Forsvarsbygg - Upphandlingar

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
Org.nr: 975950662
Information:

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Titel Avdelning Sista anbudsdag
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 2025-11-17
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 2025-11-17
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 2026-09-14
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 2030-07-01
R01126 - DPS - Leie av telt-/plasthaller 2032-04-08
C03952 Prosjekt 100609 InfraVærnes Elektro 2024-02-29
160036 Skarsteindalen SØF - Sanering og naturrestaurering 2024-03-18
C04101 - Konkurranse - Graving og fundamentering inngjerding 2024-01-15
R01343 - Rammeavtale for byggentreprenørtjenester Region Nord, Distrikt Hålogaland, Område Harstad, Tjeldsund, Evenes og Narvik 2023-12-05
Prekvalifisering C03677 - Generalentreprise Bygg Lensvik - 100824 2023-12-04
R01517, R01518, R01519, R01529, R01530, R01531, R01532, R01533 Rammeavtale periodisk renhold og renholdspersonell 2023-12-18
Rammeavtale R01536 - REØS Innlandet - Drift og vedlikehold av høyspenningsanlegg Rena leir, Rødsmoen og regionfelt Innlandet 2023-12-07
C04470 - Tak over kontaineroppstilling og avfallsstasjon 2023-12-14
Konkurranse C04525 - Byggeleder Vågsøy - 100802 2023-12-11
Konkurranse C04526 - Prosjektsikkerhetsressurs Vågsøy - 100802 2023-12-11
R01344 - Rammeavtale for malertjenester Region Nord, Distrikt Hålogaland, Område Harstad, Tjeldsund, Evenes og Narvik 2023-12-11
PLS Andøya Flystasjon 2023-12-08
C04523 - Anskaffelse av treningsutstyr - Evenes 2023-12-19
2023/5640 Renovering kaserne Bardo, Setermoen leir, Bardu kommune 2023-12-20
Produktgrupp Titel Typ Avtalslut Avdelning Kontakt Leverantör
Flerårig avtale R01221 - Vintervedlikehold Firda kaserne region Vest Flerårig avtale 2024-10-31 Tonje Dahle Henrik aabrekk
R01302 Vintervedlikehold Flesland mil Flerårig avtale 2024-10-31 Tonje Dahle GRAVDAL HAGE OG ANLEGG AS
R01247 Byggevarer Rogaland Rammeavtale 2024-10-31 Tonje Dahle Byggmakker Handel
Flerårig avtale R01219 - Vintervedlikehold Rogaland region Vest Flerårig avtale 2024-10-31 Tonje Dahle Landskapsentreprenørene AS
Flerårig avtale R01320 - Vintervedlikehold Sørreisa Gumpen region Nord Flerårig avtale 2024-12-31 Tonje Dahle Bakkland Maskin og Transport AS
Minikonkurranse R01283 - Oppføring aggregathytter Ørland C04564 - 540369 Minikonkurranse på PRA 2023-12-31 Tonje Dahle Rædergård Entreprenør AS
Konsulenttjenester Avtale - Minikonkurranse - R01171 "Strategisk IKT" - Konsulenttjenester: Digitalisering av teknisk service Avrop på rammeavtale 2024-01-01 Tonje Dahle SYSTRA NORGE AS
Konsulenttjenester Flerårig avtale R01329 - Konsulentbistand til utvikling og forvaltning av eiendomsIT Flerårig avtale 2026-01-31 Tonje Dahle AFRY Norway AS
Konsulenttjenester Avtale - Minikonkurranse - R01174 "prosjektledelse og prosjektstøtte" - Konsulenttjenester: Prosjektledelse insourcing av renhold Avrop på rammeavtale 2024-01-31 Tonje Dahle HRP AS
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Ascertra AS
Konsulenttjenester Konsulenttjenester - Juridisk bistand arbeidsrett ifm prosjekt renhold Enkeltanskaffelse 2024-09-19 Tonje Dahle ADVOKATFIRMAET FREMMER AS
C04141 Rehabilitering av antennestasjon Minikonkurranse på PRA 2024-10-31 Tonje Dahle Site Service AS
Vare Søylesvingkran varekjøp - Region Øst Karljohansvern Enkeltanskaffelse 2025-12-31 Tonje Dahle Datek Løfteteknikk AS
Konsulenttjenester C04190 Byggeledelse og KU + SHA - Ombygging av stasjon og etablering av nye antenner Avtale om byggeledelse 2024-12-31 Tonje Dahle NORCONSULT NORGE AS
R00989 Leie av omformer til flexikai - Haakonsvern Flerårig avtale 2024-02-29 Tonje Dahle PSW Power & Automation AS
C04333 - 540232 - Utvidelse av kai - Uthaug, Ørland Minikonkurranse på PRA 2023-12-08 Tonje Dahle Fosenhus AS
C04344 - 170105 - Tankrens Minikonkurranse på PRA 2024-06-30 Tonje Dahle Per Hagström

Inga resultat

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige