Forsvarsbygg - Tarjouspyynnöt

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norja
Y-tunnus 975950662
Hankintaorganisaation kuvaus

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Otsikko Toimiala Tarjousten jättöaika
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 18.11.2023
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 18.11.2023
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 14.9.2026
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 1.7.2030
R01049 Byggevarer Høybuktmoen og Midt-Troms 16.11.2021
C02214 - V2 - Automatisk slukkesystem - vanntåke 8.11.2021
Konkurranse - C02926 - HOS Endring EBA, porter - 100408 15.11.2021
Prosjektnummer 100883 Kjøp av boliger Lakselv - Fase 2 1.11.2021
240558 - C01746 - NAWSARH Fuel-anlegg Florø 29.10.2021
Konkurranse C02633 - Vei og infrastruktur Hønefoss - 100801 1.12.2021
Konkurranse C02697 - Vei og infrastruktur Namdalseid - 100807 1.12.2021
Konkurranse C02405 - Vei og infrastruktur Lensvik - 100804 1.12.2021
2021/1201 Ombygging SKG-bygget, Skjold leir, Målselv kommune 15.11.2021
Konkurranse C03022 - Utskiftning av kaianlegg - 200075 21.10.2021
Rammeavtale service på pumper i Forsvarsbygg region Viken, saksnummer 2021/1563 25.10.2021
Rammeavtaler elektrotekniske tjenester i Forsvarsbygg Finnmark, arkivnummer 2021/2318 28.10.2021
Prosjekt: 2021044226 - Plasthall Rena 22.10.2021
R01138 Prekvalifisering prosjektstyringsløsning på lokalt datasenter med lukket nett (on-premises) 15.11.2021
R01138 Tilbudsfase prosjektstyringsløsning på lokalt datasenter med lukket nett (on-premises) 5.1.2022
R01153 Snørydding på Fredrikstad festning - Gamlebyen 22.10.2021
Flerårigavtale: vintervedlikehold for Forsvarsbygg region nord - boligfelt Bardufoss og Setermoen 15.11.2021
Modulbygg til kontorlokaler Hegglia 15.11.2021
C03151 - Depotvogner - prosjekt 110168 8.11.2021
C01739 Beredskapsanlegg akutt forurensing Ørland Flystasjon 30.11.2021
C01351 - Kvalifisering_V2 - Fuglebad - Evenes 22.11.2021
Tuoteryhmä Otsikko Tyyppi Päättymispäivä Toimiala Yhteyshenkilö Toimittaja
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Proenco AS
Rens og påfyll av kaffemaskiner Grev Wedels Plass Enkeltanskaffelse 1.1.2022 Oddgeir Ekerhovd Akershus Renhold AS

Ei tuloksia

Mercell Suomi Oy

Osa Mercell-ryhmää, Euroopan johtavaa hankintapalvelujen sekä sähköisen kilpailutusjärjestelman tuottajaa.

Yleistä hankinnoista

Hankintalaki
ESPD
TED

Yhteydenotto

Klikkaa tästä asiakaspalveluun

+358 207 528 600