Forsvarsbygg - Upphandlingar

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
Org.nr: 975950662
Information:

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Titel Avdelning Sista anbudsdag
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 2025-11-17
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 2025-11-17
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 2026-09-14
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 2030-07-01
R01126 - DPS - Leie av telt-/plasthaller 2032-04-08
2023/494 - 302258 - Renovering av flere bad ved Værnes garnison 2023-05-03
Kontrakt C02858 Prosjekt 100868 - Kai - kvalifikasjon 2023-05-02
Rammeavtale bedriftshelsetjeneste Region Nord (RENO) 2023-03-31
R01196 Kontroll/service og vedlikehold kraner og løfteutstyr (6 delkontrakter) 2023-04-17
R01031 - Alarmmottak 2023-04-21
2023/490 Renovering Rypeveien 35, Porsangmoen, Porsanger kommune 2023-03-31
R01355 - Elektroniske låser 2023-05-05
2023021716 - Etablering av nødstrøm Region vest Setnesmoen 2023-04-26
Konkurranse C03585 Generalentreprise RVS - 100809 2023-05-16
Prekvalifisering - Konkurranse C03595 – EBA Forlegninger Akkasæter - 100975 2023-04-05
Konkurranse C03595 – EBA Forlegninger Akkasæter - 100975 2023-05-09
C03717 Strakstiltak festningsmurer Fredriksten Festning - 100907 2023-04-17
R01347 - Rammeavtale for byggentreprenørtjenester Region Vest, Distrikt Sørvest, Område Rogaland 2023-04-18
R01348 - Rammeavtale for maskinentreprenørtjenester Region Vest, Distrikt Sørvest, Område Rogaland 2023-04-18
C03716 Strakstiltak festningsmurer Akershus Festning - 100907 2023-04-17
2023/322 Renovering Boligfløy Velferden, Skjold, Målselv kommune 2023-04-24
710237 - Riving 4-mannsbolig Idrettsveien 5, Skjold - Målselv kommune 2023-04-24
R01150 - Digitale tjenester - tilbudsfase 2023-04-25
R01345 - Rammeavtale for maskinentreprenørtjenester Region Vest, distrikt Vestland, område Bergen og omegn 2023-04-18
Prekvalifisering - 100467 - bygging av kontorbygg i Rena leir 2023-04-13
100793 - C03806 - Totalentreprise - Etablering av bakkedrivstoffanlegg - Ørland 2023-05-05
Innovasjonspartnerskap - Mobile, fleksible og bærekraftige bygg til F-35 - Forsvarsbygg - Ny utlysning - Kvalifiseringsfase 2023-04-19
100467 - bygging av kontorbygg i Rena leir 2023-05-26
2022/5640 Renovering kaserne Kirkenes, Høybuktmoen, Sør-Varanger kommune 2023-05-04
Innovasjonspartnerskap - Mobile, fleksible og bærekraftige bygg til F-35 - Forsvarsbygg - Ny utlysning - Konkurransefase 2023-06-09
C04148 - Utskiftning infrastruktur Fredriksvern festning - 100964 - kvalifikasjonsfase 2023-04-28
2022/2860 Etablere toaletter i tilbygg, samt renovere eksist.toaletter, Rusta og Heggelia leir, Målselv kommune 2023-04-28
2022/5266 Rammeavtale: Levering av pellets til Huseby og Bæreia - region øst 2023-05-01
Prekvalifisering - Vask, rens, vedlikehold og reparasjon av sikkerhetsutstyr 2023-04-26
C04139 - 100731 - Totalentreprise - Porsangmoen - Perimetersikring 2023-04-21
C04148 - Utskiftning infrastruktur Fredriksvern festning - 100964 - konkurransefase 2023-05-31
C04096 - Støytiltak utenfor Evenes flystasjon - Entreprise 2 - 100816 2023-04-24
Undervisningstjenester innen prosjektledelse og prosjektstyring til forsvarssektoren 2023-05-02
Region øst. Etablering av mesanin, Rena leir 2023-05-04
Produktgrupp Titel Typ Avtalslut Avdelning Kontakt Leverantör
Flerårig avtale R01221 - Vintervedlikehold Firda kaserne region Vest Flerårig avtale 2024-10-31 Tonje Dahle Henrik aabrekk
R01302 Vintervedlikehold Flesland mil Flerårig avtale 2024-10-31 Tonje Dahle GRAVDAL HAGE OG ANLEGG AS
Konsulenttjenester Avtale - Minikonkurranse - R01171 "Strategisk IKT" - Konsulenttjenester: Masterdata management Avrop på rammeavtale 2023-09-14 Tonje Dahle Devoteam AS (hovedenhet)
R01247 Byggevarer Rogaland Rammeavtale 2024-10-31 Tonje Dahle Byggmakker Handel
Flerårig avtale R01219 - Vintervedlikehold Rogaland region Vest Flerårig avtale 2024-10-31 Tonje Dahle Landskapsentreprenørene AS
Flerårig avtale R01320 - Vintervedlikehold Sørreisa Gumpen region Nord Flerårig avtale 2024-12-31 Tonje Dahle Bakkland Maskin og Transport AS
Konsulenttjenester Avtale - Minikonkurranse - R01171 "Strategisk IKT" - Konsulenttjenester: Digitalisering av teknisk service Avrop på rammeavtale 2024-01-01 Tonje Dahle Atkins Norge AS
Konsulenttjenester Flerårig avtale R01329 - Konsulentbistand til utvikling og forvaltning av eiendomsIT Flerårig avtale 2026-01-31 Tonje Dahle AFRY Norway AS
Konsulenttjenester Avtale - Minikonkurranse - R01174 "prosjektledelse og prosjektstøtte" - Konsulenttjenester: Prosjektledelse insourcing av renhold Avrop på rammeavtale 2024-01-31 Tonje Dahle HRP AS
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Ascertra AS
Minikonkurranse R01057 - Tak- og fasadearbeid Sverresborg Avrop på rammeavtale 2023-10-27 Tonje Dahle Åsane Byggmesterforretning AS
Konsulenttjenester Konsulenttjenester - Juridisk bistand arbeidsrett ifm prosjekt renhold Enkeltanskaffelse 2024-09-19 Tonje Dahle ADVOKATFIRMAET FREMMER AS
REMI - 162110 - Ørland flystasjon - Energisentralen - Kjøp over parallell rammeavtale R00907 - Bestilling 8 - 2023 Avrop på rammeavtale 2023-04-15 Audun Storengen Certas Energy Fuels AS
R00989 Leie av omformer til flexikai - Haakonsvern Flerårig avtale 2024-02-29 Tonje Dahle PSW Power & Automation AS

Inga resultat

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige