100758 - C04558 - Totalentreprise Fornyelse boliger - Trinn V - St. Georgs vei

Hankinnan yleistiedot

eForm N16CN Norwegian national Contract or concession notice
Avoin kilpailutus
2.12.2023 10.00 (GMT+02:00)
19.1.2024 13.00 (GMT+02:00)
12.1.2024 13.00 (GMT+02:00)
19.1.2024 13.00 (GMT+02:00)
Ei

Hankintayksikkö

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Tonje Dahle Tonje Dahle
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norja
975950662

Määräaika on umpeutunut

Lyhyt kuvaus

Luftforsvaret skal utvide sin aktivitet på Ørland Flystasjon, og trenger i den forbindelse funksjonelle boliger for sine ansatte. Forsvarsdepartementet har gitt Forsvarsbygg i oppdrag å renovere og fornye en del boliger på Brekstad. Forsvarsbygg ønsker på denne bakgrunn tilbud på prosjektering og renovering av eksisterende boligmasse.

Prosjektets trinn V omfatter totalt 10 stk boliger i St. Georgs vei. Alle adressene skal ha utført tiltak i grunnen. St. Georgs vei 11, 25, 27 og 31ivaretas av sideentreprenør -grunnarbeider i eget avrop. Denne kontrakt gjelder bygningsmessige arbeider for 10 boliger og grunnarbeider for 6 boliger - kontrakt C04558.

Se konkurransegrunnlagets del III for detaljer.

Befaring blir avholdt den 12.12.2023 kl. 12.00. Oppmøtested St. Georgs vei 31.

Mercell Suomi Oy

Osa Mercell-ryhmää, Euroopan johtavaa hankintapalvelujen sekä sähköisen kilpailutusjärjestelman tuottajaa.

Yleistä hankinnoista

Hankintalaki
TED

Yhteydenotto

Klikkaa tästä asiakaspalveluun

+358 207 528 600