Forsvarsbygg - Tender

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norwegen
Org number: 975950662
Company description

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Title Department Closing date
Konkurranse - C02926 - HOS Endring EBA, porter - 100408 15.11.2021
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 14.09.2026
C01890 Riving av Boliger på Ørland - gruppe 5 28.06.2021
C02544 - Totalentreprise – Multifunksjonsbygg og lager - Stavanger - Konkurranse 28.06.2021
C01351 - Konkurranse - Fuglebad - Evenes 09.08.2021
Vintervedlikehold REHÅ Andenes 16.08.2021
R01111 - Brukerundersøkelser 25.06.2021
540292 C02965 Vedlikeholdshangar_Isolert Plasthall 25.06.2021
Forsvarsbygg, kjøp av 5 stk brukte shippingcontainere 21.06.2021
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17.11.2023
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17.11.2023
C01740 - Konkurranse - Utomhun/Infra 18.06.2021
100674 C01431 Totalentreprise bygg for hundetjenesten 12.08.2021
Serviceavtale for fyrtekniske anlegg - region Viken 01.07.2021
R01016 - Medarbeiderundersøkelser 21.06.2021
Utskifting av brannporter - Stjørdal kommune 10.08.2021
Rammeavtale : R01090 - Byggeledelse Finnmark Landforsvar 09.07.2021
Prekvalifisering - C02926 - HOS Endring EBA, porter - 100408 06.07.2021
540292 C02964 Vedlikeholdshangar Evenes - betongarbeider 25.06.2021
540292 C02965 Vedlikeholdshangar_Isolert plasthall 30.09.2021
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 01.07.2030
Forsvarsbygg, region øst, knusing av fjell i regionfelt Østlandet og Terningmoen 17.06.2021
Konsesjonsavtale; etablering, drift og vedlikehold av el-billading på etablert parkering ved Rena leir 22.06.2021
2021/1558 Renovering av tak befalsmesse, Gumpen, Sørreisa kommune 01.07.2021
200054 - C02629 - Radomrestaurering - vask og utvendig re-coating av radom med drone 17.06.2021
Rammeavtale sammensatte rådgivningstjenester 06.07.2021
540232 Oljevernberedskap bygningsmessige arbeider 25.06.2021
54292 C02964 Vedlikeholdshangar Evenes_betongarbeider 30.09.2021
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Proenco AS
Rens og påfyll av kaffemaskiner Grev Wedels Plass Enkeltanskaffelse 31.12.2021 Oddgeir Ekerhovd Akershus Renhold AS

No results

Mercell Germany

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 60
Mercell Germany | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norwegen