videoovervåkningsutstyr - Kjøp og vedlikehold
Ny skole og idrettshall - Rørstadmarka (Fiskarstrand)
Utbedring tak, vedlikeholdshall - Setermoen leir 04.03.2020 12.00
Anskaffelse av ruteplansystem 02.03.2020 12.00
Renholdstjenester 06.03.2020 12.00
Tilbudskonkurranse Vraking av transformator Grytåga 30.04.2020 12.00
Rammeavtale tolketjenester 02.03.2020 12.00
Flytjenester
Rammeavtale profileringsartikler
A Contract for the Procurement of a Route Planning System 02.03.2020 12.00
Framework Agreement Profiling Articles
P/T-188702 Access Control and Video Monitoring Equipment, Procurement and Maintenance
24 hrs Service for a Service Recipient
Digital Platform for Electronic Publication of Scientific Books and Periodicals with Open Access
Construction Supervision for the Construction of a New Electric Ferry at Randsfjorden, and a Framework Agreement for Technical Marine Consultancy Services
Air Transport Services
Transport Services of Food
0920 Agder Fylkeskommune [Agder County], Operational Contract Arendal 2020-2025 10.03.2020 12.00
Screening Program 2020 01.04.2020 12.00
Cleaning Services 06.03.2020 12.00
DDV-102-LIDA-Financial Services 28.02.2020 12.00
Framework Agreement — Consultancy Services within Management and Employee Development and Organisation Development 05.03.2020 12.00
Framework Agreement for Outdoor Works Operations 05.03.2020 11.00
Purchase of ICT Equipment and Associated Services to DSS and the Joint Ministries
ANSK-0017-20 Liquid Helium 02.03.2020 13.00
Procurement of Heavy Motor Cycles
Framework Agreement for the Procurement of Meat and Meat products 06.03.2020 12.00
Parallel Framework Agreements for Laboratory Supplies 06.03.2020 12.00
Framework Agreement for Procurement and Maintenance of ITV Equipment 16.03.2020 12.00
1SL Longitudinal Road Marking with Extruded Thermoplastic and Spray 04.03.2020 12.00
New School and Sports Hall — Rørstadmarka (Fiskarstrand)
Rørfornying Kloakk Spannhelgeland 21.02.2020 12.00
Осъществяване на интегрирани комуникационни кампании на целеви пазари в ГЪРЦИЯ, СЪРБИЯ, СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ, РУМЪНИЯ, ТУРЦИЯ, ПОЛША, ЧЕХИЯ, СЛОВАКИЯ, УНГАРИЯ, РУСИЯ, УКРАЙНА (продължава в т. VI.3) 04.03.2020 23.59
Klimaregnskap og fremstilling av klimaregnskap for Klimapartnere 14.02.2020 12.00
Publikumsmålinger 09.03.2020 12.00
60004 Tysværtunet - Rehabilitering dusj og garderobe - Rørarbeider 07.02.2020 12.00
FoU – Forskning og utredningsoppdrag påkjørsler av tamrein
Utbedring VOA og vei Butjernkollen og Kinnestad feltet 06.03.2020 12.00
75290 US KLM AMG Slideloader og scanner
202012 ENT K651 Spjelkavik Arena - Dialogkonferanse
Rammeavtale lisenspartner til Viken fylkeskommune
Rammeavtale for VA-tekniske konsulenttjenester Vann, avløp og renovasjon 06.03.2020 12.00
TR-19-10 Septikrenovasjon 09.03.2020 12.00
Rammeavtale på inkassotjenester til Viken fylkeskommune
Spillbasert kvalifisering - NAV Øst-Viken 02.03.2020 12.00
Ny taktekking kommunehuset 06.03.2020 12.00
Belysningsutstyr (NY) - Rammeavtale 02.03.2020 12.00
19/3739 Anskaffelse av multifunksjonsmaskiner
Forhandler av HCL Appscan med tilhørende support og vedlikeholdstjenester, saksnr. 20/00092 03.03.2020 12.00
Kartlegging av drosjemarkedet 21.02.2020 12.00
KANSELLERT: 20190047 Avtale Instruktørbistand med gruppetrening
Telefonitjenester 06.03.2020 12.00
Trykkeritjenester, kopieringstjenester og storformatkopiering 06.03.2020 12.00
Pasienttransport i Sande (Vestfold og Telemark) for Vestre Viken HF
Innredning/reolsystem magasinbygg 12.02.2020 12.00
Kravspesifikasjon på høring - Hjullaster
Rammeavtale håndtverktjenester 06.03.2020 12.00
Rammeavtale for lagring, transport, renhold og gjenvinning av avfallsbeholdere 10.03.2020 12.00
Anskaffelse av parallelle rammeavtaler for konsulenttjenester til NAV
Kinoteknisk utstyr 05.03.2020 12.00

MERCELL NORGE AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00