Anbudsarkiv

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Overskrift Tilbudsfrist
Gang- og sykkelvei Solbø - Prestbru 14.02.2020 12.00
2020/22237 - Utvidet kontraktsoppdrag for FORREGION - intensjonskunngjøring
Vernebygg Tungtvannskjelleren - EB 01 (Bygg) 16.03.2020 12.00
Analyse av personal og publisering for Evaluering av rettsvitenskap i Norge 13.03.2020 12.00
Rammeavtale for legemidler og multidose 24.02.2020 12.00
Anskaffing av besøk -og møtebookingssystem til Bjørnafjorden kommune.
2019-95 KON Nye bruløsninger - konkurranse 09.03.2020 12.00
ANSK-0014-20 Rammeavtale hotellovernatting -tilleggshotell til UH-avtalen 13.03.2020 12.00
Åkebergveien 50 - Opparbeiding av bakgård 10.03.2020 12.00
Kjøp av avvikling og migreringstjenester
Konsulentoppdrag for gjennomføring av spørreundersøkelse om boligpreferanser 24.02.2020 12.00
Markedsundersøkelse - Intercom-system
Torvbråten skole-solcelleanlegg 06.03.2020 10.00
AMO Truckførerkurs - enkeltplass, NAV Vest-Viken 03.03.2020 12.00
samkjøpsavtale for catering
Vadsø Flerbrukshus – Fasader og tak fløy A
Rehabilitering av Båtsfjord helsesenter 2020 19.03.2020 12.00
C01946 - 200031 - Oppfølging av bygging av dispenserbil (Aviation Fuel Hydrant Dispenser) 02.03.2020 12.00
2020-16 Kondenstørkeskap med ozon for arbeidstøy til Fræna vgs. 25.02.2020 12.00
19/34231 Nytt sykehjem - Nytt sykehjem på Nygård 14.04.2020 12.00
Rammeavtale - profileringsmateriell og gaver 24.03.2020 12.00
Sprening og fjerning masse - Heftingsdalen - Arendal kommune 21.02.2020 12.00
Logistikkjøretøy/mannskapsbil til Tromsø Brann og Redning (TBR) 28.02.2020 12.00
Konsesjon for etablering og drift av hurtiglader for elbil 11.03.2020 08.00
Rammeavtale for betongfagarbeider- og murertjenester
Messiosen Barnehage 13.03.2020 12.00
Tvangsmidler
Medisinske forbruksvarer
Ny lufthavn Mo i Rana
Utvikling og implementering av nytt verdisettingssystem for fritidsboliger
RFI - Integrasjonsplattform / iPaaS
Ecopro 20.03.2020 10.00
1000605 Campus Ås Brukerutstyr K950.07 Fastmontert desinfeksjon- og spyleutstyr 09.03.2020 12.00
Telt, enkeltperson, patrulje og lett hjelpeplass til Forsvaret 22.05.2020 12.00
Telt, enkeltperson, patrulje og lett hjelpeplass til Forsvaret 13.03.2020 12.00
Forbruksmateriell til nevrokirurgi 10.03.2020 23.59
20/1952 Anskaffelse prosjektering VA - Skogveien og Løkkeveien 14.02.2020 12.00
20/1953 Anskaffelse prosjektering VA - Godakerlia 14.02.2020 12.00
Rammeavtale for mindre anleggsarbeider på riksveg i Oslo og deler av Viken 2020-2021 06.03.2020 12.00
9202 Nedre Telemark og Vestfold 2020-2023 18.03.2020 12.00
Kjøp av Biovarme - Høylandet kommune 16.03.2020 12.00
Ny Fagskole og Tannklinikk, Grimstad 15.05.2020 12.00
Samkjøpsavtale - Vaskeritjeneste for tekstiler i helsesektoren til Oslo kommune 16.03.2020 12.00
Bjørnafjorden - Rammeavtale lisensforvaltning 11.03.2020 12.00
Transport av brukere til/fra dagrehabilitering 17.02.2020 12.00
Prosjektledertjenester 09.03.2020 12.00
Rammeavtale på adgangskontrollsystemer 10.03.2020 12.00
Basisutstilling 01.04.2020 12.00
KANSELLERT: Rammeavtale for Drift og vedlikehold av veilys
E39 Betna-Stormyra. K1 Betna - Hestnes
Rammeavtale arbeidsklede og personleg verneutstyr til Vestland fylkeskommune 16.03.2020 12.00
Oppmålingstjenester
Lastebil med krokløft til Øvre Romerike avfallsselskap (IKS) ØRAS, Nes kommune 12.03.2020 12.00
LIS 2030 Nyresvikt
