Anbudsarkiv

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Overskrift Tilbudsfrist
2020-13 Minibuss med 9 seter og rullestolrampe, til Fræna vgs. 17.02.2020 12.00
NO-19-09 Håndverkertjenester 31.03.2020 12.00
Modulavtale kinokiosk - Sandefjord kommunale kino
KANSELLERT: 19/02178-2 Anskaffelse av Speed vac til KBM, NMBU. (2.utlysning)
Rammeavtale på kjøp og vedlikehold av ITV utstyr 16.03.2020 12.00
Rammeavtale på skolebøker og faglitteratur 09.03.2020 12.00
Transport og innsamling av slam, fra septiktanker og toaletter 05.03.2020 12.00
TOTALENTREPRISE FOR VENTILASJONSANLEGG 02.03.2020 12.00
Datavarehus plattform 04.03.2020 12.00
Anskaffelse av Elektronisk personalhåndbok 12.03.2020 12.00
Rammeavtale - konsulenttjenester innen fagområdet Leder- og medarbeiderutvikling og organisasjonsutvikling 05.03.2020 12.00
Etablering av dynamisk innkjøpsordning for anskaffelser av tekniske konsulenttjenester 01.02.2030 23.59
Kristiansand kirkelige fellesråd - Rammeavtale Reparasjon av mur- og pussfasader 09.03.2020 12.00
Drift og vedlikehold av ByggSøk
ID 19-44 Innleie av tjenester til spesialmurverk
Reinhald offentlege toalett - Eidfjord kommune 24.02.2020 09.00
20/00301 - Informasjonssikkerhet - Dynamisk innkjøpsordning 31.12.2025 00.00
KANSELLERT: Transporttjenester av mat
Brannskillende konstruksjoner 04.03.2020 13.00
Jobbklubb - Larvik og Sandefjord 27.02.2020 12.00
Purchase of new suburban commuter trains 13.03.2020 12.00
Anskaffelse av rammeavtale på veterinærvakttjeneste 04.03.2020 12.00
Skilt inn- og utendørs til Nytt Munchmuseum
Digital plattform for FDVUS og BIM
Sentrifuger til Ex vivo fasilitet ved Helse Bergen HF 13.02.2020 12.00
20/00107 Anskaffelse av konferansetjenester 14.02.2020 12.00
Tjenestegjennomgang 2020 13.02.2020 16.00
Renholdsavtale for lokaler i Oslo
Anskaffelse av elektrisk søppelbil 26.02.2020 12.00
Havstein helse- og velferdssenter - rehabilitering av tak og utskifting av ventilasjonsaggregater 13.03.2020 12.00
Kirkenes lufthavn - Rullebaneforlengelse, elektroentreprise - K-189197 02.03.2020 12.00
Anskaffelse av rammeavtale for utomhusarbeider drift 05.03.2020 11.00
Møbler - dynamisk innkjøpsordning 28.02.2030 23.59
Dynamisk innkjøpsordning - personbiler og varebiler 30.12.2029 23.59
Bistand til prosesskartlegging i Norsk filminstitutt (1) 02.03.2020 09.00
KANSELLERT: E bøker
Rammeavtale for kjøp av rådgivende ingeniørtjenester innen brannteknikk (RIBR) 09.03.2020 08.00
Totalentreprise Landstrømanlegg ved Nattrutekaien, Stord i Leirvik 09.03.2020 12.00
Kjøp av IKT-utstyr og tilhørende tjenester til DSS og departementfellesskapet
Rammeavtaler på konsulentbistand til virksomhetsstyring, økonomi og HR
KANSELLERT: Driftsavtale gatelys / nyanlegg
189295 - Avinor AS - Senior kontraktsrådgivere/ - prosjektinnkjøpere 02.03.2020 12.00
20/1689 Varden ungdomsskole svømmebasseng - Totalrehabilitering av takkonstruksjon 06.03.2020 12.00
20/00107 Anskaffelse av Konferansetjenester 14.02.2020 12.00
Rammeavtale på elektrotjenester 18.02.2020 12.00
KANSELLERT: Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester, rammeavtale
Rørleggertjenester, rammeavtale (2019-102)
Utskifting av overtak kommunestyresal i Balsfjord 12.02.2020 12.00
Avtale om levering av kommunikasjonsløsning med tilhørende tjenester til Tolletaten 03.03.2020 12.00
Tilbudskonkurranse - Rammeavtale Service og Vedlikehold på mobile strømaggregater 14.02.2020 12.00
Transporttjenester Oslo sør 2021 03.03.2020 12.00
Intensjonskunngjøring om å inngå en kontrakt med BCA Research Inc.
