Forsvarsbygg - Anbud og avtaler

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
Org. nummer: 975950662
Informasjon:

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Tittel Avdeling Tilbudsfrist
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17.11.2023
C01550 Evenes, MPA Byggentreprise 03.02.2021
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17.11.2023
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 14.09.2026
C00667 Ørland Vaktlokale 18.12.2020
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 01.07.2030
C02341 – Tomteopparbeidelse - Generalentreprise - Haakonsvern - Konkurranse 30.11.2020
100814 Trafikkavviklingsplattform Nord 15.01.2021
C02186 - 710300 - Riving Rassegalvarre Kautokeino - Entreprise - Ny utlysning 07.12.2020
C02453 - 200031 Generalentreprise utskiftning av betongplattform AWACS 18.12.2020
C02214 - Konkurranse - Automatisk slukkesystem - vanntåke 25.11.2020
C02075 Ytre Perimeter Fase 5 05.01.2021
Konkurranse C02437 -Etablering av nærvarmenett 15.12.2020
Innleie av elektriker til Andenes flystasjon 09.12.2020
Rammeavtale tjenester bygningsautomatikk og sd -anlegg Forsvarsbygg region Viken 02.12.2020
R00907 - Biofyringsolje i bulk Ørland flystasjon - parallell rammeavtale 03.12.2020
C01740 - Konkurranse - Utomhun/Infra 01.03.2021
C01740 - Kvalifisering - Utomhus/infra 07.12.2020
2020/5400 Skifte ytre perimetersikring, Bardufoss, Målselv kommune 07.01.2021
Enkeltanskaffelse - Utredning av løsningsforslag - Gløshaugen fjellanlegg 25.11.2020
Forsvarsbygg, region øst, nøkkelskap/-administrasjon Terningmoen leir 27.11.2020
Kontroll og innkjøp av manuelt slokkeutstyr 23.12.2020
R00965 - Rammeavtale på konsulenttjenester UBW Agresso 06.01.2021
Produktgruppe Tittel Type Utløpsdato Avdeling Kontakt Leverandør
Avrop - R00532 - Vannovervåkning 2020-2021 Avrop på rammeavtale 15.02.2021 Oddgeir Ekerhovd NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Grunnarbeider og flytting av flytårn Enkeltanskaffelse 30.04.2021 Ragnhild Kristina Ølstad Jan Haugen AS
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Proenco AS
Byggeleder rivning/oppføring sentrallager i Ramsund Avrop på rammeavtale 01.06.2021 Mads Joakimsen Asplan Viak AS (Hovedenhet)

Gjør et valg over for å få opp resultatet.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00