Anbudsarkiv

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Overskrift Tilbudsfrist
E8 Forberedende arbeider
Bistand kost-nytteanalyse av interoperabilitet mellom nordiske datahuber (Cost-benefit analysis regarding interoperability of the Nordic datahubs) 05.03.2020 12.00
Bustader med heildøgns helse- og omsorgsteneste til to brukarar
Hotelltjenester - overnatting for pasienter og pårørende ved Haukeland Universitetssjukehus og Førde Sentralsjukehus 21.02.2020 13.00
LIten lastebil til Teknisk drift 28.02.2020 13.00
1 til 1- møter i innovasjonspartnerskapet «Sikker prøvetaking og analyse i hjemmet utført av pasient» i Sykehuset Østfold HF
Renovering bad Stokmarknes sykehjem 06.03.2020 12.00
gs-vei langs Oserødveien fra Petterødveien til Berganveien 240m og ombygging av kryss 06.03.2020 12.00
NOR 007-2020 Kommandobil Bergen brannvesen 02.03.2020 12.00
Kreativ installasjon for simulering av fjellras i Åndalsnes sentrum 21.02.2020 12.00
Skade- og personforsikringar 28.02.2020 12.00
Infrastrukturentreprise K7803 28.02.2020 12.00
Asfalt og fresing Agder 2020-01
Anskaffelse av køyesenger 02.03.2020 12.00
Telefoni og mobiltrafikk med tilhørende tjenester
Torsvåg fyr - Renovering av fyrlykt 12.03.2020 12.00
Operasjonsbord til ortopol 24.02.2020 12.00
Geovekstanskaffelse - Holmestrand 2020 - LACHVT02 24.02.2020 12.00
Erosjonssikring Treaskjæret 24.02.2020 10.00
Leveranse av elektrisk kraft til Bekkelaget renseanlegg
Anskaffing Prosjektering VA Gate 1 i Måløy 13.03.2020 12.00
KANSELLERT: Vardebrua
Bossnetterminal og kontorbygg Nygårdstangen 06.03.2020 14.00
Elektrikertjeneste 27.03.2020 12.00
Service Ventilasjon, varme- og kjøleanlegg 09.03.2020 12.00
ANBUD FERGE LINJE 190 OG 191 LYNGENSAMBANDENE I TROMS 14.02.2020 09.00
Rammeavtale for kjøp av kommunale bilar
Markedsundersøkelse - Produkter til arrest
Asfaltkontrakt 2-09-2020-02 og asfaltkontrakt 2-10-2020-03
Markedsdialog kjøp av Inn på tunet tjenester
Lund kommune - Moi vannbehandlingsanlegg - Ombygging 17.03.2020 12.00
Anskaffelse 182/2019 Innleie av prosjekteringsledere 09.03.2020 12.00
Møbler til klasserom, møterom, sosiale soner, kafe, Narvik 16.03.2020 12.00
Naturtypekartlegging inkludert artskartlegging i 2020 28.02.2020 12.00
Anestesirekvisita til helseforetakene tilknyttet Helse Nord (ny kunngjøring) 09.03.2020 12.00
2020/21748 – Anskaffelse av psykologtjenester til TOO-team på Lillehammer 30.03.2020 00.00
Kostdataprogram-/system til Kongsberg kommune 20.02.2020 12.00
Totalentreprise - ANNO Museum, Dokumentsenter med fellesmagasin 02.03.2020 12.00
Nordisk bærekraftig luftfart 24.02.2020 13.00
Totalentreprise - Nybygg, rehabilitering og ombygging av Gamle Logen 27.02.2020 12.00
Anmodning om informasjon - Medisinske forbruksvarer til kommunene i Kongsvingerregionen 17.02.2020 12.00
Procurement 182/2019 Hire of Engineering Design Personnel 09.03.2020 12.00
Statnett Stage 2|Notification of Qualification System KON-000762 Supply of 420 kV XLPE Underground Cable System
Delivery of Electric Power to Bekkelaget Treatment Plant
Personnel Transport Services by Vessels — Fonnes-Sløvåg
Telephony and Mobile Traffic with Accompanying Services
Mapping of Ecosystem Types Including Species Mapping in 2020 28.02.2020 12.00
Procurement of Engineering Design Services for Water and Sewage, Gate 1 in Måløy 13.03.2020 12.00
Nordic Sustainable Aviation 24.02.2020 13.00
Electrician Service 27.03.2020 12.00
Operational Contract 9401 Trondheim 2020-2025 23.03.2020 15.00
Framework Agreement; Interpretation Services 02.03.2020 12.00
Market Dialogue Concerning the Purchase of ‘Inn på tunet tjenester’ [into the Farmyard Services]
Procurement of Waste Containers — Framework Agreement — Irmat AS
Framework Agreement for Municipal Vehicles
Framework Agreement — Charging Stations 18.03.2020 12.00
Furniture for Classrooms, Meeting Rooms, Social Zones, Cafe, Narvik 16.03.2020 12.00
Joint Purchasing Contract for the Hire of Coffee Machines and Water Coolers 09.03.2020 12.00
Data Warehouse Platform 04.03.2020 12.00
Market Survey — Products for Arresting Cells
Vardebrua [the Varden bridge]
Waste Network Terminal and an Office Building Nygårdstangen 06.03.2020 14.00
Asphalt Contract 2-09-2020-02 and asphalt contract 2-10-2020-03
Utvikling av applikasjon for kartleggings og editeringsverktøy for tilgjengelighetsdata 31.01.2020 00.00
Læremidler
Anskaffelse av IT-driftstjenester - kvalifisering
20/1339 Avklaring Rogaland 09.03.2020 11.00
Åpen anbudskonkurranse medisinsk forbruksmateriell
BR030 EFU-10244 Ny Fana Brannstasjon, totalentreprise
Rammeavtale Prosjektering og byggeledelse på idrettsanlegg 12.03.2020 12.00
Ultralydapparat for Akuttmottak og Medisinsk avd. ved UNN HF 09.03.2020 12.00
ANSK-0025-20 Maskin senter - CNC fres 4-akser 19.02.2020 13.00
Anskaffelse av Quality Advisor EPC Ski, Follobanen 18.02.2020 12.00
Undersøkelse av utslipp fra betongproduksjon 04.03.2020 12.00
Nettverksutstyr 06.03.2020 12.00
Open anbodskonkurranse, rammeavtale tøming av slamavkiljarar, avvatning, transport, avlessing og behandling av avløpsslam
Fosshagen Ressurssenter fase 2 14.02.2020 14.00

MERCELL NORGE AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00