100758 - C04558 - Totalentreprise Fornyelse boliger - Trinn V - St. Georgs vei

Information

eForm N16CN Norwegian national Contract or concession notice
Open national
2023-12-02 09:00 (GMT+01:00)
2024-01-19 12:00 (GMT+01:00)
2024-01-12 12:00 (GMT+01:00)
2024-01-19 12:00 (GMT+01:00)
Nej

Inköpare

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Tonje Dahle Tonje Dahle
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
975950662

Anbudsfristen har passerat.

Kort beskrivning

Luftforsvaret skal utvide sin aktivitet på Ørland Flystasjon, og trenger i den forbindelse funksjonelle boliger for sine ansatte. Forsvarsdepartementet har gitt Forsvarsbygg i oppdrag å renovere og fornye en del boliger på Brekstad. Forsvarsbygg ønsker på denne bakgrunn tilbud på prosjektering og renovering av eksisterende boligmasse.

Prosjektets trinn V omfatter totalt 10 stk boliger i St. Georgs vei. Alle adressene skal ha utført tiltak i grunnen. St. Georgs vei 11, 25, 27 og 31ivaretas av sideentreprenør -grunnarbeider i eget avrop. Denne kontrakt gjelder bygningsmessige arbeider for 10 boliger og grunnarbeider for 6 boliger - kontrakt C04558.

Se konkurransegrunnlagets del III for detaljer.

Befaring blir avholdt den 12.12.2023 kl. 12.00. Oppmøtested St. Georgs vei 31.

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige