100758 - C04558 - Totalentreprise Fornyelse boliger - Trinn V - St. Georgs vei

Hange

eForm N16CN Norwegian national Contract or concession notice
Open national
02.12.2023 10:00 (GMT+02:00)
19.01.2024 13:00 (GMT+02:00)
12.01.2024 13:00 (GMT+02:00)
19.01.2024 13:00 (GMT+02:00)
Ei

Hankija

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Tonje Dahle Tonje Dahle
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norra
975950662

Hange on lõppenud

Hanke lühikirjeldus

Luftforsvaret skal utvide sin aktivitet på Ørland Flystasjon, og trenger i den forbindelse funksjonelle boliger for sine ansatte. Forsvarsdepartementet har gitt Forsvarsbygg i oppdrag å renovere og fornye en del boliger på Brekstad. Forsvarsbygg ønsker på denne bakgrunn tilbud på prosjektering og renovering av eksisterende boligmasse.

Prosjektets trinn V omfatter totalt 10 stk boliger i St. Georgs vei. Alle adressene skal ha utført tiltak i grunnen. St. Georgs vei 11, 25, 27 og 31ivaretas av sideentreprenør -grunnarbeider i eget avrop. Denne kontrakt gjelder bygningsmessige arbeider for 10 boliger og grunnarbeider for 6 boliger - kontrakt C04558.

Se konkurransegrunnlagets del III for detaljer.

Befaring blir avholdt den 12.12.2023 kl. 12.00. Oppmøtested St. Georgs vei 31.

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt

Mercell Eesti kasutajatugi

+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Põhja puiestee 21C, 10143 Tallinn, Eesti