Anbudsarkiv

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Overskrift Tilbudsfrist
Hovedplan Avløp og Vannmiljø Hitra kommune 20.01.2020 12.00
2020-05 TJE DK 1500 Ålesund 16.04.2020 12.00
Intensjonskunngjering
KANSELLERT: ANSK-0213-19 Renseanlegg for desinfisert avløpsvann - Thormøhlensgate 55
Ny teknisk installasjon til svømmebasseng i Olderdalen 19.03.2020 12.00
Event- og arrangementstjenester 18.03.2020 12.00
Marienlyst stadion - Rehabilitering av friidrettsanlegg 13.03.2020 12.00
Analyse av rapportering i Husbankens kommuneprogram (2016-2020) og anbefalinger for Husbankens videre samarbeid med kommunene 09.03.2020 12.00
Åmot brannstasjon - Rehabilitering eksisterende brannstasjon og nytt tilbygg. 16.03.2020 12.00
Nasjonal strategi Bolig for velferd - Evaluering og anbefalinger 09.03.2020 12.00
Trinn 2 av 1000123 Emma Hjort skole, utvidelse til 3 parallell 14.04.2020 12.00
2020/1074 – Anskaffelse av arbeidstøy til tannhelse, renhold, kantine og kokker 23.03.2020 12.00
Vedlikeholdstiltak lang vei herunder: bru vedlikehold, drenering, sluk og sandfang, underganger, fjellsikring og støttemurer
Rehabilitering Mathisdalen bru 2020 16.03.2020 12.00
Utskiftning og vedlikehold av SD-anlegg på Rikshospitalet 16.03.2020 13.00
OG21-study on Machine Learning in the Norwegian petroleum industry 06.03.2020 12.00
Helautomatisert urinanalyse til Sykehuset i Vestfold HF 28.02.2020 12.00
Suhms gate 19 - midlertidig brannstasjon - totalentreprise 13.03.2020 11.00
Ledsagerbelte 16.03.2020 12.00
Melk, melkeprodukter og ost 17.03.2020 12.00
Stad skipstunnel - Utarbeidelse av forslag grunnervervavtaler 13.03.2020 12.00
Rammeavtale konsulenttjenester på Test og kvalitetssikring av IT systemer
Anskaffelse av system for rekrutteringsverktøy
Rammeavtale om kommunikasjonstjenester
Leie av en gravemaskin med hevbar hytte og en materialhåndterer (to delkontrakter) 16.03.2020 12.00
Anskaffelser av konsulenter til Merkur-programmet 20.03.2020 12.00
Kjøp av brannlift til Stord brann og redning 16.03.2020 12.00
Bilverkstedstjenester 12.03.2020 12.00
Rammeavtale for grafisk tilrettelegging og trykking 16.03.2020 12.00
Anskaffelse av rammeavtale for konsulenttjenester innen interne prosesser og tilsynsvirksomhet 19.03.2020 12.00
Avtale om revisjonstjenester
Barnebolig for brukere med psykiske lidelser
Driftsavtale gatelys / nyanlegg 16.03.2020 12.00
Kaffemaskiner til Sandslihaugen 30
Glassmester 24.03.2020 12.00
Multifunksjonsskrivere med sikker utskrift - rammeavtale
Rammeavtale på IKT-utstyr
Parkeringsplass Elingaard 25.02.2020 12.00
Skade og personforsikringer for Nettalliansen sine eierbedrifter, 06.03.2020 12.00
Låsesmed
Rammeavtale lisensforvaltning og rådgivning Bardu kommune
Tvedestrand vgs og idrettshall - audiovisuelt utstyr 05.03.2020 10.00
Stillasearbeider og leie av stillas 06.03.2020 10.00
Vaskeritjenester ved NTNU i Gjøvik 28.02.2020 23.59
Vedlikeholdstiltak lang vei herunder: bru vedlikehold, drenering, sluk og sandfang, underganger, fjellsikring og støttemurer 27.01.2020 09.00
Rammeavtale med én leverandør om bygningsmessige arbeider for eiendommer sør i Trøndelag 10.03.2020 12.00
Konkurranse på kantinedrift på Skarnes videregående skole 18.02.2020 16.00
2019-030 Ramavtal Tekniska konsulter, Utredningar 19.03.2020 23.59
219684 Mannskapsbil til Brannvesenet i Østre Toten kommune 25.02.2020 15.00
KK - Driftsavtale - Billettsystem kulturenheten 06.03.2020 13.00
Vikingskipet - Totalentreprise taktekking og utskifting overlysvinduer 13.03.2020 12.00
Bistand, RStudio Server Pro Enterprise. 20.12.2019 12.00
Landstrømanlegg
Hurtiggående arbeidsbåt
Solsida 4 – Byggherreombud – Opparbeidelse av boligfeltet 13.03.2020 13.00
Bistand som BREEAM AP for utbygging av Hetland videregående skole i Stavanger 24.02.2020 12.00
Rammeavtale drift og vedlikehold av uteområder (plenklipping mm.), Strand kommune 06.03.2020 12.00
Framework Agreement for Consultancy Services for Testing and Quality Assurance of IT Systems
Onshore Electricity Plant 11.03.2020 12.00
AWOS — Request for Information
Framework Agreement for Communication Services
Agreement for Audit Services
Children's Home for Youths with mental disorders
