Konferensanläggningar

Information

02 - Meddelande om upphandling
Öppet förfarande
2021-01-25 11:12 (GMT+01:00)
2021-02-22 23:59 (GMT+01:00)

Inköpare

Region Värmland Region Värmland
Regionens Hus, Besöksadr: Rosenborgsgatan
65182 Karlstad
Sverige
232100-0156

Anbudsfristen har passerat.

Kort beskrivning

Region Värmland (regionen) genomför denna upphandling som avser avtal på konferensanläggningar med beskrivning i upphandlingsdokumenten. Regionens verksamheter är spridda över Värmlands län och avtal kommer att tecknas med flera anläggningar. Det antal avtal som kommer att tecknas beror på antalet inkomna anbud som tillsammans ska täcka regionens hela behov av olika typer av konferenstjänster som framgår i upphandlingsdokumenten. Detta med hänsyn till att olika behov av kapacitet på konferensanläggning och inriktning på olika typer av konferensanläggningar ska täckas samtidigt som behovet av olika geografiska lägen ska tillgodoses. Upphandlingen omfattar följande delområden: • Virtuellt event/Videokonferens heldag/halvdag. • Endagskonferens/halvdagskonferens. • Fler-dagarskonferens med logi. Anbud som inte är komplett eller som inte uppfyller samtliga krav kommer inte att prövas. Vi emotser ert anbud med intresse.

Dokument (klicka på filnamnet för att ladda ner)

Namn Filstorlek
Konferensanläggningar.zip 242 KB

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige