Forsvarsbygg - Anbud og avtaler

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
Org. nummer: 975950662
Informasjon:

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Tittel Avdeling Tilbudsfrist
Konkurranse - C02926 - HOS Endring EBA, porter - 100408 23.11.2021
240558 - C01746 - NAWSARH Fuel-anlegg Florø 29.10.2021
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 14.09.2026
Rammeavtaler elektrotekniske tjenester i Forsvarsbygg Finnmark, arkivnummer 2021/2318 28.10.2021
Modulbygg til kontorlokaler Hegglia 15.11.2021
R01049 Byggevarer Høybuktmoen og Midt-Troms 16.11.2021
Konkurranse C02697 - Vei og infrastruktur Namdalseid - 100807 01.12.2021
2021/1201 Ombygging SKG-bygget, Skjold leir, Målselv kommune 15.11.2021
Flerårigavtale: vintervedlikehold for Forsvarsbygg region nord - boligfelt Bardufoss og Setermoen 15.11.2021
C03151 - Depotvogner - prosjekt 110168 08.11.2021
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17.11.2023
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17.11.2023
Prosjektnummer 100883 Kjøp av boliger Lakselv - Fase 2 01.11.2021
Konkurranse C02633 - Vei og infrastruktur Hønefoss - 100801 01.12.2021
Konkurranse C02405 - Vei og infrastruktur Lensvik - 100804 01.12.2021
Rammeavtale service på pumper i Forsvarsbygg region Viken, saksnummer 2021/1563 25.10.2021
R01138 Tilbudsfase prosjektstyringsløsning på lokalt datasenter med lukket nett (on-premises) 05.01.2022
R01138 Prekvalifisering prosjektstyringsløsning på lokalt datasenter med lukket nett (on-premises) 15.11.2021
C01739 Beredskapsanlegg akutt forurensing Ørland Flystasjon 30.11.2021
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 01.07.2030
C02214 - V2 - Automatisk slukkesystem - vanntåke 08.11.2021
C01351 - Kvalifisering_V2 - Fuglebad - Evenes 22.11.2021
Produktgruppe Tittel Type Utløpsdato Avdeling Kontakt Leverandør
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Proenco AS
Rens og påfyll av kaffemaskiner Grev Wedels Plass Enkeltanskaffelse 31.12.2021 Oddgeir Ekerhovd Akershus Renhold AS

Gjør et valg over for å få opp resultatet.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00