Avalikule sektorile

Uue Riigihangete Seaduse kohaselt tõusid hangete piirmäärad ning suurenes hangete hulk, mille puhul ei ole hankijal kohustust kasutada hanke läbiviimiseks keerukat Riigihangete e-keskkonda. Samas tuleks parima majandusliku tulemuse tagamiseks levitada hinnapäringute ja väikehangete infot võimalikult laialdaselt. Lisaks peaks olema tagatud kõikide protsesside läbipaistvus ning pakkujate võrdne kohtlemine.  

EV Rahandusministeerium on aktsepteerinud Mercell kui sobilikku alternatiivset keskkonda, kus saab hinnapäringuid ja väikehankeid lihtsustatult läbi viia. Mercell keskkond vastab täiel määral RHS nõuetele, kõikidele EU direktiividele ning protsessid vajalikele turvastandarditele (ISO27001, ISO9001) . Taanis, Norras ja Rootsis on Mercell kasutusel sealsete riigihangete ametliku keskkonnana.

Eestis kasutavad Mercell-i hankekeskkonda töövahendina Eesti Pank, Eesti Raudtee, Riigimetsa Majandamise Keskkond (RMK) ning mitmed omavalitsused ja sihtasutused.

e-hankekeskkonna tutvumisperioodile registreerimine - avalik sektor

Tutvumisperioodi ajal saad: juurdepääsu hankekeskkonna kogu funktsionaalsusele (sh. lepingute moodulile); korraldada Mercelli keskonnas hankeid ilma piiranguteta (sh. välismaal); meie inimeste igakülgse abi ja toe e-hankekeskkonna kasutamisel ja endale sobivaks seadistamisel.

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt

Mercell Eesti kasutajatugi

+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Põhja puiestee 21C, 10143 Tallinn, Eesti