Forsvarsbygg - Anbud og avtaler

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
Org. nummer: 975950662
Informasjon:

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Tittel Tilbudsfrist
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17.11.2023
C01550 Evenes, MPA Byggentreprise 01.10.2020
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17.11.2023
C01660 Værnes, Lager 30.01.2020
R00533 - Landsdekkende rammeavtale på adgangskort, printere og rekvisita 31.01.2020
Prosjekteringsgruppe - Etablering av Finnmark landforsvar 27.01.2020
C00711 Evenes, Banelys 20.02.2020
Modulbygg Kolsås - leie, med opsjon for kjøp 27.01.2020
C00667 Ørland Vaktlokale 31.07.2020
C00490 - BOLIGER OPS ØRLAND TRINN 2 31.01.2020
C00490 - BOLIGER OPS - KONKURRANSE MEIERITOMTA ØRLAND - TRINN 2 22.04.2020
Drivstoffpumper til Rena leir, region østlandet 07.02.2020
R00887 - Avtale om drift og vedlikehold av forsyningsanlegg ved Holandsvik og Svenningdal 17.03.2020
Byggeledelse – Portefølje 1001 31.01.2020
C01637 - Rehabilitering og oppussing av kontorlokaler - ca 11 000 kvm - Generalentreprise - Stavangerområdet - Kvalifisering 02.03.2020
C00715 Evenes flyst., Reparasjon av dekker 11.02.2020
C00715 Evenes, Reparasjon av dekker 15.04.2020
R00856 - WEB-basert samhandlingsrom (prosjekthotell) 24.02.2020
C01637 - Rehabilitering og oppussing av kontorlokaler - ca 11 000 kvm - Generalentreprise - Stavangerområdet - Konkurranse 15.04.2020
R00862 - Drift av basseng på Linderud leir 17.02.2020
R00737 - Rammeavtale maskin/anleggsentreprenørtjenester for Forsvarsbygg Region Hålogaland skyte- og øvingsfelt (SØF) 18.02.2020
C01814 - Evenes flyst., Teknisk bygg 21.02.2020
C01814 Evenes, Teknisk bygg 15.04.2020

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00