Branntankbil
Tilstandsvurdering av skoler, administrasjonsbygg, idrettsbygg og kulturbygg i Vestland fylkeskommune 06.03.2020 12.00
60004 Tysværtunet - Rehabilitering dusj og garderobe - Maler- og gulvleggerarbeider inklusiv støpebelegg 07.02.2020 12.00
Kopi av 60004 Tysværtunet - Rehabilitering dusj og garderobe - Elektroarbeider inkludert lås og beslag 07.02.2020 12.00
60004 Tysværtunet - Rehabilitering dusj og garderobe - Ventilasjonsarbeider 07.02.2020 12.00
Byggeleder til E18 Vestkorridoren, forberedende arbeider på strekningen Fornebukrysset-Strand 06.03.2020 12.00
Konkurranse renholdstjenester Holberg terasse 17.02.2020 12.00
KANSELLERT: Innkjøp av gjerdemateriell
Rammeavtale for grus og pukk 06.03.2020 12.00
Avklaring - Finnmark Vest
Tableau Embedded Analytics-Core-lisens
Rammeavtale for levering av takeaway/overtidsmat (KONKURRANSEGRUNNLAG PÅ HØRING)
Produsent Bergen International Summit 07.02.2020 12.00
Elektromateriell 02.03.2020 12.00
1000605 Campus Ås Brukerutstyr - K911.06b Anestesi, restanskaffelser
Rammeavtale med én leverandør om elektriske arbeider for eiendommer sør i Trøndelag 09.03.2020 12.00
ANSK-0006-20 Rammeavtale for nøkler, lås, beslag og materiell 06.03.2020 12.00
Båttjenester Indre Oslofjord 2021
E-bøker - Rammeavtale 05.03.2020 12.00
Grunnarbeide og nedsetting av pumpestasjon - Øverland deponi 17.02.2020 12.00
ANSK-0252-19 Rammeavtale fyringsolje UiB
Slamavtale
CNC Måleinstrument
Flyfotografering, produksjon av digital terrengmodell og ortofoto i Georgia 2020 10.02.2020 10.00
KANSELLERT: Etablering, drift og vedlikehold av døgnhvileplasser for tungtransport
75400 E2019 Mobile operasjonsbord til dagkirurgi 18.11.2019 12.00
Rammeavtale catering- og kantinetjenester 27.02.2020 12.00
Intensjonskunngjøring Gartner
Anskaffelse av formidling/kjøp av IKT-konsulenttjenester til Riksantikvaren 02.03.2020 12.00
19-00047 Brannsikringstiltak ESAR
Snøbrøyting for Kirkenes Havnevesen KF 24.02.2020 12.00
Evaluering av hovedavtalen i staten 21.02.2020 15.00
Transport Services Oslo South 2021 03.03.2020 12.00
189295 — Avinor AS — Senior Contract Consultants/Project Purchasers 02.03.2020 12.00
Framework Agreement for Catering and Canteen Services 27.02.2020 12.00
Electro Material 02.03.2020 12.00
Voluntary Ex-ante Transparency Notice
E-books
Operational Contract; Street Lights/New Street Lights Systems
Architect and Consulting Engineering Services, Framework Agreement
Contract for the Delivery of a Communication System with Associated Services for Customs 03.03.2020 12.00
Assessment of the Condition of Schools, Administration Buildings, Sports Buildings and Arts Centres in Vestland County 06.03.2020 12.00
Contract for Communicating/Procurement of ICT Consultancy Services for the Norwegian Directorate for Cultural Heritage 02.03.2020 12.00
A Fire Tanker
Furnishing/Shelving System, Depot Building 12.02.2020 12.00
Framework Agreement for Gravel and Crushed Stones 06.03.2020 12.00
Plumbing Services, Framework Agreement (2019-102)
Rekrutteringskurs til tømrerfaget - NAV Øst-Viken 09.03.2020 12.00
Langsgående vegoppmerking med estrudert termoplast, spray og maling i Agder fylke. 27.02.2020 12.00
2ST Tverrgående vegoppmerking, symboler og tekst 04.03.2020 12.00
Invitasjon til markedsdialog – Automatikk til byggautomatisering i Lillestrøm kommune
Langsgående og tverrgående vegoppmerking 2020 20.02.2020 13.00
Turistinformasjon 25.02.2020 12.00
Anskaffelse - System for varsling og håndtering av kritikkverdige forhold, 2020 17.02.2020 12.00
Anskaffelse - Hjulgravemaskin, 2020 14.02.2020 12.00
Rammeavtale på hvitevarer, brunevarer og småeletronikk (ny utlysning) 06.03.2020 12.00
Anskaffelse - Holden-Straumsetervatnet Laser 2020 - LACHTL04 13.02.2020 12.00
EPC-leverandør 18.03.2020 12.00
Nasjonal anskaffelse Bilevel PAP, CPAP, Masker, Forstøver, Sug og Hostemaskin 07.02.2020 12.00
Rammeavtale - Multifunksjonsprintere

MERCELL NORGE AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00