100758 - C04558 - Totalentreprise Fornyelse boliger - Trinn V - St. Georgs vei

Informasjon

eForm N16CN Kunngjøring av konkurranse
Åpen tilbudskonkurranse
02.12.2023 09.00 (GMT+01:00)
19.01.2024 12.00 (GMT+01:00)
12.01.2024 12.00 (GMT+01:00)
19.01.2024 12.00 (GMT+01:00)
Nei

Innkjøper

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Tonje Dahle Tonje Dahle
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
975950662

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Luftforsvaret skal utvide sin aktivitet på Ørland Flystasjon, og trenger i den forbindelse funksjonelle boliger for sine ansatte. Forsvarsdepartementet har gitt Forsvarsbygg i oppdrag å renovere og fornye en del boliger på Brekstad. Forsvarsbygg ønsker på denne bakgrunn tilbud på prosjektering og renovering av eksisterende boligmasse.

Prosjektets trinn V omfatter totalt 10 stk boliger i St. Georgs vei. Alle adressene skal ha utført tiltak i grunnen. St. Georgs vei 11, 25, 27 og 31ivaretas av sideentreprenør -grunnarbeider i eget avrop. Denne kontrakt gjelder bygningsmessige arbeider for 10 boliger og grunnarbeider for 6 boliger - kontrakt C04558.

Se konkurransegrunnlagets del III for detaljer.

Befaring blir avholdt den 12.12.2023 kl. 12.00. Oppmøtested St. Georgs vei 31.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00