Forsvarsbygg - Anbud og avtaler

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
Org. nummer: 975950662
Informasjon:

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Tittel Avdeling Tilbudsfrist
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17.11.2023
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17.11.2023
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 14.09.2026
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 01.07.2030
C02544 - Totalentreprise – Multifunksjonsbygg og lager - Stavanger - Konkurranse 28.06.2021
Rammeavtale søkemeglertjenester - region Viken 07.06.2021
C02214 - V2 - Automatisk slukkesystem - vanntåke 31.05.2021
Grøfterensk i Haltdalen skyte- og øvingsfelt 19.05.2021
Utskifting av varmeanlegg - Fredriksvern verft, Stavern 03.06.2021
Utskifting av tak betongdekke og folie i Rena leir 20.05.2021
100674 C01431 Totalentreprise bygg for hundetjenesten 19.05.2021
100674 C01431 Totalentreprise bygg for hundetjenesten 01.07.2021
Rammeavtale rådgivende ingeniører miljø (RIM) 26.05.2021
C01351 - Kvalifisering - Fuglebad - Evenes 15.06.2021
C01351 - Konkurranse - Fuglebad - Evenes 09.08.2021
Rammeavtale Byggentreprenørtjenester REHÅ Bodø 02.06.2021
Prosjekt 100819 - C02682 - Totalentreprise - Kaserne Porsangmoen - FLF 31.05.2021
540283 - C02838 - Kjeller - Modulbygg for FLO 26.05.2021
Grøntvedlikehold Bergen og omegn. Inkl vintervedlikehold Bergenhus 31.05.2021
Prosjekt 240796 Sola NAWSARH Spisemesse - ny kunngjøring 01.06.2021
Rammeavtale tjenester kontroll og vedlikehold av automatiske brannslokkeanlegg 15.06.2021
Prosjekt 100885 - C02683 - Totalentreprise - Nye Kvarter Porsangmoen - FLF 31.05.2021
R01029 - Rørleggertjenester for region Hålogaland, Midt og Viken 04.06.2021
Utskifting av dukporter i vaskehall i Rena leir. 21.05.2021
Rammeavtale rådgivende ingeniører enkeltfag RIBr 04.06.2021
R00948 - Rammeavtale modulbygg 07.06.2021
240715 - C00408 - NAWSARH Defuelingsanlegg 07.06.2021
Rammeavtale byggevarer REHÅ Andenes 07.06.2021
Utvendig vedlikehold og maling av lagerbygg på Land 03.06.2021
Rammeavtale byggevarer REHÅ Sortland 08.06.2021
2021/1201 Ombygging SKG-bygget, Skjold leir, Målselv kommune 04.06.2021
Elektrotjenester i forbindelse med oppgradering av bygg i region nord 21.05.2021
Merking i skyte- og øvingsfelt (SØF) ved Drevjamoen, Vefsn kommune 09.06.2021
Produktgruppe Tittel Type Utløpsdato Avdeling Kontakt Leverandør
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Proenco AS
Byggeleder rivning/oppføring sentrallager i Ramsund Avrop på rammeavtale 01.06.2021 Mads Joakimsen Asplan Viak AS (Hovedenhet)
Rens og påfyll av kaffemaskiner Grev Wedels Plass Enkeltanskaffelse 31.12.2021 Ragnhild Kristina Ølstad Akershus Renhold AS

Gjør et valg over for å få opp resultatet.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00