100758 - C04558 - Totalentreprise Fornyelse boliger - Trinn V - St. Georgs vei

Information

eForm N16CN Norwegian national Contract or concession notice
Open national
02-12-2023 09:00 (GMT+01:00)
19-01-2024 12:00 (GMT+01:00)
12-01-2024 12:00 (GMT+01:00)
19-01-2024 12:00 (GMT+01:00)
Nej

Indkøber

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Tonje Dahle Tonje Dahle
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
975950662

Tidsfristen er overskredet

Kort beskrivelse

Luftforsvaret skal utvide sin aktivitet på Ørland Flystasjon, og trenger i den forbindelse funksjonelle boliger for sine ansatte. Forsvarsdepartementet har gitt Forsvarsbygg i oppdrag å renovere og fornye en del boliger på Brekstad. Forsvarsbygg ønsker på denne bakgrunn tilbud på prosjektering og renovering av eksisterende boligmasse.

Prosjektets trinn V omfatter totalt 10 stk boliger i St. Georgs vei. Alle adressene skal ha utført tiltak i grunnen. St. Georgs vei 11, 25, 27 og 31ivaretas av sideentreprenør -grunnarbeider i eget avrop. Denne kontrakt gjelder bygningsmessige arbeider for 10 boliger og grunnarbeider for 6 boliger - kontrakt C04558.

Se konkurransegrunnlagets del III for detaljer.

Befaring blir avholdt den 12.12.2023 kl. 12.00. Oppmøtested St. Georgs vei 31.

Mercell A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Mercell A/S | B!NGS
Vesterbrogade 149
, 1620 København V, Danmark