Granåsen idrettspark trinn 2 i konkurranse med forhandling - samspillsentreprise 14.04.2020 12.00
NRK MA3243/19E Drosjetjenester for NRK i Trondheim 13.03.2020 12.00
Rammeavtale på transporttjenester 09.03.2020 12.00
KANSELLERT: Kontorinnredning og andre møbler
Mottak og sluttbehandling av behandlet/bearbeidet trevirke 20.03.2020 12.00
Åpen anbudskonkurranse om kjøp av medikamenter, multidoser og apotektjenester 16.03.2020 15.00
Installasjon Svakstrøm/Datakabling
Rammeavtale på skadedyrkontroll 11.03.2020 12.00
Posttjenester Sør-Øst politidistrikt 09.03.2020 12.00
Invitasjon til dialogkonferanse for Smart Arkitektur Bodø
20/00065 Anskaffelse av high speed sentrifuge / høyhastighetssentrifuge 28.02.2020 12.00
Surveying Services
Postal Services, South East Police district 09.03.2020 12.00
Framework Agreement Trade Services 24.02.2020 12.00
Framework Agreement for the Operation and Maintenance of Street Lighting Systems
Framework Agreement, Laundry Services
Framework Agreement — SoB Advising [S&P] — Security and Preparedness 11.03.2020 12.00
Development and Operation of a Solution (Statistical Model) for the Estimation of Passenger Numbers Based on Automatic Passenger Counting 09.03.2020 10.00
Framework Agreement for Pest Control 11.03.2020 12.00
Framework Agreement for Transport Services 09.03.2020 12.00
Periodical Safety Testing of Lifts 09.03.2020 10.00
Reception and Final Treatment of Treated/Processed Wood 20.03.2020 12.00
Framework Agreement for Pharmaceutical Inspections for Østre Agder (1) 10.03.2020 12.00
Invitation to a Dialogue Conference for Smart Architecture Bodø
Framework Agreement for Furniture
Office Furnishings and other Furniture
Supplementary Purchase and Extensions related to Inotec Direct and Marking Lights and InoView Top System 06.03.2020 12.00
Framework Agreement for Work Clothes and Personal Protective Equipment for Vestland County 16.03.2020 12.00
Lorry with Hook Lift for Øvre Romerike avfallsselskap (IKS) ØRAS, Nes Municipality 12.03.2020 12.00
Invitation to Dialogue Meetings with Suppliers of MFM/Printers
Installation of Low Voltage/Computer Cabling
Asphalt Work and Maintenance South 2020-01, Statens Vegvesen 12.03.2020 12.00
Asfaltarbeid drift og vedlikehold sør 2020-01, Statens vegvesen. 12.03.2020 12.00
Invitasjon til leverandørmøter med forhandlere av MFM/skrivere
Utvikling og drift av løsning (statistisk modell mv) for passasjertall basert på automatiske passasjertellinger 09.03.2020 10.00
Rammeavtale på møbler
Periodisk sikkerhetskontroll av heiser 09.03.2020 10.00
Suppleringskjøp og utvidelser tilknyttet Inotec lede og markeringslys og InoView toppsystem. 06.03.2020 12.00
Granåsen idrettspark - Anbudsinnbydelse konkurranse med forhandling - samspillsentreprise 09.03.2020 12.00
Rammeavtale - Rådgivning SoB - Sikkerhet og beredskap 11.03.2020 12.00
Rammeavtale vaskeritjenester
Hovedledninger Svingvoll-Nørstevoll 05.03.2020 12.00
Anskaffelse av studenresponssystem for studieavdelingen 21.02.2020 12.00
Pilestredet 84B - Nytt ungdomshus - totalentreprise 16.03.2020 11.00
Rammeavtale farmasøytisk tilsyn for Østre Agder (1) 10.03.2020 12.00
Uavhengig kontroll Ny barne-og ungdomsskole, Bardu kommune
Invitasjon til markedsdialog for anskaffelse av digitale læremidler i Bærum kommune
Elektrisk materiell og elektrikertjenester for Vågan kommune konsern 23.03.2020 14.00

MERCELL NORGE AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00