Laboratory Services
Procurement of System for Recruitment Tools
Framework Agreement for Licence Management and Consultancy Services, Bardu Municipality
Locksmith
Auto Repair Services 12.03.2020 12.00
Procurement of a Framework Agreement for Consultancy Services within Internal Processes and Inspection Activities 19.03.2020 12.00
Operational Contract, Street Lights/New Street Lights Systems 16.03.2020 12.00
Framework Agreement for Graphical Facilitation and Printing 16.03.2020 12.00
Stad Ships' Tunnel — Preparation of Proposals for Land Acquisition Agreements 13.03.2020 12.00
Procurement of Consultants for the Merkur Program 20.03.2020 12.00
Glazier 24.03.2020 12.00
Non-life Insurance and Insurance of Persons for Nettalliansen's Owner Companies 06.03.2020 12.00
Temporary Staff Services for the Health and Care Sector of Orkland kommune [Orkland municipality] 16.03.2020 12.00
A Framework Agreement for the Purchase of Translation Services between Norwegian and English 17.03.2020 12.00
Multifunction Printers with a Secure Printing Function — Framework Agreement
Express Work Boat 12.03.2020 12.00
Framework Agreement ICT Equipment
Coffee Machines for Sandslihaugen 30
Restraint Belts 16.03.2020 12.00
The Hire of Excavators with Elevating Cabins and a Material Handling Equipment (2 Subcontracts) 16.03.2020 12.00
Procurement of a Fire Lift for Stord Fire and Rescue 16.03.2020 12.00
Milk, Milk Products and Cheese 17.03.2020 12.00
Tvedestrand Secondary School and Sport Centre — Audiovisual Equipment 05.03.2020 10.00
Geovekst-anskaffelse LACHRO02 Ryfylke 2020 - ny utlysing 27.02.2020 12.00
HO-19-11 Legemidler og multidose 24.02.2020 12.00
Vikartjenester, helse- og omsorgssektoren Orkland kommune 16.03.2020 12.00
75627 HSØ Regional avtale Urologi
Rammeavtale - konsulentbistand klarspråk 16.03.2020 12.00
Kjøp av elektrisk kraft - Rollag Kommune
Journalister for innholdsproduksjon til forskningsdagene.no
Anskaffelse av prosjektleder - ny systemarkitektur for ID-porten
Invitasjon til dialogkonferanse pasientreiser i Møre og Romsdal - mars 2020
Gips, ortoser og krykker
Overvåking av Mjøsa og tilløpselvene
Kunngjøring av kontraktsinngåelse: Konsulentbistand til delprosjekt "Nasjonalt ressurssenter for juss og datadeling"
Krokbil som utrykninskjøretøy til brann- og redningsvesen 16.03.2020 12.00
Undervisningstillatelse for laksefisk - Guri Kunna 16.03.2020 12.00
Bedriftshelsetjenester til Vestre Viken HF 11.03.2020 12.00
Revisjonstjenester 16.03.2020 12.00
Tømming og levering av slam og septik fra separate avløpsanlegg 16.03.2020 12.00
Brannbil 23.03.2020 12.00
Geovekstanskaffelse Stryn 2020 - LACHVL04 13.03.2020 12.00
Spesialtransport Hamar kommune 20.03.2020 12.00
2020-06 TJE DK 1502 Indre Sunnmøre 16.04.2020 12.00
Dataverktøy for analyse av pasientdata (tilbudsfasen) 16.03.2020 12.00
Mikrofilmdigitalisering, inkludert OCR-behandling og strukturanalyse 23.03.2020 12.00
Nye nettsider og publiseringsløsning for kommunale nettsider 27.03.2020 15.00
Utførelse av spuntarbeid og bygging av terskel i 20189 Vikaelva i Hornindal, Volda kommune 07.02.2020 09.00
Rammeavtale for kjøp av oversettelsestjenester mellom norsk og engelsk 17.03.2020 12.00
Vernebygg Tungtvannskjelleren - EV 01 (Ventilasjon) 16.03.2020 12.00
HAVLIMYRA SKOLE - UTVIDELSE - Samspillskontrakt 18.03.2020 12.00
Laboratorietjenester
AWOS - Request for information
Ombygging NAV lokaler 18.03.2020 12.00
Invitasjon til markedsdialog - Data analytics og Business intelligence
GNSS Receiver WGC Hawassa University 02.03.2020 12.00
Anskaffelse av hjullaster 10.03.2020 12.00
Rammeavtale. Registrering, formerking og følgebilkjøring 27.02.2020 12.00
Konkurranse - Mestringsverktøy for bedre psykisk helse (Tilbudsfasen) 21.04.2020 09.00
Konkurranse - Mestringsverktøy for bedre psykisk helse (Kvalifikasjonsfasen) 18.03.2020 09.00
Messiosen Transformatorstasjon - Skallsikring 12.03.2020 12.00
Rammeavtale på verditransport 13.03.2020 12.00
20/1465 Gokstad skole - Ombygging inngangsparti inkl. ny heis til 2.etg. 12.03.2020 12.00
LIS 2001c-2 CellCept

MERCELL NORGE AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00