Forsvarsbygg - Anbud og avtaler

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
Org. nummer: 975950662
Informasjon:

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Tittel Avdeling Tilbudsfrist
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17.11.2023
C01550 Evenes, MPA Byggentreprise 03.02.2021
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17.11.2023
C00667 Ørland Vaktlokale 30.11.2020
C01431 - Invtivasjon til konkurranse - Bygg for hundetjenesten - 100674 01.10.2020
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 14.09.2026
C02214 - Konkurranse - Automatisk slukkesystem - vanntåke 28.09.2020
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 01.07.2030
C02305 Ny hangar Høybuktmoen 01.10.2020
C02244 - Høybuktmoen - garasjering og lager - 100440 02.10.2020
C02016 - Konkurranse - Totalentreprise - Evenes - baseskvadron / sykestue - Prosjekt 100451 15.10.2020
C00408 - Totalentreprise NAWSARH - Florø 30.09.2020
C02341 – Tomteopparbeidelse - Generalentreprise - Haakonsvern - Konkurranse 09.11.2020
R00926 - Skogforvaltningstjenester (2 selvstendige delkontrakter) 24.09.2020
Entreprise 16 - Støytiltak utenfor basen 01.10.2020
Vintervedlikehold Bardufoss luftstasjon - region nord 2020 05.10.2020
Vintervedlikehold Heggelia og Rusta - region nord 2020 05.10.2020
Konkurranse - Rassikringstiltak ved Tromsdal lager 23.09.2020
Konkurranse - Rassikringstiltak ved Bjugn lager og Lerberen 23.09.2020
R00879 - Rammeavtale byggentreprenørtjenester - Øst- & Vest Finnmark 05.10.2020
Vintervedlikehold boligområder og skytefelt - region nord 2020 05.10.2020
C02228 - Tilvirkingskjøp Steinelementer – 540191 - Akershus festning - nasjonalt veteranmonument 12.10.2020
REHÅ- Anskaffelse - kjøkkenmesse Trondenes Leir 09.10.2020
Kontrakt C02326 Prosjekt 240558 Florø – NAWSARH EBA – Byggherreombud/KU/TBL 15.10.2020
2020/4329 Plastduker til plasthaller i Rusta- og Heggelia leir, Målselv kommune 02.10.2020
Produktgruppe Tittel Type Utløpsdato Avdeling Kontakt Leverandør
Avrop - R00532 - Vannovervåkning 2020-2021 Avrop på rammeavtale 15.02.2021 Oddgeir Ekerhovd NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Grunnarbeider og flytting av flytårn Enkeltanskaffelse 30.04.2021 Ragnhild Kristina Ølstad Jan Haugen AS

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Salg og generelle henvendelser

+47 21 01 88 00