Forsvarsbygg - Udbud

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
CVR nummer: 975950662
Information:

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Titel Afdeling Tidsfrist
Prosjekt: 2021044226 - Plasthall Rena 22-10-2021
R01138 Prekvalifisering prosjektstyringsløsning på lokalt datasenter med lukket nett (on-premises) 15-11-2021
R01138 Tilbudsfase prosjektstyringsløsning på lokalt datasenter med lukket nett (on-premises) 05-01-2022
R01153 Snørydding på Fredrikstad festning - Gamlebyen 22-10-2021
Flerårigavtale: vintervedlikehold for Forsvarsbygg region nord - boligfelt Bardufoss og Setermoen 15-11-2021
Modulbygg til kontorlokaler Hegglia 15-11-2021
C03151 - Depotvogner - prosjekt 110168 08-11-2021
C01739 Beredskapsanlegg akutt forurensing Ørland Flystasjon 30-11-2021
C01351 - Kvalifisering_V2 - Fuglebad - Evenes 22-11-2021
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17-11-2023
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17-11-2023
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 14-09-2026
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 01-07-2030
R01049 Byggevarer Høybuktmoen og Midt-Troms 16-11-2021
C02214 - V2 - Automatisk slukkesystem - vanntåke 08-11-2021
Konkurranse - C02926 - HOS Endring EBA, porter - 100408 15-11-2021
Prosjektnummer 100883 Kjøp av boliger Lakselv - Fase 2 01-11-2021
240558 - C01746 - NAWSARH Fuel-anlegg Florø 29-10-2021
Konkurranse C02633 - Vei og infrastruktur Hønefoss - 100801 01-12-2021
Konkurranse C02697 - Vei og infrastruktur Namdalseid - 100807 01-12-2021
Konkurranse C02405 - Vei og infrastruktur Lensvik - 100804 01-12-2021
2021/1201 Ombygging SKG-bygget, Skjold leir, Målselv kommune 15-11-2021
Konkurranse C03022 - Utskiftning av kaianlegg - 200075 21-10-2021
Rammeavtale service på pumper i Forsvarsbygg region Viken, saksnummer 2021/1563 25-10-2021
Rammeavtaler elektrotekniske tjenester i Forsvarsbygg Finnmark, arkivnummer 2021/2318 28-10-2021
Produktgruppe Titel Type Udløbsdato Afdeling Kontakt Leverandør
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Proenco AS
Rens og påfyll av kaffemaskiner Grev Wedels Plass Enkeltanskaffelse 31-12-2021 Oddgeir Ekerhovd Akershus Renhold AS

Ingen resultater

Mercell Danmark A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Mercell Danmark A/S | Øster Allé 48, 8. Sal, 2100 København, Danmark