Forsvarsbygg - Upphandlingar

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
Org.nr: 975950662
Information:

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Titel Avdelning Sista anbudsdag
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 2025-11-17
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 2025-11-17
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 2026-09-14
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 2030-07-01
R01126 - DPS - Leie av telt-/plasthaller 2032-04-08
C04823 - Totalentreprise ny garasje til tankbil Ørland Flystasjon - 200112 2024-08-15
Totalentreprise nytt kontor - og undervisningsbygg på Værnes Garnison 2023015714 2024-08-01
Tjenster innenfor drift, vedlikehold og nyanskaffelser av ventilasjons- og avfuktingsanlegg i region vest - 3 delområder (R01559, R01560 og R01561) 2024-08-14
C04730 - Generalentreprise Rehabilitering bygg Wallemsviken/Sjøkrigsskolen 101026 2024-08-23
C04650 - Ny kontorkapasitet Linderud Leir - Totalentreprise - 100905 (konkurranse trinn 2) 2024-09-02
Konkurranse - C04733 - Solavskjerming i Forsvarets ledelsesbygg - 101061 2024-08-23
100148 - Etablering av skibruer, region nord, Sørlia 2024-08-15
Etablering av el-billadere, inkl nettstasjon, Skjold leir, Målselv kommune 2024-08-21
C04789 - Guard House and Flight Line Building - 200111 2024-08-07
Tjenester innenfor drift, vedlikehold og nyanskaffelser av ventilasjons- og avfuktingsanlegg i region øst - 2 delområder (R01562 og R01563) 2024-08-14
Prekvalifisering - Scanning av rør Evenes 2024-08-16
C04819 - Istandsetting og vedlikehold av kaier og sjømurer på Oscarsborg festning - 100907 2024-08-12
R01624- Vintervedlikehold Region Øst - Område Eggemoen og Helgelandsmoen 2024-08-09
R01425 - Kvalifikasjonsfase - Rammeavtale MIME – byggeledelse for ombygging av infrastruktur og bygg knyttet til montering av antenner og master 2024-08-09
C04876 - 100758 Totalentreprise Fornyelse boliger - St. Georgs vei trinn 2 2024-08-30
Riving av COB-hall på Flesland - 2. gangs utlysning. Prosjekt nr 710235. 2024-08-28
101004 - LED Armaturer region nord Sortland 2024-09-02
Anskaffelse av motoriserte palleroler og heisautomater i bygg 123 - Bardufoss 2024-07-29
101004 - Etablering av ny trafokiosk RENO - Bardufoss 2024-08-16
Ørlandet - Riving av bunkere på Grandebakken 2024-08-28
101066 - C04815 - Skyte- og øvningsfelt Brigade Nord - Totalentreprise 2024-08-20
100204 - C02500 - Nybygg - Haakonsvern - Kvalifikasjonsfase 2024-08-09
V2_C04805 - Totalentreprise treningshall og carporter - 100674 2024-08-13
C04878 - Rehabilitering av mannskapskaserne B - Ørland 2024-08-19
R01419 - Digitalt kurs FSE 2024-09-09
Asfaltering Rødsvegen og Fagerfjellvegen i Åmot kommune 2024-08-09
Asfaltering Tyskerveien i Søndre Land og deler i Jørstadmoen leir 2024-08-09
Asfaltering - Bodin leir 2024-08-09
101068 - Kjøp av telt/plasthaller - RENO 2024-08-23
101068 - Teltoptimalisering - Teltcamper RENO 2024-08-09
Konkurranse - Digitalt verktøy for nynorskoversettelse 2024-08-19
101068 - Legging av betongdekke - Sanitærtelt teltcamper RENO 2024-08-16
Konkurranse C04882 - Forlegningsbygg 0060 Akkasæter - 101082 2024-08-30
R01673 Prekvalifisering - Rammeavtale Prosjektstøtte Ramsund, Haakonsvern, Trondenes og Sortland 2024-08-23
Konkurranse R01502 - Flerårig avtale for levering av bioflis til Setermoen Leir 2024-08-23
Konkurranse R01594 - Flerårig avtale - Bioflis til Sessvollmoen leir 2024-08-23
Masseutskifting Rena militære flyplass - RMFL Landsørkje 2024-08-22
Kjøp av plasthall for lager, Rena militære flyplass, RMFL Landsørkje 2024-07-30
Produktgrupp Titel Typ Avtalslut Avdelning Kontakt Leverantör
Flerårig avtale R01221 - Vintervedlikehold Firda kaserne region Vest Flerårig avtale 2024-10-31 Tonje Dahle Henrik aabrekk
R01302 Vintervedlikehold Flesland mil Flerårig avtale 2024-10-31 Tonje Dahle GRAVDAL HAGE OG ANLEGG AS
R01247 Byggevarer Rogaland Rammeavtale 2024-10-31 Tonje Dahle Byggmakker Handel
Flerårig avtale R01219 - Vintervedlikehold Rogaland region Vest Flerårig avtale 2024-10-31 Tonje Dahle Landskapsentreprenørene AS
C04361 - 100828 - Kjøp av storkjøkken til kjøkken -og spisemesse ved Ørland flystasjon Kontrakt 2025-03-01 Tonje Dahle Metos AS
Flerårig avtale R01320 - Vintervedlikehold Sørreisa Gumpen region Nord Flerårig avtale 2024-12-31 Tonje Dahle Bakkland Maskin og Transport AS
Konsulenttjenester Flerårig avtale R01329 - Konsulentbistand til utvikling og forvaltning av eiendomsIT Flerårig avtale 2026-01-31 Tonje Dahle AFRY Norway AS
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Ascertra AS
Konsulenttjenester Konsulenttjenester - Juridisk bistand arbeidsrett ifm prosjekt renhold Enkeltanskaffelse 2024-09-19 Tonje Dahle ADVOKATFIRMAET FREMMER AS
C04141 Rehabilitering av antennestasjon Minikonkurranse på PRA 2024-10-31 Tonje Dahle Site Service AS
Vare Søylesvingkran varekjøp - Region Øst Karljohansvern Enkeltanskaffelse 2025-12-31 Tonje Dahle Datek Løfteteknikk AS
Konsulenttjenester C04190 Byggeledelse og KU + SHA - Ombygging av stasjon og etablering av nye antenner Avtale om byggeledelse 2024-12-31 Tonje Dahle Norconsult Norge AS

Inga resultat

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige