Forsvarsbygg - Anbud og avtaler

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
Org. nummer: 975950662
Informasjon:

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Tittel Avdeling Tilbudsfrist
R01036 - Database for grunn- og vannforurensning 27.08.2021
Konkurranse - C02926 - HOS Endring EBA, porter - 100408 15.11.2021
Byggentreprenørtjenster RENO Midt-Troms Større avrop 30.08.2021
Vintervedlikehold REHÅ Andenes 16.08.2021
Utskiftning av Heiser ved Perminalen, Øvre Slottsgate 31.08.2021
540292 C02964 Vedlikeholdshangar Evenes - betongarbeider_Ny 10.09.2021
Prosjekt 240796 NAWSARH Spisemesse Sola - C02962 Rørlig kjøkkenutstyr 06.08.2021
Setermoen - Midlertidig plasthall - leie 09.08.2021
Prosjekt 240367 Bodø - NAWSARH EBA - C02892 Ombygging eksisterende base 06.09.2021
Maskintentreprenørtjenester region nord Midt Troms - delområde 1,2 og 3 30.08.2021
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17.11.2023
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 14.09.2026
C01351 - Konkurranse - Fuglebad - Evenes 09.08.2021
Utskifting av brannporter - Stjørdal kommune 10.08.2021
Prekvalifisering - C02926 - HOS Endring EBA, porter - 100408 26.08.2021
540292 C02965 Vedlikeholdshangar_Isolert plasthall 30.09.2021
100674 C01431 Totalentreprise bygg for hundetjenesten 01.09.2021
Innredning av kontorfasiliteter - Ramsund 20.08.2021
2021/2948 RENO Reservedeler sjalusikulefang 18.08.2021
Avtale - R01116 - KP/KU til FLF - Finnmark Landforsvar 13.08.2021
C02393 Fornyelse Boliger Ørland 08.09.2021
C02958 - Grunnarbeider/drenering Fornyelse Boliger Ørland 08.09.2021
540291 - C02993 - Skjold Ferdigstillelse av verkstedbygg - Entreprise - Grunn og betongarbeider 19.08.2021
540291 - C02994 - Skjold Ferdigstillelse av verkstedbygg - Entreprise - Montasje Stålhall 19.08.2021
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17.11.2023
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 01.07.2030
Drenering og vedlikeholdsarbeider i Hammerstadsgate 2-6 18.08.2021
Rammeavtale sammensatte rådgivningstjenester 27.08.2021
Konsesjonsavtale; etablering, drift og vedlikehold av el-billading på etablert parkering ved Rena leir 27.07.2021
2021/3271 Renovering messe Skjold, Målselv kommune 13.08.2021
Rammeavtale kontroll av drivstoff- og gasstanker 10.09.2021
540292 C02964 Vedlikeholdshangar Evenes - betongarbeider_Ny 09.08.2021
200045 - C01713 Generalentreprise oppgradering drivstoffanlegg Ørland Flystasjon 01.09.2021
R01111 - Brukerundersøkelser - ny kunngjøring 24.08.2021
C02186 - 710300 - Riving Rassegalvarre Kautokeino - Entreprise - Ny utlysning 20.08.2021
2021/3565 Renovering tak kaserne Rocka, Porsangmoen, Porsanger kommune 20.08.2021
540291 - C02995 - Skjold Ferdigstillelse av verkstedbygg - Entreprise - Bygnm. og tekniske arbeider innvendig 19.08.2021
Campetablering - Nesmoen (Setermoen) og Bardufoss flystasjon (Holding Area) - Cold Response 2022 10.08.2021
710191 - C02111 - Riving Rundemanen - Entreprise - Ny utlysning 12.08.2021
Produktgruppe Tittel Type Utløpsdato Avdeling Kontakt Leverandør
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Proenco AS
Rens og påfyll av kaffemaskiner Grev Wedels Plass Enkeltanskaffelse 31.12.2021 Oddgeir Ekerhovd Akershus Renhold AS

Gjør et valg over for å få opp resultatet.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00