Forsvarsbygg - Закупки

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Норвегия
Регистрационный номер: 975950662
Описание организации

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Название Департамент Срок подачи предложения
2021/5567 Renovering kaserne Trandum, Skjold leir, Målselv kommune - region nord 10.01.2022
Fendere til kai Haakonsvern 15.12.2021
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 14.09.2026
EBA Haakonsvern - E03 Skipsheis 10.12.2021
Konkurranse C02697 - Vei og infrastruktur Namdalseid - 100807 15.12.2021
2021/5499 Renovering kaserne Jørstadmoen, Bardufoss, Målselv kommune 10.01.2022
2021/5567 Renovering pendlerboliger, Skjold leir, Målselv kommune - region nord 10.01.2022
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17.11.2023
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17.11.2023
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 01.07.2030
Konkurranse C02405 - Vei og infrastruktur Lensvik - 100804 15.12.2021
R01070 Kontroll av ledesystemer, og kjøp av etterlysende materiell 04.01.2022
Konsulenttjenester - prosjektleder til prosjekt "Innsikt" 15.12.2021
R00858 - Kvalitetssystem 17.12.2021
R01144 - Rammeavtale for rådgivning strategisk EBA planlegging 20.12.2021
2021/4271 - Orgel Akershus Slott - Konkurransefase 01.04.2022
2021/4271 - Orgel Akershus slott 14.01.2022
2021/5602 Renovering av hybler i Panserbataljon og Artilleribataljon, Setermoen, Bardu kommune 10.01.2022
Konkurranse C02633 - Vei og infrastruktur Hønefoss - 100801 15.12.2021
R01138 Tilbudsfase prosjektstyringsløsning på lokalt datasenter med lukket nett (on-premises) 05.01.2022
2021/5567 Renovering Østfløya, Skjold leir, Målselv kommune - region nord 10.01.2022
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Proenco AS
Rens og påfyll av kaffemaskiner Grev Wedels Plass Enkeltanskaffelse 31.12.2021 Oddgeir Ekerhovd Akershus Renhold AS

No results

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00