Forsvarsbygg - Anbud og avtaler

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
Org. nummer: 975950662
Informasjon:

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Tittel Tilbudsfrist
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17.11.2023
C01550 Evenes, MPA Byggentreprise 01.10.2020
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17.11.2023
C00667 Ørland Vaktlokale 31.07.2020
C01431 - Intivasjon til konkurranse - Bygg for hundetjenesten - 100674 03.08.2020
C01996 - Rehabilitering Utrustningskai - Haakonsvern - Konkurranse 24.08.2020
100370 - C01884 - Fornyelse av TWY Yankee og A4-A7 03.08.2020
Fornyelse av TWY Yankee og A4-A7 Elektroarbeider 01.09.2020
C02016 - Konkurranse - Totalentreprise - Evenes - baseskvadron / sykestue - Prosjekt 100451 18.08.2020
540258 - C02198 - Modulbygg Kaserne - GSV- leie, med opsjon for kjøp 21.08.2020
Rammeavtaler renovasjonstjenester for Region Midt-Troms, Region Hålogaland sør, Region vest samt Region Viken og Region øst (4 selvstendige delkontrakter) 01.09.2020
540191 - C02227 - Akershus festning - Nasjonalt Veteranmonument - Anleggsentreprise 10.08.2020
C02170 og C02171 - Rådgivere til mannskapsforlegninger forprosjekt - 100306 og 100712 16.07.2020
Ørland Flystasjon Etablering av avskjæringskanal Ytre Perimeter C02097 20.07.2020
Anskaffelse av aggregatinnstallasjoner til Terningmoen leir og Løten leir 10.08.2020
C02214 - Prekvalifisering - Automatisk slukkesystem - vanntåke 11.08.2020
C02214 - Konkurranse - Automatisk slukkesystem - vanntåke 28.09.2020
C02258 - Konkurranse - Totalentreprise - Evenes - isolert plasthall - Prosjekt 540263 11.09.2020
Entreprise 17 - Støytiltak utenfor basen 03.08.2020
Bedriftshelstetjenester for Forsvarsbygg, region øst 10.08.2020
Konkurranse - R00888 - vintervedlikehold i region Viken - Heistadmoen 31.08.2020
Konkurranse - R00893 - Vintervedlikehold region Viken - Rygge 31.08.2020
C00408 - Totalentreprise NAWSARH - Florø 10.09.2020
Driftstjenester VA-anlegg, RENO, Midt-Troms 20.08.2020
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 01.07.2030
Fagrådgiver - Støytiltak utenfor basen 12.08.2020
Forsvarsbygg region øst - rammeavtale for leie av utstyr 31.08.2020
Prekvalifisering - C02244 - Høybuktmoen - garasjering og lager - 100440 12.08.2020
C02244 - Høybuktmoen - garasjering og lager - 100440 02.09.2020
Konkurranse - R00888 - vintervedlikehold i region Viken - Hønefoss 31.08.2020
C02279 - Prekvalifisering - Evenes - Betongdekke og fundamenter hall - Prosjekt 540263 11.08.2020
C02279 - Konkurranse - Evenes - Betongdekke og fundamenter hall - Prosjekt 540263 21.09.2020
Produktgruppe Tittel Type Utløpsdato Kontakt Leverandør
Avrop - R00532 - Vannovervåkning 2020-2021 Avrop på rammeavtale 15.02.2021 Oddgeir Ekerhovd NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00