Forsvarsbygg - Upphandlingar

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
Org.nr: 975950662
Information:

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Titel Avdelning Sista anbudsdag
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 2023-11-17
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 2023-11-17
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 2026-09-14
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 2030-07-01
R01049 Byggevarer Høybuktmoen og Midt-Troms 2021-11-16
C02214 - V2 - Automatisk slukkesystem - vanntåke 2021-11-08
Konkurranse - C02926 - HOS Endring EBA, porter - 100408 2021-11-15
Prosjektnummer 100883 Kjøp av boliger Lakselv - Fase 2 2021-11-01
240558 - C01746 - NAWSARH Fuel-anlegg Florø 2021-10-29
Konkurranse C02633 - Vei og infrastruktur Hønefoss - 100801 2021-12-01
Konkurranse C02697 - Vei og infrastruktur Namdalseid - 100807 2021-12-01
Konkurranse C02405 - Vei og infrastruktur Lensvik - 100804 2021-12-01
2021/1201 Ombygging SKG-bygget, Skjold leir, Målselv kommune 2021-11-15
Konkurranse C03022 - Utskiftning av kaianlegg - 200075 2021-10-21
Rammeavtale service på pumper i Forsvarsbygg region Viken, saksnummer 2021/1563 2021-10-25
Rammeavtaler elektrotekniske tjenester i Forsvarsbygg Finnmark, arkivnummer 2021/2318 2021-10-28
Prosjekt: 2021044226 - Plasthall Rena 2021-10-22
R01138 Prekvalifisering prosjektstyringsløsning på lokalt datasenter med lukket nett (on-premises) 2021-11-15
R01138 Tilbudsfase prosjektstyringsløsning på lokalt datasenter med lukket nett (on-premises) 2022-01-05
R01153 Snørydding på Fredrikstad festning - Gamlebyen 2021-10-22
Flerårigavtale: vintervedlikehold for Forsvarsbygg region nord - boligfelt Bardufoss og Setermoen 2021-11-15
Modulbygg til kontorlokaler Hegglia 2021-11-15
C03151 - Depotvogner - prosjekt 110168 2021-11-08
C01739 Beredskapsanlegg akutt forurensing Ørland Flystasjon 2021-11-30
C01351 - Kvalifisering_V2 - Fuglebad - Evenes 2021-11-22
Produktgrupp Titel Typ Avtalslut Avdelning Kontakt Leverantör
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Proenco AS
Rens og påfyll av kaffemaskiner Grev Wedels Plass Enkeltanskaffelse 2021-12-31 Oddgeir Ekerhovd Akershus Renhold AS

Inga resultat

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige