Forsvarsbygg - Tender

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
Org number: 975950662
Company description

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Title Department Closing date
Konkurranse - C02926 - HOS Endring EBA, porter - 100408 11/15/2021
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 9/14/2026
C01890 Riving av Boliger på Ørland - gruppe 5 6/28/2021
C02544 - Totalentreprise – Multifunksjonsbygg og lager - Stavanger - Konkurranse 6/28/2021
C01351 - Konkurranse - Fuglebad - Evenes 8/9/2021
Vintervedlikehold REHÅ Andenes 8/16/2021
R01111 - Brukerundersøkelser 6/25/2021
540292 C02965 Vedlikeholdshangar_Isolert Plasthall 6/25/2021
Forsvarsbygg, kjøp av 5 stk brukte shippingcontainere 6/21/2021
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 11/17/2023
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 11/17/2023
C01740 - Konkurranse - Utomhun/Infra 6/18/2021
100674 C01431 Totalentreprise bygg for hundetjenesten 8/12/2021
Serviceavtale for fyrtekniske anlegg - region Viken 7/1/2021
R01016 - Medarbeiderundersøkelser 6/21/2021
Utskifting av brannporter - Stjørdal kommune 8/10/2021
Rammeavtale : R01090 - Byggeledelse Finnmark Landforsvar 7/9/2021
Prekvalifisering - C02926 - HOS Endring EBA, porter - 100408 7/6/2021
540292 C02964 Vedlikeholdshangar Evenes - betongarbeider 6/25/2021
540292 C02965 Vedlikeholdshangar_Isolert plasthall 9/30/2021
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 7/1/2030
Forsvarsbygg, region øst, knusing av fjell i regionfelt Østlandet og Terningmoen 6/17/2021
Konsesjonsavtale; etablering, drift og vedlikehold av el-billading på etablert parkering ved Rena leir 6/22/2021
2021/1558 Renovering av tak befalsmesse, Gumpen, Sørreisa kommune 7/1/2021
200054 - C02629 - Radomrestaurering - vask og utvendig re-coating av radom med drone 6/17/2021
Rammeavtale sammensatte rådgivningstjenester 7/6/2021
540232 Oljevernberedskap bygningsmessige arbeider 6/25/2021
54292 C02964 Vedlikeholdshangar Evenes_betongarbeider 9/30/2021
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Proenco AS
Rens og påfyll av kaffemaskiner Grev Wedels Plass Enkeltanskaffelse 12/31/2021 Oddgeir Ekerhovd Akershus Renhold AS

No results

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00