Forsvarsbygg - Anbud og avtaler

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
Org. nummer: 975950662
Informasjon:

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Tittel Avdeling Tilbudsfrist
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17.11.2023
C01550 Evenes, MPA Byggentreprise 16.04.2021
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17.11.2023
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 14.09.2026
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 01.07.2030
C01171 - Setermoen – Porter og bommer - 100386 22.03.2021
Konkurranse - REHÅ - enkeltanskaffelse - Vedlikehold av radom Træna og Værøy. 18.03.2021
Fasade- og takarbeider - Hovedfortet Oscarsborg 03.03.2021
Anskaffelse av magnetiske oppslagstavler i skap for utendørs bruk 01.03.2021
C02660 - Konkurranse - Leie av modulbygg - Prosjekt 540263 15.04.2021
Brenselbriketter Kjevik 16.03.2021
R01077 – byggentreprenørtjenester region Viken 22.03.2021
R01078 – maskinentreprenørtjenester region Viken 22.03.2021
C01740 - Konkurranse - Utomhun/Infra 26.04.2021
Rammeavtale byggentreprenørtjenester RENO Midt-Troms - mindre avrop 10.03.2021
C02660 - Prekvalifisering - Leie av modulbygg - Prosjekt 540263 05.03.2021
Taktekking 2 lagerbygg i Terningmoen leir 12.03.2021
Utvendig vedlikehold og maling av boliger i Lillehammer 10.03.2021
2020/2751 Takomlegging og flytting av luftehatter, verneverdig bygg, Skjold leir, Målselv kommune 26.03.2021
C02729 - Undersøkelses- og oppfølgingsprogram for støypåvirkning av reindrift 12.03.2021
Korttidsleie av bolig - Evenes og Tjeldsund kommune II 15.03.2021
R00981 - Konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) 22.03.2021
C02705 - Prekvalifisering - Rehabilitering av eksisterende betongdekke 05.03.2021
R01012 bygg- og maskinentreprenørtjenester region Viken – Oslo og Bærum 22.03.2021
C02705 - Konkurranse - Rehabilitering av eksisterende betongdekke 15.04.2021
54232 - C02712 - Oljevernberedskap - anskaffelse av båthus 19.03.2021
C02726 - Konkurranse - Vaskemaskiner og tørketromler - 110166 24.03.2021
RFI Prosjektstyringsverktøy 10.03.2021
Gressklipper Sessvollmoen 05.03.2021
Rammeavtale for kontroll, service, vedlikehold og reparasjon av industriporter 08.04.2021
Produktgruppe Tittel Type Utløpsdato Avdeling Kontakt Leverandør
Grunnarbeider og flytting av flytårn Enkeltanskaffelse 30.04.2021 Ragnhild Kristina Ølstad Jan Haugen AS
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Proenco AS
Byggeleder rivning/oppføring sentrallager i Ramsund Avrop på rammeavtale 01.06.2021 Mads Joakimsen Asplan Viak AS (Hovedenhet)
Rens og påfyll av kaffemaskiner Grev Wedels Plass Enkeltanskaffelse 31.12.2021 Ragnhild Kristina Ølstad Akershus Renhold AS

Gjør et valg over for å få opp resultatet.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00