Mercelli teenused

Hanked

Mercell avaldab avaliku-, äri- ja erasektori hankeid. Kajastame riigihankeid, kodulehtedelt kogutud hankeid ning Mercelli keskkonnas läbiviidavaid ettevõtete hankeid. Lisaks edastame Baltikumi ning Skandinaaviamaade hankeinfot. 
Loe lähemalt

 

Planeeritavate ehitusobjektide info

Mercell koondab informatsiooni kõikide kinnitatud detailplaneeringute, projekteerimistingimuste, ehituslubade taotluste ja ehitamise alustamise teatiste kohta.
Loe lähemalt

 

Hankeplaanid

Mercell avaldab iga-aastased avaliku sektori hankeplaanid. Hankeplaanides on märgitud kõik aasta jooksul planeeritavad ettevõtte hanked ja ostud.
Loe lähemalt

 

Hangete eelteated ja aruanded

Hangete eelteated on pakkujate eelteavitamine planeeritavatest riigihangetest, kindlustamaks hangetel aktiivset osalemist. Mercell edastab teated vastavalt riigihangete registris ilmuvatele.

Mercell avaldab riigihangete tulemused ehk riigihangete aruanded. Hankija esitab registrile 20 päeva jooksul pärast hankemenetluse lõppemist registri veebilehe kaudu riigihanke aruande. Hangete aruanded annavad ülevaate hanke maksumusest, võitjatest ja osalejatest.

 

Uuendamisele tulevad hankelepingud

Avaliku sektori uuendamisele tulevate tähtajaliste ja raamlepingute teated.

Mercell annab varakult informatsiooni kehtivate lepingute hanketingimustest, summadest, hanke võitjast ja lõppemise tähtaegadest. See annab ettevõttele võimaluse varajaseks ettevalmistuseks ja läbirääkimisteks hankijaga.

Hangete läbiviimine ja haldamine (e-hankimine)

Mercell on kasutajasõbralik veebipõhine töövahend ettevõtete ja asutuste hangete läbiviimiseks ja haldamiseks. E-hankimise abil muutub hankimine lihtsamaks, kergemini hallatavamaks ja arusaadavamaks nii hankijale kui ka pakkujale. Hankeid saavad läbi viia nii avalik sektor asutused (riigiasutused, riigiettevõtted, kohalikud omavalitsused) kui ka äriettevõtted, ühiskondlikud organisatsioonid (sh. korteriühistud) ja eraisikud. Meie keskkonnas viivad suurematest organisatsioonidest läbi hankeid näiteks Viru Keemia Grupp, Eesti Pank, SEB, DNB, Rimi Eesti Food, Eesti Raudtee, Tallinna Linnavalitsus jpt.

Riigihangete korraldamine

Mercell on alternatiivne keskkond alla lihthanke piirmäära jäävate riigihangete läbiviimiseks. Keskkond vastab kõikidele EV riigihangete seaduses ja Euroopa Liidu direktiivides toodud nõudmistele. Lisaks hankeprotsesside läbipaistvusele võimaldab Mercell hankekeskkonda kaasata ka kõik organisatsiooni allasutused, saades sellega täieliku ülevaate kõikide hankekeskkonda liidetud allasutuste hanketegevusest.

Äriettevõtete hangete korraldamine

Mercell võimaldab luua nii väikestele ettevõtetele kui ka suurtele kontsernidele kujundada neile sobilik ja paindlik  kaupade ja teenuste hankimise protsessi. Üleminek e-hankimisele on ettevõtetel aidanud hoida kogu hanketegevus läbipaistvana, leida uusi partnereid ja kokku hoida püsikulusid enam kui 25%.

Erasektori (korteriühistud, eraisikud)

Mercell aitab korterühistutel ja eraisikutel, kes igapäevaselt hinnapäringutega kokku ei puutu, hoonete renoveerimiseks ja ehitamiseks vajalike hinnapäringute dokumentatsiooni koostamisel ning sobilike partnerite leidmisel. Korteriühistutele ja eraisikutele on Mercelli teenuste kasutamine tasuta.

 

E-hankekeskkonna tutvumisperioodile registreerimine

Tutvumisperioodi ajal saad:

  • Juurdepääsu kõigile avaliku sektori ja ettevõtete hangetele
  • Ülevaate, mida plaanivad hankijad osta tulevikus
  • Igal hommikul e-posti teavituse värske infoga
  • Osaleda piiranguteta kõigil Mercelli keskkonnas korraldavatel hangetel
  • Peale Mercelliga liitumist - meie inimeste igakülgse abi ja toe e-hankekeskkonna kasutamisel ja endale sobivaks seadistamisel.
Tutvumisperiood ei pikene automaatselt tasuliseks teenuseks.
Mercell jätab endale õiguse ühepoolselt otsustada tasuta prooviperioodi võimaldamise üle.

Tutvumisperioodi kasutamiseks palume täita allolevad väljad

Jah, ma soovin saada infokirju seoses Mercelli toodete, teenuste ja sündmustega. Uudiskirjast võib loobuda igal ajal.
Hoiame Sinu andmed turvaliselt ega jaga neid kolmandate osapooltega

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt

Mercell Eesti kasutajatugi

+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Põhja puiestee 21C, 10143 Tallinn, Eesti