Forsvarsbygg - Upphandlingar

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
Org.nr: 975950662
Information:

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Titel Avdelning Sista anbudsdag
Konkurranse - C02926 - HOS Endring EBA, porter - 100408 2021-11-15
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 2026-09-14
C01890 Riving av Boliger på Ørland - gruppe 5 2021-06-28
C02544 - Totalentreprise – Multifunksjonsbygg og lager - Stavanger - Konkurranse 2021-06-28
C01351 - Konkurranse - Fuglebad - Evenes 2021-08-09
Vintervedlikehold REHÅ Andenes 2021-08-16
R01111 - Brukerundersøkelser 2021-06-25
540292 C02965 Vedlikeholdshangar_Isolert Plasthall 2021-06-25
Forsvarsbygg, kjøp av 5 stk brukte shippingcontainere 2021-06-21
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 2023-11-17
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 2023-11-17
C01740 - Konkurranse - Utomhun/Infra 2021-06-18
100674 C01431 Totalentreprise bygg for hundetjenesten 2021-08-12
Serviceavtale for fyrtekniske anlegg - region Viken 2021-07-01
R01016 - Medarbeiderundersøkelser 2021-06-21
Utskifting av brannporter - Stjørdal kommune 2021-08-10
Rammeavtale : R01090 - Byggeledelse Finnmark Landforsvar 2021-07-09
Prekvalifisering - C02926 - HOS Endring EBA, porter - 100408 2021-07-06
540292 C02964 Vedlikeholdshangar Evenes - betongarbeider 2021-06-25
540292 C02965 Vedlikeholdshangar_Isolert plasthall 2021-09-30
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 2030-07-01
Forsvarsbygg, region øst, knusing av fjell i regionfelt Østlandet og Terningmoen 2021-06-17
Konsesjonsavtale; etablering, drift og vedlikehold av el-billading på etablert parkering ved Rena leir 2021-06-22
2021/1558 Renovering av tak befalsmesse, Gumpen, Sørreisa kommune 2021-07-01
200054 - C02629 - Radomrestaurering - vask og utvendig re-coating av radom med drone 2021-06-17
Rammeavtale sammensatte rådgivningstjenester 2021-07-06
540232 Oljevernberedskap bygningsmessige arbeider 2021-06-25
54292 C02964 Vedlikeholdshangar Evenes_betongarbeider 2021-09-30
Produktgrupp Titel Typ Avtalslut Avdelning Kontakt Leverantör
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Proenco AS
Rens og påfyll av kaffemaskiner Grev Wedels Plass Enkeltanskaffelse 2021-12-31 Oddgeir Ekerhovd Akershus Renhold AS

Inga resultat

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige